J.H. (Jacques) de Jong

foto J.H. (Jacques) de Jongvergrootglas

Ondernemer die korte tijd de (ontevreden) middenstanders vertegenwoordigde in de Tweede Kamer. Was de grote man van Sorbo, een onderneming op het gebied van huishoudelijke schoonmaakartikelen. Bouwde die onderneming later verder nog uit met een textiel- en levensmiddelentak. Creatieve man, die als Kamerlid echter geen indruk maakte en al snel, na een ruzie met zijn fractiegenoot, in de Kamer 'een kleine zelfstandige' werd. Vanwege zijn veelvuldige interrupties en pogingen om publiciteit te trekken weinig populair bij zijn mede-Kamerleden.

NMP , fractie-De Jong (ex-NMP)
in de periode 1971-1972: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Voornamen (roepnaam)

Jacobus Hendrik (Jacques)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 20 maart 1930

overlijdensplaats en -datum
Zutphen, 22 november 1991

levensbeschouwing
Hervormd: vrijzinnig

Partij/stroming

partij(en)
 • NMP (Nederlandse Middenstandspartij), tot september 1971
 • DMP (Democratische Middenstandspartij), vanaf september 1971

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie-De Jong, van 13 september 1971 tot 7 december 1972

Hoofdfuncties/beroepen

 • liftboy
 • muzikant (muziekduo)
 • ceremoniemeester op feestavonden
 • redacteur Schiedams dagblad "Het Vrije Volk", van 1952 tot 1955
 • directiesecretaris BPM (Bataafse Petroleum Maatschappij)
 • schrijver van reclameteksten
 • directeur verkoopmaatschappij centraal verkoopkantoor N.V. "Nedac" (Nederlandse Agenturen Combinatie), vanaf 1962 (verkooporganisatie van 12 fabrieken)
 • voorzitter Raad van Bestuur "Nedac-Sorbo Groep", producent en distributeur van huishoudelijke artikelen en textiel te Vorden, tot 22 november 1991
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 mei 1971 tot 7 december 1972
 • fractievoorzitter fractie-De Jong (eenmansfractie), Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 september 1971 tot 7 december 1972

Activiteiten

als parlementariër
 • Wilde in 1971 na zijn inbreng bij de behandeling van de begroting van Financiën twee minuten stilte in acht nemen "als waardering voor al die ondernemers, die na slapeloze nachten het loodje moesten leggen." Voorzitter Van Thiel stond dit niet toe, omdat zwijgen vanaf het spreekgestoelte reglementair niet mogelijk was.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Het door hem in Apeldoorn gestarte bedrijf Nedac-Sorbo groeide in 1963 door aankoop van de firma Rickery uit tot een middelgrote firma van huishoudelijke artikelen. In 1985 werd de textielfirma Koninklijke Jansen De Wit-Danlop Groep overgenomen.
 • Schrijver van de reclametekst: "Sorbo hier, Sorbo daar, Sorbo is uw hulp in huis"
 • Voerde in 1986 actie voor een commerciële t.v.-zender
 • Voerde een actie om de Olympische Spelen in 1992 naar Amsterdam te halen
 • Zijn vader was metselaar en later ondernemer (brandstoffenbedrijf met 30 à 40 man personeel)
 • Zijn ouders scheidden op 28 juli 1930, na op 23 oktober 1929 in het huwelijk te zijn getreden

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Trouw, 26 november 1991
 • Financieel Dagblad, 26 november 1991
 • De Volkskrant, 26 november 1991

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.