W. (Wouter) Cool

foto W. (Wouter) Coolvergrootglas

Doopsgezinde officier, die na een Indische militaire loopbaan directeur van de Hogere Krijgsschool werd. Ondanks liberale sympathieën werd hij minister van Oorlog in het rechtse kabinet-Heemskerk . Bereidde veel wetsvoorstellen voor, zoals een nieuwe Militiewet. Door zijn voortijdige aftreden na een conflict met de Tweede Kamer kon hij die voorstellen niet meer zelf verdedigen. Kwam scherp en onomwonden voor zijn mening uit, maar gold wel als een sympatieke figuur.

partijloos
in de periode 1909-1928: minister, lid Raad van State

Voornaam (roepnaam)

Wouter (Wouter)

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 26 mei 1848

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 20 november 1928

levensbeschouwing
Doopsgezind

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

partij(en)
partijloos

Hoofdfuncties/beroepen

 • stafofficier korps ingenieurs, mineurs en sappeurs te Nijmegen, van 1869 tot 1876
 • eerste luitenant der genie, KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger), van 1876 tot 1882
 • docent versterkingskunst, KMA (Koninklijke Militaire Academie) te Breda, van 1882 tot 1887
 • stafofficier spoorweg- en telefooncompaganie, Korps Genietroepen te Utrecht, van 1887 tot 1892
 • docent versterkingskunst, Hogere Krijgsschool te 's-Gravenhage, van 1892 tot 1896
 • belast met leiding van de bouw van de Chassé-kazerne te Breda, van 1896 tot 1898
 • majoor bij het Korps genietroepen te Utrecht, van 1898 tot 1900
 • officier (majoor) bij de Generale Staf, 1900
 • directeur Hogere Krijgsschool te 's-Gravenhage, van 16 november 1900 tot 1 oktober 1907
 • inspecteur van het militair onderwijs, van 1 oktober 1907 tot 27 juli 1909 (1 juni 1911 ontslag uit actieve dienst)
 • minister van Oorlog, van 27 juli 1909 tot 4 januari 1911
 • ambteloos, van 1 juni 1911 tot 16 april 1913
 • lid Raad van State, van 16 april 1913 tot 20 november 1928 (benoemd bij K.B. van 1 april 1913)

officiersrangen
 • tweede luitenant der genie, van 18 juli 1869 tot 1872
 • eerste luitenant der genie, van 1872 tot 24 juli 1879
 • kapitein der genie, van 24 juli 1879 tot 25 april 1898
 • majoor der genie, van 25 april 1898 tot 29 juli 1901
 • luitenant-kolonel der genie, van 29 juli 1901 tot 16 maart 1905
 • kolonel der genie, van 16 maart 1905 tot 1 november 1907
 • generaal-majoor der genie, van 1 november 1907 tot 31 maart 1911
 • luitenant-generaal der genie, van 31 maart 1911 tot 1 juni 1911

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn begrafenis werd bijgewoond door prins Hendrik
 • Zijn vader was hoofdambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Werd geboren uit het tweede huwelijk van zijn vader

Publicaties/bronnen

publicaties
 • publicatie over de Lombokexpeditie
 • groot aantal publicaties over militaire onderwerpen, onder andere in de "Militaire Spectator"

literatuur/documentatie
 • W. Slagter, "Cool (sr.), Wouter (1848-1928)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 110
 • "Het Vaderland", 20 nov. 1928 (portret N.R.C. 21 nov. 1928)
 • W.E. van Dam van Isselt, "Luitenant-Generaal Wouter Cool. Lid van de (Raad van State): Een levensschets" ('s-Gravenhage 1930)
 • A. Kok, "Het ministerschap van generaal Cool", in: "Ons Leger", 51 (1967)
 • Ned. Patriciaat, 1927

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.