E.H. (Ernst) van der Beugel

foto E.H. (Ernst) van der Beugelvergrootglas

Intelligente vindingrijke econoom en diplomaat, die als topambtenaar en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Drees IV in de jaren vijftig Nederland met succes vertegenwoordigde in belangrijke onderhandelingen. Was na zijn staatssecretariaat president-directeur van de KLM en hoogleraar internationale betrekkingen in Leiden. Promoveerde op latere leeftijd. Vervulde vele commissariaten bij grote concerns in binnen- en buitenland en was daarnaast actief in diverse internationale fora, zoals de Bilderberg-conferentie. Atlanticus, die rechts in de PvdA stond. Stond bekend om zijn verfijnde gevoel voor humor en eruditie.

PvdA
in de periode 1957-1958: staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Ernst Hans (Ernst)

personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Dr. E.H. van der Beugel (na promotie in 1965)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 2 februari 1918

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 29 september 2004

levensbeschouwing
Nederlands-Israëlitisch (opgevoed)

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

 • chef Bureau Rijnvaart, ministerie van Verkeer, 1945
 • adjunct-chef afdeling planning, ministerie van Economische Zaken, van 1945 tot 1947 (toegevoegd aan minister en secretaris-generaal)
 • secretaris Raad Economische Aangelegenheden (onderraad van de ministerraad), van 1946 tot maart 1948
 • raadadviseur in algemene dienst, directeur Bureau van de Regeringscommissaris EMHP (Economisch en Militair Hulpprogramma), van 15 maart 1948 tot 15 oktober 1952
 • directeur-generaal EMHP (Economisch en Militair Hulpprogramma), ministerie van Buitenlandse Zaken, van 15 oktober 1952 tot 1 januari 1957
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking), van 8 januari 1957 tot 22 december 1958 (benoemd bij K.B. van 27 december 1956)
 • adviseur minister van Buitenlandse Zaken (titel: buitengewoon en gevolmachtigd minister), van 1 januari 1959 tot 1 juli 1959
 • vicevoorzitter Raad van Bestuur N.V. KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), van 1 juli 1959 tot 1 juni 1961
 • voorzitter Raad van Bestuur N.V. KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), van 1 juni 1961 tot januari 1963
 • buitengewoon hoogleraar westelijke samenwerking na de Tweede Wereldoorlog, Rijksuniversiteit Leiden, van 1 oktober 1966 tot 1 maart 1983 (vanwege het Leids Universiteits Fonds)

partijpolitieke functies

 • lid redactie tijdschrift "Socialisme en Democratie", van 1963 tot 1967

nevenfuncties

 • ab-actis Senaat Amsterdams Studentencorps, van 1938 tot 1939
 • lid Nederlandse delegatie naar eerste conferentie over het Marshall-plan, 1947
 • lid commissie ter bestudering van het zogenaamde Plan-Plesman (internationale samenwerking bij uitvoering en financiering grote infrastructurele werken), vanaf juli 1953
 • lid Raad van Commissarissen N.V. "Geveke", van 1955 tot 1972
 • lid bestuur Residentie Orkest, van 1959 tot 1972
 • lid Raad van Commissarissen N.V. ABN (Algemene Bank Nederland), van 1959 tot 1988
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Nationale Nederlanden, van 1959 tot 1967
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Reineveld Machinefabriek, van 1959 tot 1967
 • lid bestuur NGIZ (Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken), vanaf 1959
 • lid bestuur "Van den Berch van Heemstede-Stichting", vanaf 1960
 • honorair secretaris-generaal voor Europa, Bilderberg-Meetings, van 1960 tot 1980
 • lid Raad van Commissarissen Zeeuwsche Confectie Fabrieken N.V. te Middelburg, van 1963 tot 1972
 • lid Raad van Commissarissen "S.G. Walburg & Co.", van 1964 tot 1976
 • voorzitter Stichting Weg, van 1965 tot 1976
 • lid Adviescommissie uit het bedrijfsleven (ministerie van Buitenlandse Zaken), van 1965 tot 1978
 • voorzitter Commissie Economische Ontwikkeling Amsterdam, van 1965 tot 1968
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Koninklijke Hoogovens en Staalfabrieken, van 1966 tot 1976
 • lid Raad van Commissarissen "Fas International" Inc., van 1966 tot 1970
 • lid Raad van Commissarissen Raadgevend Bureau "Berenschot" N.V., van 1967 tot 1988
 • lid Raad van Commissarissen N.V. "Merck, Sharp & Dohme", vanaf 1967
 • voorzitter post-doctorale leergang buitenlandse betrekkingen, van 1967 tot 1976
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Reineveld Machinefabriek, van 1967 tot 1972
 • vicevoorzitter Raad van Commissarissen N.V. Nationale Nederlanden, van 1967 tot mei 1990
 • lid bestuur IISS (International Institute for Strategic Studies) te Londen, van 1969 tot 1973
 • lid Raad van Commissarissen "Diebold Group International", van 1970 tot 1973
 • lid Raad van Commissarissen N.V. VMF/Stork, van 1971 tot 1986
 • lid Commissie van Civiele en Militaire Deskundigen (commissie-Van Rijckevorsel), van oktober 1971 tot maart 1972
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Estel, van 1972 tot 1976
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Eurometaal, van 1972 tot 1976
 • europees adviseur Group of Merck & Co., vanaf 1972
 • lid Raad van Commissarissen N.V. "Internatio Muller", van 1973 tot 1989
 • lid Raad van Commissarissen "Xerox Corporation", VS, van 1973 tot 1988
 • voorzitter IISS (International Institute for Strategic Studies) te Londen, van 1973 tot 1985
 • lid Raad van Commissarissen "Ferro" B.V., van 1974 tot 1988
 • lid selectiecommissie "Hugo de Grootstichting", van 1974 tot 1981
 • lid adviescommissie Europese Unie (Commissie-Spierenburg), van 1974 tot 1975
 • lid Raad van Commissarissen "Cincinnati Milacron", Ohio, van 1975 tot 1980
 • lid bestuur Atlantic Institute, van 1975 tot 1979
 • lid bestuur Carnegie Stichting, vanaf 1975
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. "Bank Mees & Hope", vanaf 1975
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Estel, van 1976 tot 1983
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. "Sigma Coatings", van 1976 tot 1988
 • voorzitter Vereniging "Het Nederlands Kankerinstituut", van 1970 tot 1988
 • lid Raad van Commissarissen "Badger" B.V., van 1977 tot 1988
 • lid Raad van Commissarissen "Bank Brussel Lambert", van 1977 tot 1988
 • voorzitter Adviescommissie uit het bedrijfsleven (ministerie van Buitenlandse Zaken), vanaf 1978
 • lid Raad van Commissarissen Petrofina, Brussel, van 1978 tot 1988
 • lid bestuur Ditchley Foundation, vanaf 1978
 • lid bestuur Eisenhouwer Exchange Fellowship, vanaf 1979
 • lid Raad van Commissarissen "Xerox" Inc, Londen, van 1979 tot 1988
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Fina Nederland, van 1979 tot 1988
 • lid Raad van beheer Haagse Academie voor Internationaal Recht, omstreeks 1985
 • voorzitter Raad van Commissarissen "uitgeverij v/h E.J. Brill" te Leiden
 • lid Raad van Commissarissen General Electric Compagny

