Dr. W.L.G.S. (Wiel) Hoefnagels

foto Dr. W.L.G.S. (Wiel) Hoefnagelsvergrootglas

Intelligente katholieke fiscalist en econoom, die na een carrière bij de staatsmijnen als KVP'er staatssecretaris voor belastingen onder Vondeling werd in kabinet-Cals . Had een groot aandeel in de totstandkoming van de Wet op de motorrijtuigbelasting. In politiek opzicht was zijn verhouding met Vondeling moeizaam, omdat hij bedenkingen had tegen sommige fiscale wensen van de PvdA. Keerde eind 1966 als één van de weinige christendemocraten niet terug in het door Zijlstra geformeerde interimkabinet en verliet de politiek. Vervolgde daarna zijn loopbaan in het bedrijfsleven. Overleed op 48-jarige leeftijd.

KVP
in de periode 1965-1966: staatssecretaris

Voornamen (roepnaam)

Willem Leonard Gerard Servatius (Wiel)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Kerkrade, 13 mei 1929

overlijdensplaats en -datum
Aerdenhout (gem. Bloemendaal), 14 februari 1978

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij) (sinds begin jaren'60)

Hoofdfuncties/beroepen

 • adjunct-inspecteur, 's-Rijks belastingen te Rotterdam, van 1 mei 1954 tot 1 juli 1957
 • chef afdeling belastingen, N.V. Nederlandse Staatsmijnen te Heerlen, van 1 juli 1957 tot 1 maart 1960
 • chef hoofdgroep financiën, N.V. Nederlandse Staatsmijnen te Heerlen, van 1 maart 1960 tot 31 mei 1965 (met verlof zonder behoud met loon)
 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale aangelegenheden), van 31 mei 1965 tot 22 november 1966
 • belastingdeskundige hoofdgroep financiën, N.V. Nederlandse Staatsmijnen te Heerlen, van 1 december 1966 tot 1 mei 1967
 • lid Raad van Bestuur, N.V. "Bank voor Handel en Scheepvaart" te Rotterdam, van 1 mei 1967 tot 1969
 • economisch adviseur, N.V. KSH (Koninklijke Scholten-Honig), van 1969 tot 1972
 • gedelegeerd commissaris en waarnemend voorzitter Raad van Bestuur, N.V. KSH (Koninklijke Scholten-Honig), van 1971 tot 1972
 • voorzitter Raad van Bestuur, N.V. KSH (Koninklijke Scholten-Honig), van 1 maart 1972 tot september 1977

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Het door hem in 1965 ingediende wetsvoorstel tot verlaging van de loon- en inkomstenbelasting en tot instelling van een tijdelijke heffing tegen uitgifte van belastingspaarbrieven werd in 1967 ingetrokken (8.378)
 • Bracht in 1966 samen met minister Vondeling een Nota over de harmonisatie van de belastingen in de Europese Economische Gemeenschap uit. Hierin wordt het streven naar harmonisatie van omzetbelastingen uitgesproken om zodoende eerlijke concurrentieverhoudingen en opheffing van belastinggrenzen mogelijk te maken. Eerste stap daartoe is een gemeenschappelijk stelsel van belastingheffing over toegevoegde waarde (b.t.w.). (8.556)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1965 samen met minister Veldkamp de Algemene Premiespaarwet (Stb. 448) tot stand. Het wetsvoorstel was in 1963 ingediend door minister Veldkamp en staatssecretaris Van den Berge. (7.024)
 • Bracht in 1966 de Wet op de Motorrijtuigenbelasting (Stb. 332) tot stand. Deze vervangt de Motorrijtuigenbelastingwet uit 1926 en past de regelgeving aan de nieuwe Algemene wet inzake rijksbelastingen aan. Betaling van de motorrijtuigenbelasting moet echter, anders dan bij andere belastingen het geval is, vooraf plaatsvinden. Controle van de naleving wordt gekoppeld aan het bezit van het rijbewijs. (8.445)

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn oudste broer was pater Jezuïet en hoogleraar sociologie in Nijmegen, een andere broer was inspecteur bij het Staatstoezicht op de mijnen
 • Zijn vader was gemeenteontvanger van Kerkrade

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "De invloed van fiscale afschrijvingen en investeringsaftrek op financiering, rentabiliteit en kostprijs" (dissertatie, 1961)
 • "Is het mogelijk de inkomsten- en loonbelasting te vereenvoudigen door wijziging van de structuur?" (1966)

literatuur/documentatie
"Staatsmijnen leverde een topfunctionaris aan het ministerie van Financien", Utrechtsch Nieuwsblad, 24 augustus 1965

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.