A.B.M. (Ton) Frinking

foto A.B.M. (Ton) Frinking
bron: RVD

In Groningen geboren, vriendelijke en milde christendemocraat, die echter niet was gericht op de harde politiek. Dat hij er toch vele jaren in functioneerde als defensiespecialist van de CDA-fractie had alles te maken met zijn militaire deskundigheid en het ontbreken van de behoefte om zaken hoog op te spelen. Samen met Joep de Boer, de andere militair en defensiespecialist in de fractie, speelde hij een kalmerende, maar steeds consequente rol in de vaak heftige discussies over al dan niet plaatsing van kruisraketten. Enige jaren president van het NAVO-parlement. Besloot zijn actieve politieke leven als staatssecretaris materieel op Defensie in het derde kabinet-Lubbers.

CDA
in de periode 1977-1994: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Antonius Bernardus Matthijs (Ton)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 1 februari 1931

overlijdensplaats en -datum
Delft, 3 augustus 2022

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van 1968 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • commandant bataljon pantserinfanterie, van 1975 tot 1976
 • hoofd plannen opleidingscommando, Koninklijke Landmacht, van januari 1977 tot december 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 december 1977 tot 1 juni 1993
 • staatssecretaris van Defensie (onder meer belast met materieelzaken en ruimtelijke ordening), van 1 juni 1993 tot 22 augustus 1994

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de aanschaf, het beheer en de verzorging van materieel; 2. het milieu, de ruimtelijke ordening en de infrastructuur; 3. de militaire werkplaatsen en bedrijven; 4. de research en ontwikkeling; 5. de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht; 6. de herziening van het militair straf-, strafproces- en tuchtrecht; 7. andere aangelegenheden die de minister van geval tot geval toevertrouwde.

officiersrangen (2/5)
 • majoor, Koninklijke Landmacht, van 1969 tot 1975
 • luitenant-kolonel, Koninklijke Landmacht, van 1975 tot 1977

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/12)

 • voorzitter Nederlandse delegatie Noord-Atlantische Assemblée, omstreeks oktober 1986 en nog in maart 1993
 • president Noord-Atlantische Assemblée, van 17 november 1986 tot november 1988

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 september 1986 tot 1 juni 1993
 • rapporteur speciale commissie NAVO-strategie en wapenbeheersing (Noord-Atlantische Assemblée), omstreeks januari 1990 en nog in maart 1991

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was defensiewoordvoerder van de CDA-Tweede Kamerfractie. Hield zich met name bezig met vraagstukken van vrede en veiligheid. Voerde in 1979 het woord bij debatten over de modernisering van kernwapens.

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/3)
 • Streefde bij de aanschaf van materiaal naar internationale samenwerking. Zo werd bij de aanschaf van lichte verkenningsvoertuigen samengewerkt met Duitsland en bij de aanschaf van een amfibisch transportschip met Spanje
 • Was in 1993 samen met minister Ter Beek verantwoordelijk voor het besluit tot oprichting van de luchtmobiele brigade en voor de aanschaf van 17 Franse Cougars transporthelikopters voor die brigade

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde op 19 augustus 1981 tot de twaalf fractieleden die - tegen het advies van fractievoorzitter Van Agt - vóór het onderhandelingsresultaat tussen de fractievoorzitters van CDA, PvdA en D66 stemden
 • Was in de periode 1990-1993 enkele keren fungerend Kamervoorzitter

uit de privésfeer
 • Zijn (Belgische) echtgenote was sportlerares

anekdotes en citaten
 • Stond met zijn fractiegenoot Joep de Boer bij de parlementaire pers bekend als het duo Fribo

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.