Ing. P. (Piet) Tjeerdsma

foto Ing. P. (Piet) Tjeerdsma
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Fries Eerste Kamerlid voor de ARP en het CDA, die afkomstig was uit de kring van het CNV. Zoon van een schipper. Tijdens de bezetting verspreider van het illegale Trouw in de omgeving van Haarlem. Was aanvankelijk provincie- en gemeenteambtenaar en daarna actief in de vakbond van Christelijke ambtenaren. Na 21 jaar secretaris van het CNV te zijn geweest werd hij burgemeester van Wonseradeel. In de Eerste Kamer een bezadigde fractiewoordvoerder verkeer en waterstaat en binnenlandse zaken.

ARP, CDA
in de periode 1971-1983: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Garijp (gem. Tietjerksteradeel), 7 juni 1916

overlijdensplaats en -datum
Beetsterzwaag (gem. Opsterland), 13 juli 2010

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/8)

 • secretaris CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), van 1 februari 1950 tot 18 januari 1971
 • tweede voorzitter CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond), van 18 januari 1971 tot 16 maart 1971
 • burgemeester van Wonseradeel, van 16 maart 1971 tot 1 juli 1981
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 17 september 1974
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 15 juni 1976 tot 13 september 1983

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/7)

 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, vanaf september 1976 (nog in 1978)
 • voorzitter Christelijke Emigratie Centrale, omstreeks 1986

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder verkeer en waterstaat en binnenlandse zaken van de ARP en het CDA in de Eerste Kamer en hield zich daarnaast bezig met volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was actief in de illegaliteit. Leidde in Haarlem de verspreiding van het illegale blad "Trouw" en was daarnaast verspreider van "Je Maintendrai" en "Vrij Nederland".

anekdotes en citaten
 • Zei in 1971 toen er in de raad van Wonseradeel, kort na zijn installatie als burgemeester, discussie was over de combinatie met het Eerste Kamerlidschap: "As bliken dwaen mocht, dat ik to min tiid ha, dan binne jimme de earsten dy't ik siz en bitankje ik foar de Keamer."
 • Toen bij de herindeling de zelfstandigheid van Wonseradeel in het geding was, werd de leuze gevoerd: "Geen gemieter, Wonseradeel blijft van Pieter".

verkiezingen
 • In 1971, 1980 en 1981 gekozen door en in 1974 kandidaat in Groep III: Noord-Holland en Friesland

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Piet Haarlem" (schuilnaam in het verzet)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.