Ir. W.F. (Wim) Schut

foto Ir. W.F. (Wim) Schut
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbak Nationaal Archief

Enthousiaste stedebouwkundige die als ARP-minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het kabinet-De Jong te maken kreeg met een felle oppositie. Zag een poging om een huurbelasting in te voeren stranden, maar wist wel de huren te liberaliseren. Voerde de individuele huursubsidie in. Verdedigde in 1967 de Tweede nota ruimtelijke ordening en gaf de aanzet tot de Derde nota, die de gebundelde deconcentratie in groeikernen vormgaf. Zowel voor als na zijn ministerschap als stedebouwkundige nauw betrokken bij de ontwikkeling van Zoetermeer tot satellietstad. Besloot zijn loopbaan als voorzitter van de WRR. Goed debater. In de ministerraad gewaardeerd vanwege zijn relativerende humor.

ARP
in de periode 1967-1971: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Willem Frederik (Wim)

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Ir. W.F. Schut, tot 21 januari 1982
 • Dr. W.F. Schut, vanaf 21 januari 1982 (nadat aan hem door de Technische Hogeschool te Delft een eredoctoraat was verleend)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 21 augustus 1920

overlijdensplaats en -datum
Nieuwerkerk aan den IJssel, 15 augustus 2006

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • directeur stedebouwkundig adviesbureau "Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland" te Rotterdam, van augustus 1956 tot april 1967
 • minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, van 5 april 1967 tot 6 juli 1971
 • directeur Gezamenlijk Bureau van stedebouwkundig adviesbureau "Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland" en Stichting "Instituut Stad en Landschap" te Rotterdam, vanaf 1 september 1971 (sinds 1974 tevens projectleider Stadscentrum Zoetermeer)
 • lid WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), van 1 juni 1973 tot 1 maart 1978
 • waarnemend voorzitter WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), van 1 augustus 1977 tot 1 maart 1978

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/16)

 • voorzitter Stichting "Kleur Buiten", vanaf 1984
 • voorzitter Raad van Commissarissen Bouwbedrijf "Bontenbal Holding" te Reeuwijk, van 1986 tot 1992

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/13)
 • Voerde in 1970 via de Beschikking aanvullende huursubsidie per 1 januari 1971 individuele huursubsidie in voor gezinnen die in verhouding tot hun inkomen een dure gesubsidieerde woning bewoonden. Aanvankelijk was dit een beperkt experiment, maar in de praktijk ging het al om veel woningen. Per 1 juli 1971 werd de regeling uitgebreid tot oudere woningwetwoningen (voor 1 april 1960).
 • Bracht in 1970 samen met de ministers Roolvink en Nelissen en staatssecretaris Van Son de Nota inzake de sociaal-economische ontwikkeling in Oost-Groningen uit (10.758)
 • Tijdens zijn ministerschap bleef de woningbouwproductie hoog (ongeveer 125.000 nieuwe woningen per jaar)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1968 de Wet jaarlijkse huurverhoging (Stb. 703) tot stand. De datum waarop jaarlijks de huren worden verhoogd, wordt 1 april; het stijgingspercentage gaat van vier naar zes procent. (9.861)
 • Bracht in 1971 een wet (Stb. 309) tot stand waardoor in het hele land de huurharmonisatie kan worden doorgevoerd. Deze wet treedt op 1 juli 1971 in werking. De huren van bestaande woningen kunnen hierdoor in overeenstemming worden gebracht met die van woningen die de laatste vijf jaar met rijkssubsidie zijn gebouwd. (10.999)
 • Bracht in 1971 samen met minister Roolvink de Wet Bezitsvormingsfonds (Stb. 418) tot stand. Het kapitaal dat was gevormd met de verkoop van de staatsaandelen Breedband NV aan Koninklijke Hoogovens werd gebruikt om het eigenwoningbezit en het effectenbezit van kleine spaarders te bevorderen, onder meer door de uitgifte van spaareffecten. (10.126)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Speelde in 1965 als adviseur een belangrijke rol bij het opstellen van een stedebouwkundig plan voor Zoetermeer
 • In 1970 verwierp de Tweede Kamer twee moties tot afkeuring van zijn beleid met betrekking tot de bouwproductie. De eerste werd op 29 januari 1970 na een interpellatie ingediend door Hans van den Doel (PvdA) en een tweede na een debat op 30 juni 1970 over de bouwrapportage door Erwin Nypels (D66).

uit de privésfeer
 • Hij was in het verzet actief bij de spionagegroep 'Albrecht'
 • Zijn broer was gehuwd met Map den Uyl, de jongste zus van Joop den Uyl

verkiezingen
 • Stond in 1971 op de kandidatenlijst van de ARP voor de Eerste Kamer

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Eerste Kamer, juni 1973 (tussentijdse benoeming; niet aanvaard)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
W. Aantjes, "In memoriam ir. W.F. Schut (1920-2006)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2007, 159

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.