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter volkenrechtelijk dispuut "Prof. Mr. B.M. Telders", vanaf 1968

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • Hagedoornschool te Amsterdam, van 1925 tot 1930

voortgezet onderwijs
 • voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs, "Tweede Openbare Handelsschool" te Amsterdam, van 1930 tot 1935

academische studie
 • economie, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, van 1935 tot 11 juli 1941

promotie
 • economische wetenschappen, Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, 27 januari 1966 (cum laude)

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Speelde als staatssecretaris een belangrijke rol op de achtergrond bij de onderhandelingen over de totstandkoming van de Europese Economische Gemeenschap
 • Was in 1957 delegatieleider bij onderhandelingen met de Verenigde Staten over een lijnverbinding van de KLM met Houston en Los Angelos

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd tegen de zin van de PvdA-Tweede Kamerfractie namens zijn partij staatssecretaris. De fractie meende (overigens ten onrechte) dat hij te anti-Europees was.

uit de privésfeer
 • Kwam uit een oorspronkelijk joodse familie. Zijn ouders en zus moesten onderduiken.
 • Zijn echtgenote was een schoonzus van ds. J.J. Buskes
 • Zijn vader was bankier

niet-aanvaarde politieke functies
 • staatssecretaris van Oorlog, 1958 (na het aftreden van Kranenburg)

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Amsterdam, Van Tuyll van Serooskerkenplein 27III, omstreeks 1940
 • 's-Gravenhage, Van Montfoortlaan 15, omstreeks 1955

ridderorden
 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 28 april 1951
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 22 december 1958
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 2 februari 1983

buitenlandse onderscheidingen
Honorary Knight Commander St. Michael and St. George

overige onderscheidingen en prijzen
 • erekruis Huisorde van Oranje
 • Atlantic Award 1985

publicaties/bronnen

publicaties
 • "European integration as a concern of American foreign policy. From Marshall plan to Atlantic Partnership" (disseratie, 1966) (met een voorwoord van Henry A. Kissinger)
 • "Nederland in de Westelijke samenwerking. Enkele aspecten van de Nederlandse beleidsvorming" (oratie, 1966)
 • diverse publicaties in (wetenschappelijke) tijdschriften en dagbladen

literatuur/documentatie
 • M. Geus, scriptie parlementaire geschiedenis, RU Leiden (1989)
 • J.L. Heldring, "Hoogtijdagen in de Koude Oorlog. E.H. van der Beugel (1918-2004)", NRC Handelsblad, 2 oktober 2004
 • J.W.L. Brouwer, "Eminence grice met gevoel voor humor. Uit het dagboek van E.H. van den Beugel (1918-2004)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005, 135
 • R. Dingemans, "Ketter in de Europese leer", in: Nationaal Archief Magazine 2007/3
 • R. Dingemans, "'De zon ging op en de wind was gunstig', in: B. van der Zwan e.a. (red.), "In dienst van Buitenlandse Zaken. Achttien portretten van ambtenaren en diplomaten in de twintigste eeuw" (2008), 157

archivalia via site Nationaal Archief
vindplaatsen en beschrijvingen verzameld door het Nationaal Archief

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd te Amsterdam, 26 november 1940 (echtgenote overleden 16 juli 1973)
 • gehuwd (tweede huwelijk)

echtgeno(o)t(e)/partner
M. van Bruggen, Maria (Mieke)

2e echtgeno(o)t(e)/partner
N.J.L. Schas, Nelly Jeanne Louise (Nelletje)

kinderen
2 dochters en 1 zoon

vader
Th.M. van der Beugel, Theodor Max

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 15 juli 1889

moeder
S. van Praag, Sophia

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 15 augustus 1891

beroep grootvader (vaderskant)
werkzaam in de toneelwereld

beroep grootvader (moederskant)
procuratiehouder textielwinkel

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.