G.H.J.M. (Gerard) Peijnenburg

foto G.H.J.M. (Gerard) Peijnenburgvergrootglas

Bekwame topambtenaar van het ministerie van Defensie, die in de administratie van de landmacht van de hoed en de rand wist. Was als partijloze katholieke staatssecretaris van Defensie in het kabinet-Cals en het kabinet-Zijlstra belast met de landmachtzaken. Daarna tot zijn pensioen nog weer zestien jaar secretaris-generaal van Defensie. Zelf oud-strijder zijnde was hij bevriend met prins Bernhard en lange tijd een pleitbezorger van de belangen van militaire veteranen.

partijloos
in de periode 1965-1984: staatssecretaris, secretaris-generaal

voornamen (roepnaam)

Gerard Henri Joan Marie (Gerard)

personalia

geboorteplaats en -datum
Asten (N.Br.), 12 juni 1919

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 2 januari 2000

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

hoofdfuncties/beroepen

 • militair, 82nd American Airborne Division, omstreeks 1944
 • reserve-officier, lid staf van Z.K.H. Prins Bernhard, 1944
 • toegevoegd ambtenaar Bureau Organisatie, Militair Kabinet van de minister van Oorlog, van 1945 tot 1947
 • werkzaam bij Bureau legervorming, hoofdkwartier Generale Staf, van 1947 tot 1948
 • ambtenaar afdeling dienstplichtzaken, ministerie van Oorlog, van 1948 tot 1958
 • hoofd (rang: hoofdcommies) sectie 2 (vrijstelling, uitstel en vergoedingen), directoraat personeel, ministerie van Oorlog, omstreeks 1954
 • hoofd afdeling dienstplichtzaken, minsterie van Defensie, van 1958 tot september 1962
 • plaatsvervangend directeur-generaal Koninklijke Landmacht, ministerie van Defensie, van september 1962 tot december 1963
 • plaatsvervangend secretaris-generaal (kl), ministerie van Defensie, van december 1963 tot mei 1965
 • staatssecretaris van Defensie (belast met aangelegenheden betreffende de Koninklijke Landmacht), van 13 mei 1965 tot 5 april 1967
 • secretaris-generaal ministerie van Defensie, van 1 januari 1969 tot 1 juli 1984

nevenfuncties

 • voorzitter Lectuurcommissie Defensie, 1968
 • lid/voorzitter Commissie Dienstplichtbeleid, van augustus 1968 tot 1969
 • lid Raad van Commissarissen "Verenigde Bedrijven Nijmegen"
 • lid College van Advies Stichting "Amerika-Europese Gemeenschappen"
 • vicevoorzitter Nationaal Comité "Capitulatie 1945 Wageningen"
 • lid Raad van Advies Nederlandse Bond van Oud-strijders het veteranenlegioen Nederland
 • lid Raad van Advies Stichting "Onze Koninklijke Militaire Kapel"
 • lid Centrale nationaal campagne-comité, Nederlands Rode Kruis
 • lid Monumentenraad, vanaf 1985
 • voorzitter-lid Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving, omstreeks 1989
 • voorzitter-lid Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, omstreeks 1989

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • lid comité van aanbeveling bevrijdingsmuseum 1944 Rijk van Nijmegen
 • lid comité van aanbeveling Stichting Nederland-VS

opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.

hoger beroepsonderwijs
 • officiersopleiding, School voor Reserve-Officieren te Breda
 • M.O.-staathuishoudkunde
 • M.O.-statistiek

academische studie
 • economie (kandidaats), Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was actief bij het verpreiden van het illegale blad "Je Maintiendrai" en was actief in het verzet
 • Werd onderscheiden vanwege zijn moedige optreden in de strijd rond Nijmegen in 1944
 • Een jongere broer van hem was hoofdofficier van justitie te Arnhem
 • Zijn vader was gemeentesecretaris. Hij overleed 29 april 1930.

ridderorden
 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1961
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 17 april 1967
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1981

overige onderscheidingen en prijzen
 • Oorlogsherinneringskruis met gesp
 • Bronzen Kruis, 11 september 1951
 • Erekruis Huisorde van Oranje, 15 juni 1984

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid Nederlandsche Unie (colporteerde met "De Unie")

rang(en) reserve-officier
 • reserve-eerste-luitenant der cavalerie

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Roel Bekker, "Gerard Peijnenburg", in: "Marathonlopers rond het Binnenhof. Topambtenaren bij het rijk 1970-2010" (2012), 241

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

echtgeno(o)t(e)/partner
A.J.G. Broekhuizen, Aleida Jacoba Geertruida (Lidy)

vader
W.F. Peijnenburg, Wilhelmus Franciscus

geboorteplaats en/of -datum
Geldrop, 4 oktober 1891

moeder
J.G.Th. Cuijpers, Johanna Geertruida Theodora

geboorteplaats en/of -datum
Helmond, 22 juni 1891

familierelaties

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.