G.H.J.M. (Gerard) Peijnenburg

foto G.H.J.M. (Gerard) Peijnenburgvergrootglas

Bekwame topambtenaar van het ministerie van Defensie, die in de administratie van de landmacht van de hoed en de rand wist. Was als partijloze katholieke staatssecretaris van Defensie in het kabinet-Cals en het kabinet-Zijlstra belast met de landmachtzaken. Daarna tot zijn pensioen nog weer zestien jaar secretaris-generaal van Defensie. Zelf oud-strijder zijnde was hij bevriend met prins Bernhard en lange tijd een pleitbezorger van de belangen van militaire veteranen.

partijloos
in de periode 1965-1984: staatssecretaris, secretaris-generaal

Voornamen (roepnaam)

Gerard Henri Joan Marie (Gerard)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Asten (N.Br.), 12 juni 1919

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 2 januari 2000

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

Hoofdfuncties/beroepen

 • militair, 82nd American Airborne Division, omstreeks 1944
 • reserve-officier, lid staf van Z.K.H. Prins Bernhard, 1944
 • toegevoegd ambtenaar Bureau Organisatie, Militair Kabinet van de minister van Oorlog, van 1945 tot 1947
 • werkzaam bij Bureau legervorming, hoofdkwartier Generale Staf, van 1947 tot 1948
 • ambtenaar afdeling dienstplichtzaken, ministerie van Oorlog, van 1948 tot 1958
 • hoofd (rang: hoofdcommies) sectie 2 (vrijstelling, uitstel en vergoedingen), directoraat personeel, ministerie van Oorlog, omstreeks 1954
 • hoofd afdeling dienstplichtzaken, minsterie van Defensie, van 1958 tot september 1962
 • plaatsvervangend directeur-generaal Koninklijke Landmacht, ministerie van Defensie, van september 1962 tot december 1963
 • plaatsvervangend secretaris-generaal (kl), ministerie van Defensie, van december 1963 tot mei 1965
 • staatssecretaris van Defensie (belast met aangelegenheden betreffende de Koninklijke Landmacht), van 13 mei 1965 tot 5 april 1967
 • secretaris-generaal ministerie van Defensie, van 1 januari 1969 tot 1 juli 1984

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was actief bij het verpreiden van het illegale blad "Je Maintiendrai" en was actief in het verzet
 • Werd onderscheiden vanwege zijn moedige optreden in de strijd rond Nijmegen in 1944
 • Een jongere broer van hem was hoofdofficier van justitie te Arnhem
 • Zijn vader was gemeentesecretaris. Hij overleed 29 april 1930.

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Roel Bekker, "Gerard Peijnenburg", in: "Marathonlopers rond het Binnenhof. Topambtenaren bij het rijk 1970-2010" (2012), 241

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.