G.C. (Gerard) Stubenrouch

foto G.C. (Gerard) Stubenrouch
bron: Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Leraar klassieke talen en wethouder van Breda die in het kabinet-De Quay onder Cals staatssecretaris van onderwijs werd. Hield zich vooral bezig met lager en middelbaar onderwijs en met het beroepsonderwijs. Ondersteunde Cals bij de voorbereiding van de Mammoetwet, met name wat betreft het onderwijskundige gedeelte. Overleed op 44-jarige leeftijd. Cals prees tijdens de aan Stubenrouch gewijde herdenking diens nauwgezetheid, toewijding en deskundigheid.

KVP
in de periode 1959-1962: staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Gerard Carl (Gerard)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 8 februari 1918

overlijdensplaats en -datum
Breda, 22 april 1962

3.

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

  • lid gemeenteraad van Breda, van 6 september 1949 tot 16 juni 1959
  • wethouder (van onderwijs, cultuur en sport) van Breda, van 1 september 1953 tot 16 juni 1959
  • staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (belast met lager-, voorbereidend hoger-, en middelbaar onderwijs, nijverheidsonderwijs, sociaal-pedagogisch onderwijs, en vormingswerk leerplichtvrije jeugd), van 16 juni 1959 tot 22 april 1962

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
  • Bracht in 1960 een nota uit waarin de te verwachten behoefte aan en spreiding van scholen voor hoger technisch onderwijs (HTS-plan) werd uiteengezet (5.793)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Had een belangrijk aandeel bij de voorbereiding van de Wet op het Voortgezet Onderwijs ("Mammoetwet') en was in maart/april 1962 aanwezig bij de Tweede Kamerdebatten daarover

uit de privésfeer
Was licht gehandicapt door een klompvoet

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.