J.H. (Jacques) de Jong

foto J.H. (Jacques) de Jong
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Ondernemer die korte tijd de (ontevreden) middenstanders vertegenwoordigde in de Tweede Kamer. Was de grote man van Sorbo, een onderneming op het gebied van huishoudelijke schoonmaakartikelen. Bouwde die onderneming later verder nog uit met een textiel- en levensmiddelentak. Creatieve man, die als Kamerlid echter geen indruk maakte en al snel, na een ruzie met zijn fractiegenoot Te Pas, in de Kamer 'een kleine zelfstandige' werd. Vanwege zijn veelvuldige interrupties en pogingen om publiciteit te trekken weinig populair bij zijn mede-Kamerleden.

NMP, fractie-De Jong (ex-NMP)
in de periode 1971-1972: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jacobus Hendrik (Jacques)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 20 maart 1930

overlijdensplaats en -datum
Zutphen, 22 november 1991

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • NMP (Nederlandse Middenstandspartij), tot september 1971
 • DMP (Democratische Middenstandspartij), vanaf september 1971

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie-De Jong (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 september 1971 tot 7 december 1972

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/10)

 • directiesecretaris BPM (Bataafse Petroleum Maatschappij)
 • schrijver van reclameteksten
 • directeur verkoopmaatschappij centraal verkoopkantoor N.V. "Nedac" (Nederlandse Agenturen Combinatie), vanaf 1962 (verkooporganisatie van 12 fabrieken)
 • voorzitter Raad van Bestuur "Nedac-Sorbo Groep", producent en distributeur van huishoudelijke artikelen en textiel te Vorden, tot 22 november 1991
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 mei 1971 tot 7 december 1972
 • fractievoorzitter fractie-De Jong (eenmansfractie), Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 september 1971 tot 7 december 1972

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Wilde in 1971 na zijn inbreng bij de behandeling van de begroting van Financiën twee minuten stilte in acht nemen "als waardering voor al die ondernemers, die na slapeloze nachten het loodje moesten leggen." Voorzitter Van Thiel stond dit niet toe, omdat zwijgen vanaf het spreekgestoelte reglementair niet mogelijk was.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Toen de NMP in 1971 twee zetels behaalde, ontstond ruzie over de vraag wie fractievoorzitter moest worden, Te Pas of De Jong. De Jong had de tweede zetel van de NMP ingenomen, nadat M.W.P.M. (Martin) Dessing, oprichter en voorzitter van de NMP, daarvan af had afgezien. Dessing zou 'vrijwillig' hebben bedankt en daarvoor door De Jong financieel zijn 'gecompenseerd'. Volgens De Jong schond Te Pas de afspraak niet als fractievoorzitter te zullen optreden. De Jong trad in september uit de fractie en richtte daarna de DMP (Democratische Middenstandspartij) op.
 • Dessing beschuldigde nadien De Jong hem door chantage van zijn zetel te hebben beroofd. Hij vroeg om nieuw onderzoek door de commissie voor de geloofsbrieven, maar die verklaarde dat De Jong terecht was benoemd. Er kwamen rechtzaken over steekpenningen, financiële malversaties en smaad.
 • De Tweede Kamervoorzitter ontnam hem op 19 oktober 1972 het woord toen hij bij de behandeling van de begroting Defensie weigerde zijn betoog af te ronden

uit de privésfeer (3/5)
 • Voerde in 1986 actie voor een commerciële t.v.-zender
 • Voerde een actie om de Olympische Spelen in 1992 naar Amsterdam te halen
 • Zijn ouders scheidden op 28 juli 1930, na op 23 oktober 1929 in het huwelijk te zijn getreden

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Trouw, 26 november 1991
 • Financieel Dagblad, 26 november 1991
 • De Volkskrant, 26 november 1991

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.