C.L.J. (Cees) van Lent

foto C.L.J. (Cees) van Lent
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Katholieke brigade-generaal die in 1974 Mommersteeg verving als staatssecretaris van Defensie in het kabinet-Den Uyl. Hield zich bezig met het personeelsbeleid bij defensie. Dat deed hij ook in het eerste kabinet-Van Agt. Was meer een (vriendelijke) technocraat dan politicus. Toonde altijd een grote betrokkenheid bij het wel en wee van het defensiepersoneel.

KVP, CDA
in de periode 1974-1981: staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Cornelis Leonardus Josephus (Cees)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Heemstede, 27 juli 1922

overlijdensplaats en -datum
Leidschendam, 8 maart 2000

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van januari 1974 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/12)

 • hoofd afdeling personeelsbestuur, dienst opperofficier personeel, Koninklijke landmacht (in rang van kolonel), tot 1 mei 1973
 • sous-chef Staf opperofficier personeel, Koninklijke landmacht, van 1 mei 1973 tot 11 maart 1974
 • staatssecretaris van Defensie (belast met het personeelsbeleid), van 11 maart 1974 tot 19 december 1977
 • staatssecretaris van Defensie (belast met het personeelsbeleid), van 28 december 1977 tot 11 september 1981

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris in het kabinet-Den Uyl belast met 1. de zaken van personeelsvoorziening, personeelsbeheer, personeelsbeleid en personeelszorg t.a.v. het vrijwillig diendend en dienstplichtig militair personeel en burgerpersoneel; 2. zaken op het terrein van de geestelijke en geneeskundige verzorging, de opleiding en de vorming bij de krijgsmacht en 3. aangelegenheden betreffende de gewetensbezwaarden, alsmede de militaire pensioenen en wachtgelden.
 • Was als staatssecretaris in het eerste kabinet-Van Agt met de zelfde taken belast als in het kabinet-Den Uyl, maar tevens met aangelegenheden betrekking hebbende op de spreiding van defensiediensten

officiersrangen
brigade-generaal der militaire administratie, van 1 november 1973 tot 10 maart 1974

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/3)

 • voorzitter federatie Christen Officieren Vereniging, van 1970 tot 1971
 • voorzitter Stichting Koningin Wilhelmina Fonds, van 1982 tot 1984

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/5)
 • Was in 1979 als staatssecretaris belast met defensiepersoneel eerstverantwoordelijke voor het flankerend beleid rond de uitzending van Nederlandse militairen naar Zuid-Libanon.
 • Opende in 1981 de mogelijkheid voor vrouwen om adelborst te worden aan het Koninklijk Instituut voor de Marine

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1978 samen met minister Scholten een wijziging (Stb. 694) van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst tot stand. De wijziging leidt tot vereenvoudiging van de verzoeken tot erkenning van gewetensbezwaren en tot een wijziging van de behandeling van beroep tegen een afwijzende beslissing. Hij had het wetsvoorstel in 1976 samen met minister Vredeling in de Tweede Kamer verdedigd; de behandeling werd in 1978 voortgezet en afgerond. Het wetsvoorstel was in 1971 ingediend door minister Den Toom. (11.155)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.