A.B.M. (Ton) Frinking

foto A.B.M. (Ton) Frinking
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD

In Groningen geboren, vriendelijke en milde christendemocraat, die echter niet was gericht op de harde politiek. Dat hij er toch vele jaren in functioneerde als defensiespecialist van de CDA-fractie had alles te maken met zijn militaire deskundigheid en het ontbreken van de behoefte om zaken hoog op te spelen. Samen met Joep de Boer, de andere militair en defensiespecialist in de fractie, speelde hij een kalmerende, maar steeds consequente rol in de vaak heftige discussies over al dan niet plaatsing van kruisraketten. Enige jaren president van het NAVO-parlement. Besloot zijn actieve politieke leven als staatssecretaris materieel op Defensie in het derde kabinet-Lubbers.

CDA
in de periode 1977-1994: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Antonius Bernardus Matthijs (Ton)

geboorteplaats en -datum
Groningen, 1 februari 1931

overlijdensplaats en -datum
Delft, 3 augustus 2022

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van 1968 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/8)

 • officier van de Generale Staf, Koninklijke Landmacht, van 1969 tot 1971
 • docent Hogere Krijgsschool te 's-Gravenhage, van 1971 tot 1975
 • commandant bataljon pantserinfanterie, van 1975 tot 1976
 • hoofd plannen opleidingscommando, Koninklijke Landmacht, van januari 1977 tot december 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 december 1977 tot 1 juni 1993
 • staatssecretaris van Defensie (onder meer belast met materieelzaken en ruimtelijke ordening), van 1 juni 1993 tot 22 augustus 1994

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de aanschaf, het beheer en de verzorging van materieel; 2. het milieu, de ruimtelijke ordening en de infrastructuur; 3. de militaire werkplaatsen en bedrijven; 4. de research en ontwikkeling; 5. de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht; 6. de herziening van het militair straf-, strafproces- en tuchtrecht; 7. andere aangelegenheden die de minister van geval tot geval toevertrouwde.

officiersrangen (4/5)
 • eerste luitenant, Koninklijke Landmacht, van 1956 tot 1958
 • kapitein, Koninklijke Landmacht, van 1958 tot 1969
 • majoor, Koninklijke Landmacht, van 1969 tot 1975
 • luitenant-kolonel, Koninklijke Landmacht, van 1975 tot 1977

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid Landelijk Pastoraal Overleg (LPO) en deelnemer aan de Zesde Plenaire Vergadering in Noordwijkerhout (5-7 April 1970)
 • gastdocent militaire onderwijsinstituten, omstreeks december 1982

afgeleide functies, presidia etc. (2/10)
 • president Noord-Atlantische Assemblée, van 17 november 1986 tot november 1988
 • rapporteur speciale commissie NAVO-strategie en wapenbeheersing (Noord-Atlantische Assemblée), omstreeks januari 1990 (nog in 1991)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was defensiewoordvoerder van de CDA-Tweede Kamerfractie. Hield zich met name bezig met vraagstukken van vrede en veiligheid. Voerde in 1979 het woord bij debatten over de modernisering van kernwapens.

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Hield zich onder meer bezig met uitvoering van in de Prioriteitennota opgenomen voornemens ten aanzien van de materieelvoorziening, zoals het ombouwen en bouwen van vaartuigen voor de mijnenjacht. Verder was hij verantwoordelijk voor praktische uitvoering van de inkrimping van de defensieorganisatie na het opschorten van de dienstplicht.
 • Streefde bij de aanschaf van materiaal naar internationale samenwerking. Zo werd bij de aanschaf van lichte verkenningsvoertuigen samengewerkt met Duitsland en bij de aanschaf van een amfibisch transportschip met Spanje
 • Was in 1993 samen met minister Ter Beek verantwoordelijk voor het besluit tot oprichting van de luchtmobiele brigade en voor de aanschaf van 17 Franse Cougars transporthelikopters voor die brigade

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde op 19 augustus 1981 tot de twaalf fractieleden die - tegen het advies van fractievoorzitter Van Agt - vóór het onderhandelingsresultaat tussen de fractievoorzitters van CDA, PvdA en D66 stemden
 • Was in de periode 1990-1993 enkele keren fungerend Kamervoorzitter

uit de privésfeer
 • Zijn (Belgische) echtgenote was sportlerares

anekdotes en citaten
 • Stond met zijn fractiegenoot Joep de Boer bij de parlementaire pers bekend als het duo Fribo

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • J.W.L. Brouwer, "Zoeken naar een uitweg uit het raketten-doolhof - maar zonder het CDA op te blazen. Ton Frinking (1931-2022), in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2023, 131-136
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.