Drs. Y.P.W. (Ym) van der Werff

foto Drs. Y.P.W. (Ym) van der Werff
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Historicus, die 24 jaar liberaal Eerste Kamerlid was. Aanvankelijk leraar in het middelbaar onderwijs en docent van de KMA. Daarna gemeente- en provinciebestuurder. Vooral deskundig op het gebied van defensie en culturele zaken. Was actief in diverse commissies op het gebied van monumentenzorg, het bibliotheekwezen en de geschiedschrijving en stond bekend als verdediger van het cultureel erfgoed. Behoorde tot de vier VVD-leden die in 1976 vóór het (verworpen) abortusvoorstel van PvdA en VVD stemden. Beminnelijke, erudiete en zeer voorkomende senator.

VVD
in de periode 1969-1993: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Ymenus Pieter Willem (Ym)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 12 juni 1918

overlijdensplaats en -datum
Breda, 18 juni 1993

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

  • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 2 juni 1966 tot 2 juni 1982
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1969 tot 18 juni 1993
  • lid Gedeputeerde Staten (belast met cultuur, recreatie, natuur, onderwijs en volkshuisvesting) van Noord-Brabant, van 5 juni 1974 tot 7 juni 1978

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/48)

  • lid Provinciale Commissie Gemeentelijke Herindeling Noord-Brabant (commissie-Schampers), omstreeks 1989 en nog in 1991
  • lid Nederlandse delegatie CVSE-Assemblée te Boedapest, augustus 1992

afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
  • lid Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 10 juni 1981 tot 13 september 1983
  • voorzitter Interparlementaire Commissie Nederlandse Taalunie

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid erecomité Nationale Taptoe Breda

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
  • Voerde in 1971 namens zijn fractie het woord bij de behandeling van het wetsvoorstel herziening van het echtscheidingsrecht
  • Was in 1993 woordvoerder van zijn fractie bij het debat over de wetsvoorstellen inzake het Verdrag van Schengen

opvallend stemgedrag (0/9)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader overleed op 12 augustus 1918 op 25-jarige leeftijd

verkiezingen
  • Werd in 1969, 1971, 1974, 1980 en 1981 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.