Ir. L.A.H. Peters

foto Ir. L.A.H. Petersvergrootglas

Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen in het kabinet-Drees II. Landbouweconoom uit Midden-Limburg die kort na zijn studie in Wageningen landbouwattaché werd in Washington. Speelde in de VS tijdens de Wereldoorlog een belangrijke rol als lid van de Nederlandse economische missie. Na de oorlog enkele jaren Gouverneur van de Nederlandse Antillen. Tijdens zijn bewind als minister vestigden zich 12.000 Ambonezen in Nederland. Na zijn aftreden, net als eerder zijn vader en grootvader, burgemeester. Bescheiden maar zelfverzekerd man, die als minister echter weinig indruk maakte.

KVP
in de periode 1951-1952: minister, Gouverneur van Nederlandse Antillen

voornamen

Leonard Antoon Hubert

personalia

geboorteplaats en -datum
Well (gem. Bergen, Lb.), 8 juli 1900

overlijdensplaats en -datum
Bergen op Zoom, 5 april 1984

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

hoofdfuncties/beroepen

 • directeur UCB (Uitvoercontrolebureau) voor groenten, fruit en aardappelen, van 1 juli 1924 tot augustus 1927
 • rijkslandbouwconsulent voor de Verenigde Staten, van augustus 1927 tot 1 september 1934 (verbonden aan de Nederlandse ambassade te Washington)
 • rijkslandbouwconsulent voor België en Luxemburg, van 1 september 1934 tot 1 december 1937 (verbonden aan de Nederlandse ambassade te Brussel)
 • secretaris van minister Deckers, van 1 december 1935 tot juni 1937
 • rijkslandbouwconsulent voor de Verenigde Staten, van 1 december 1937 tot 1 juli 1948 (verbonden aan de Nederlandse ambassade te Washington)
 • Gouverneur van de Nederlandse Antillen, van 1 juli 1948 tot 30 maart 1951 (benoemd bij K.B. van 25 juni 1948)
 • minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, van 30 maart 1951 tot 2 september 1952 (benoemd bij K.B. van 22 maart 1951)
 • burgemeester van Bergen op Zoom, van 16 november 1952 tot 1 augustus 1965 (benoemd bij K.B. van 28 oktober 1952)

nevenfuncties

lid Carïbische Commissie, omstreeks 1946

opleiding

voortgezet onderwijs
 • R.K. Gymnasium te Rolduc (internaat)

academische studie
 • Nederlandse landbouw, Rijks Landbouw-Hoogeschool te Wageningen, tot 27 september 1923

activiteiten

als bewindspersoon
 • Tijdens zijn ministerschap kwamen ruim twaalfduizend Ambonezen (KNIL-militairen en hun gezinnen) naar Nederland, omdat demobilisatie in Indonesië of Nieuw-Guinea niet mogelijk bleek. Zij werden in Nederland ondergebracht in kampementen (woonoorden), waarbij er vanuit werd gegaan dat deze opvang tijdelijk zou zijn.
 • Was leider van de Nederlandse delegatie op de Ronde-Tafelconferentie die in 1952 werd gehouden over de staatkundige verhoudingen tussen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was burgemeester van Bergen, Lb. (1904-1918), Statenlid en directeur van de Boeren- en Tuindersondelingen

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Washington (V.S.), van augustus 1927 tot juni 1934
 • Brussel, van 1934 tot 1937
 • Washington (V.S.), van 1937 tot 1948
 • Willemstad (Curaçao), van 1948 tot 1951
 • 's-Gravenhage, van 2 juni 1951 tot 23 februari 1954
 • Bergen op Zoom, van 23 februari 1954 tot 10 november 1965
 • Heer (Lb.), van 10 november 1965 tot 15 juni 1966
 • Maastricht, van 15 juni 1966 tot 6 april 1982
 • Bergen op Zoom, vanaf 6 november 1982

ridderorden
 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 26 september 1952

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Winkler Prins Jaarboek 1952
 • M.H. Verweij, "De rekening van een koloniaal verleden", in: J.J.M. Rademakers, "Het kabinet-Drees II, 1951-1952", 696-698

archivalia via site Nationaal Archief
vindplaatsen en beschrijvingen verzameld door het Nationaal Archief

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd te 's-Gravenhage, 13 mei 1925 (echtgenote overleden 21 september 1981)
 • gehuwd (tweede huwelijk) te Maastricht, 9 maart 1982

echtgeno(o)t(e)/partner
G.M. Witkam, Geertruida Maria

2e echtgeno(o)t(e)/partner
P.J.M. van Hasselt, Pauline Josephine Maria

kinderen
1 zoon en 3 dochters

vader
G.J.H. Peters, Gerhardus Johannes Hubertus

geboorteplaats en/of -datum
Well (gem. Bergen, Lb.), 25 november 1871

moeder
R.G.H. Derckx, Rosalia Gertruda Huberta

geboorteplaats en/of -datum
Arcen (gem. Arcen en Velden), 9 februari 1872

beroep grootvader (vaderskant)
koopman

familierelaties

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.