W. (Willem) den Toom

foto W. (Willem) den Toom
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Luchtmachtofficier, die staatssecretaris van Defensie in kabinet-Marijnen en minister in kabinet-De Jong was. Uitgesproken voorstander van verticale organisatiestructuur op het departement. Schoof in 1968 de aanschaf van nucleaire onderzeeërs op de lange baan. Besloot tot aanschaf Leopardtanks en tot afschaffing van vliegdekschip Karel Doorman. Kreeg te maken met wens tot vermaatschappelijking van de krijgsmacht en stond aanvankelijk nogal star tegenover ludieke acties. Voerde later wel hervormingen door. Nadat hij een veroordeling tot twee jaar van een soldaat die zijn haar niet wilde laten knippen, had verdedigd, schafte hij later de groetplicht buiten kazerne af en liet hij haarlengte vrij. Richtte het Instituut voor Vredesvraagstukken op.

VVD
in de periode 1963-1971: staatssecretaris, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Willem (Willem)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 11 juli 1911

overlijdensplaats en -datum
Amersfoort, 13 december 1998

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf november 1963

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/21)

 • staatssecretaris van Defensie (belast met aangelegenheden betreffende de Koninklijke Luchtmacht), van 25 november 1963 tot 14 april 1965
 • voorzitter Nadge Policy Board, van 1 juni 1965 tot 5 april 1967
 • minister van Defensie, van 5 april 1967 tot 6 juli 1971
 • lid bestuur/directeur Stichting Nederlands adviesbureau voor ingenieurswerken in het buitenland, vanaf 1 mei 1972

gevangenschap/internering
krijgsgevangene in Duitsland, van 1942 tot 1945

officiersrangen (2/9)
 • generaal-majoor, van 1 oktober 1960 tot 1 mei 1963
 • luitenant-generaal, 1 juni 1965

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/8)

 • redacteur "Militaire Spectator"
 • voorzitter Stichting Luchtmacht-demonstraties

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/7)
 • Schafte in april 1971 de groetplicht buiten de kazernes af, maar handhaafde deze binnen de kazernes
 • Besloot in juni 1971 de haarlengte van militairen in principe vrij te laten.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1971 een wet tot goedkeuring van de briefwisseling tussen Nederland en het Algemeen Hoofdkwartier van de NAVO tot stand inzake het sinds 1967 in Brunssum gevestigde hoofdkwartier van de NAVO-strijdkrachten in Centraal Europa (Afcent). (10.488)
 • Bracht in 1971 de Wet rechtstoestand dienstplichtigen (Stb. 231) tot stand. Hierin werd aan de voor dienstplichtige militairen geldende voorzieningen een wettelijke basis gegeven. Het betrof onder meer opleiding, keuring, bevordering, diensttijden, verlof, gezondheidszorg, medezeggenschap en bezoldiging. Nadere voorschriften hiervoor werden bij AMvB vastgesteld. (10.179)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1963 bij K.B. van 21 november benoemd tot staatssecretaris en op 25 november beëdigd

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.