Mr. K.H. (Has) Beyen

foto Mr. K.H. (Has) Beyen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

VVD-staatssecretaris van Economische Zaken in het eerste kabinet-Van Agt. Bankier en voortvarend zakenman met veel internationale ervaring. Als staatssecretaris van buitenlandse handel en exportbevordering bleef hij, behalve tijdens handelsmissies, erg op de achtergrond. Overvleugelde wel zijn collega-staatssecretaris Van der Mei van Europese zaken bij besprekingen over de herstructurering van de Europese staalindustrie en textiel. Liberaal die in tegenstelling tot zijn vader wel politiek georganiseerd was, maar geen politieke loopbaan ambieerde.

VVD
in de periode 1978-1981: staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 2 maart 1923

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 2 januari 2002

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/11)

 • lid Raad van Bestuur (belast met bemiddeling en contacten), N.V. "Amro-bank" (Amsterdam-Rotterdam bank), van 1964 tot september 1967
 • directeur-general "Bancque Europeenne de Credit à moyen terme" te Brussel, van september 1967 tot maart 1970
 • lid Raad van Bestuur (hoofd buitenlands bedrijf), N.V. "Amro-bank", van maart 1970 tot 9 januari 1978
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met buitenlandse handel en exportbevordering), van 9 januari 1978 tot 11 september 1981
 • directeur Adviesbureau

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden betreffende de handelspolitiek en de internationale economische betrekkingen in het algemeen, zowel in bilateraal verband als in internationale organisaties zoals GATT, OESO, Benelux, Europese Gemeenschappen en ECE; 2. aangelegenheden betreffende de exportbevordering en de voorlichting ten behoeve van de uitvoer; 3. andere van geval tot geval toevertrouwde internationale aangelegenheden.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/10)

 • commissariaten Nederlandse ondernemingen
 • commissariaten Belgische ondernemingen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/4)
 • Begeleidde in 1979 een varende tentoonstelling van Nederlandse industriële producten, die in drie weken zeven havensteden bezocht in de Arabische Golfstaten
 • Leidde in 1980 een handelsdelegatie naar Mexico en Brazilië
 • Begeleidde in 1981 een varende tentoonstelling van Nederlandse industriële producten naar Zuid-Oost Azië

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1980 samen met de ministers Van der Klaauw en De Ruiter de Sanctiewet (Stb. 93) tot stand, die het mogelijk maakt om bedrijven te verplichten zich te houden aan in internationaal genomen sancties. Het wetsvoorstel was in 1976 ingediend door staatssecretaris Kooijmans. (14.006)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In 1979 bekritiseerde de Tweede Kamer de grote mate van versnipperdheid van het beleid op het gebied van exportbevordering. Die kritiek kwam onder anderen van zijn partijgenoot Bolkestein.

uit de privésfeer
 • In 1979 brandde, toen hij in het buitenland verbleef, zijn woning in Laren ten gevolge van kortsluiting af

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Eerste Kamer, november 1982 (bedankt)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.