Dr. W.L.G.S. (Wiel) Hoefnagels

foto Dr. W.L.G.S. (Wiel) Hoefnagels
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis

Intelligente katholieke fiscalist en econoom, die na een carrière bij de staatsmijnen als KVP'er staatssecretaris voor belastingen onder Vondeling werd in kabinet-Cals. Had een groot aandeel in de totstandkoming van de Wet op de motorrijtuigbelasting. In politiek opzicht was zijn verhouding met Vondeling moeizaam, omdat hij bedenkingen had tegen sommige fiscale wensen van de PvdA. Keerde eind 1966 als één van de weinige christendemocraten niet terug in het door Zijlstra geformeerde interimkabinet en verliet de politiek. Vervolgde daarna zijn loopbaan in het bedrijfsleven. Overleed op 48-jarige leeftijd.

KVP
in de periode 1965-1966: staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Willem Leonard Gerard Servatius (Wiel)

geboorteplaats en -datum
Kerkrade, 13 mei 1929

overlijdensplaats en -datum
Aerdenhout (gem. Bloemendaal), 14 februari 1978

2.

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij) (sinds begin jaren'60)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale aangelegenheden), van 31 mei 1965 tot 22 november 1966
 • lid Raad van Bestuur, N.V. "Bank voor Handel en Scheepvaart" te Rotterdam, van 1 mei 1967 tot 1969
 • economisch adviseur, N.V. KSH (Koninklijke Scholten-Honig), van 1969 tot 1972
 • gedelegeerd commissaris en waarnemend voorzitter Raad van Bestuur, N.V. KSH (Koninklijke Scholten-Honig), van 1971 tot 1972
 • voorzitter Raad van Bestuur, N.V. KSH (Koninklijke Scholten-Honig), van 1 maart 1972 tot september 1977

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/5)

 • adviseur Provincie Limburg inzake herstructurering, van 1966 tot 1967
 • lid Raad van Advies Amro-bank (Amsterdam-Rotterdam Bank)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Het door hem in 1965 ingediende wetsvoorstel tot verlaging van de loon- en inkomstenbelasting en tot instelling van een tijdelijke heffing tegen uitgifte van belastingspaarbrieven werd in 1967 ingetrokken (8.378)
 • Bracht in 1966 samen met minister Vondeling een Nota over de harmonisatie van de belastingen in de Europese Economische Gemeenschap uit. Hierin wordt het streven naar harmonisatie van omzetbelastingen uitgesproken om zodoende eerlijke concurrentieverhoudingen en opheffing van belastinggrenzen mogelijk te maken. Eerste stap daartoe is een gemeenschappelijk stelsel van belastingheffing over toegevoegde waarde (b.t.w.). (8.556)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1965 samen met minister Veldkamp de Algemene Premiespaarwet (Stb. 448) tot stand. Het wetsvoorstel was in 1963 ingediend door minister Veldkamp en staatssecretaris Van den Berge. (7.024)
 • Bracht in 1966 de Wet op de Motorrijtuigenbelasting (Stb. 332) tot stand. Deze vervangt de Motorrijtuigenbelastingwet uit 1926 en past de regelgeving aan de nieuwe Algemene wet inzake rijksbelastingen aan. Betaling van de motorrijtuigenbelasting moet echter, anders dan bij andere belastingen het geval is, vooraf plaatsvinden. Controle van de naleving wordt gekoppeld aan het bezit van het rijbewijs. (8.445)
 • Bracht in 1966 samen met minister Suurhoff de Wet schade oesterkwekers (Stb. 399) tot stand, waardoor aan oesterkwekers een tegemoetkoming werd verleend in de schade door uitvoering van de Deltawerken. (7.547)

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Was in oktober 1966 op persoonlijke gronden niet meer beschikbaar voor een kabinetsfunctie
 • Uit de in 1994 verschenen formatiedagboeken van Beel blijkt dat Cals zich na de val van zijn kabinet kritisch uitliet over hem. Cals betichtte in een gesprek met Beel Hoefnagels ervan voorafgaand aan de opstelling van de begroting 1967 veelvuldig contact te hebben gehad met de KVP-fractie en zich daarin gedistantieerd te hebben van het beleid van Vondeling. Ook zou Hoefnagels voorstellen tot vervroegde inning van belastinggelden hebben gepubliceerd zonder Vondeling daarvan vooraf op de hoogte te hebben gesteld. In Vondelings' "Nasmaak en Voorproef" wordt hiervan echter geen melding gemaakt.
 • Maakte op 1 september 1977 zijn terugtreden bekend als bestuursvoorzitter van voedingsmiddelenconcern "KSH" om daarmee de weg vrij te maken voor een reorganisatie. KSH was in ernstige problemen gekomen, onder andere door het wegvallen van een EG-subsidie op mais, terwijl flink was geïnvesteerd in de verwerking van maiszetmeel. Minister Van der Stee stuurde hierna aan op herstructurering van het concern, onder meer door afsplitsing van gezonde delen van het bedrijf. KSH ging niettemin in 1978 failliet.

uit de privésfeer
 • Zijn oudste broer was pater Jezuïet en hoogleraar sociologie in Nijmegen, een andere broer was inspecteur bij het Staatstoezicht op de mijnen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
"Staatsmijnen leverde een topfunctionaris aan het ministerie van Financien", Utrechtsch Nieuwsblad, 24 augustus 1965

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.