Mr. C.G.W.H. (Pim) baron van Boetzelaer van Oosterhout

foto Mr. C.G.W.H. (Pim) baron van Boetzelaer van Oosterhout
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Partijloze minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Beel I. Burgemeesterszoon; gehuwd met een Amerikaanse. Was actief op diverse diplomatieke posten en onder meer als gezant in Washington. Na de oorlog chef van de directie politieke zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertekende het Pact van Brussel waarmee een stap werd gezet naar Westerse militaire samenwerking, die later uitmondde in de NAVO. Realistische bewindsman, die voor alles diplomaat was. Minzame man, maar in het parlement weinig mededeelzaam.

partijloos
in de periode 1946-1948: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Carel Godfried Willem Hendrik (Pim)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amersfoort, 17 november 1892

overlijdensplaats en -datum
Ubbergen, 20 mei 1986

3.

Partij/stroming

partij(en)
partijloos

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/13)

  • minister van Buitenlandse Zaken, van 3 juli 1946 tot 7 augustus 1948
  • ambtenaar der buitenlandse dienst eerste klasse, van september 1948 tot 1 december 1948
  • buitengewoon gezant en gevolmachtigd ambassadeur te Parijs, van 1 december 1948 tot 1 december 1957

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

voorzitter Comité voor Benelux-samenwerking, van 17 maart 1958 tot 1962

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/6)
  • Pleitte samen met zijn Belgische en Luxemburgse collega's voor invloed van de Benelux op toekomstige ontwikkelingen in de westelijke bezettingszones in Duitsland
  • Stelde zich ten aanzien van annexatie van Duits grondgebied door Nederland gematigd op. Streefde naar beperkte grenscorrecties (onder meer in de Eemsmond, bij Bentheim en in Limburg) en naar economische concessies. Door gebrek aan internationale steun konden deze verlangens echter slechts op beperkte schaal worden gerealiseerd.

als bewindspersoon (wetgeving) (2/4)
  • Bracht in 1948 de wet (Stb. I 519) tot stand tot Goedkeuring van het Verdrag tussen België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, ondertekend te Brussel 17 maart 1948 (774)
  • Bracht in 1948 samen met de ministers Van den Brink en Lieftinck de wet tot Goedkeuring van het verdrag nopens Europees Economische Samenwerking tot stand. Voor het uitvoering van het Europese Herstel Programma van de VS (Marshall-plan) werd een Organisatie (OEES) in het leven geroepen, die in Parijs werd gevestigd. (865)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd in april 1940 benoemd tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Ankara, maar werd nog voor hij zijn geloofsbrieven had kunnen overhandigen, door Van Kleffens naar Londen geroepen

uit de privésfeer
Zijn vader was burgemeester van Leusden en van Stoutenburg (1884-1892)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.