Mr. K.H. (Has) Beyen

foto Mr. K.H. (Has) Beyenvergrootglas

VVD-staatssecretaris van Economische Zaken in het eerste kabinet-Van Agt. Bankier en voortvarend zakenman met veel internationale ervaring. Als staatssecretaris van buitenlandse handel en exportbevordering bleef hij, behalve tijdens handelsmissies, erg op de achtergrond. Overvleugelde wel zijn collega-staatssecretaris Van der Mei van Europese zaken bij besprekingen over de herstructurering van de Europese staalindustrie en textiel. Liberaal die in tegenstelling tot zijn vader wel politiek georganiseerd was, maar geen politieke loopbaan ambieerde.

VVD
in de periode 1978-1981: staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Karel Herman (Has)

personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 2 maart 1923

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 2 januari 2002

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker, advocatenkantoor "Cox, Langford, Stoddard en Cutler" te Washington D.C. (VS), van 1948 tot 1949
 • ambtenaar Generale Thesaurie, ministerie van Financiën, gedetacheerd bij de Nederlandse ambassade te Washington D.C. (VS), van 1950 tot 1953
 • ambtenaar internationaal secretariaat, NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) te Parijs, van 1953 tot 1957
 • medewerker bankiersfirma N.V. "H. Albert de Bary & Co." te Amsterdam, van 1957 tot 1958
 • onderdirecteur bankiersfirma N.V. "H. Albert de Barry & Co." te Amsterdam, van 1958 tot januari 1961
 • onderdirecteur N.V. "Rotterdamsche Bank" te Rotterdam, van januari 1961 tot 1964
 • lid Raad van Bestuur (belast met bemiddeling en contacten), N.V. "Amro-bank" (Amsterdam-Rotterdam bank), van 1964 tot september 1967
 • directeur-general "Bancque Europeenne de Credit à moyen terme" te Brussel, van september 1967 tot maart 1970
 • lid Raad van Bestuur (hoofd buitenlands bedrijf), N.V. "Amro-bank", van maart 1970 tot 9 januari 1978
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met buitenlandse handel en exportbevordering), van 9 januari 1978 tot 11 september 1981
 • directeur Adviesbureau

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden betreffende de handelspolitiek en de internationale economische betrekkingen in het algemeen, zowel in bilateraal verband als in internationale organisaties zoals GATT, OESO, Benelux, Europese Gemeenschappen en ECE; 2. aangelegenheden betreffende de exportbevordering en de voorlichting ten behoeve van de uitvoer; 3. andere van geval tot geval toevertrouwde internationale aangelegenheden.

partijpolitieke functies

 • penningmeester Prof.Mr. B.M. Telders-stichting, omstreeks 1986

nevenfuncties

 • voorzitter Zweeds-Nederlandse vereniging voor handel en industrie
 • vicevoorzitter Nederlands-Franse Kamer van Koophandel
 • lid Commissie van Civiele en Militaire Deskundigen (commissie-Van Rijckevorsel), van oktober 1971 tot maart 1972
 • voorzitter Prins Bernhardfonds, van november 1971 tot januari 1978
 • lid bestuur Australië-Nieuw Zeeland Instituut
 • lid bestuur vereniging "Hendrick de Keyser"
 • voorzitter Raad van Commissarissen KNSF (Koninklijke Nederlandsche Springstoffenfabriek) te Muiden
 • lid Raad van Commissarissen Intradal, vanaf september 1983
 • commissariaten Nederlandse ondernemingen
 • commissariaten Belgische ondernemingen

opleiding

voortgezet onderwijs
 • middelbaar onderwijs te Wassenaar
 • middelbaar onderwijs te Bazel
 • gymnasium-a te Haarlem

academische studie
 • Nederlands recht, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, tot 19 maart 1948
 • comparative law, "George Washington University" te Washington D.C. (VS), van 1948 tot 1949 (behaalde master degree)

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Vergezelde in 1978 minister Van der Klaauw op een bezoek aan Japan om te spreken over een evenwichtiger handelsbalans
 • Begeleidde in 1979 een varende tentoonstelling van Nederlandse industriële producten, die in drie weken zeven havensteden bezocht in de Arabische Golfstaten
 • Leidde in 1980 een handelsdelegatie naar Mexico en Brazilië
 • Begeleidde in 1981 een varende tentoonstelling van Nederlandse industriële producten naar Zuid-Oost Azië

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1980 samen met de ministers Van der Klaauw en De Ruiter de Sanctiewet (Stb. 93) tot stand, die het mogelijk maakt om bedrijven te verplichten zich te houden aan in internationaal genomen sancties. Het wetsvoorstel was in 1976 ingediend door staatssecretaris Kooijmans. (14.006)

wetenswaardigheden

algemeen
 • In 1979 bekritiseerde de Tweede Kamer de grote mate van versnipperdheid van het beleid op het gebied van exportbevordering. Die kritiek kwam onder anderen van zijn partijgenoot Bolkestein.

uit de privésfeer
In 1979 brandde, toen hij in het buitenland verbleef, zijn woning in Laren ten gevolge van kortsluiting af

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Eerste Kamer, november 1982 (bedankt)

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 22 oktober 1981

publicaties/bronnen

archivalia via site Nationaal Archief
vindplaatsen en beschrijvingen verzameld door het Nationaal Archief

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd te 's-Gravenhage, 18 september 1954 (echtgenote overleden 27 oktober 1976)
 • gehuwd (tweede huwelijk) te 's-Gravenhage, 8 maart 1979

echtgeno(o)t(e)/partner
S. Brunet, Sally

2e echtgeno(o)t(e)/partner
W. Brom, Wilhelmina Marthe Aleida (Willemijn)

kinderen
1 zoon (uit eerste huwelijk)

vader
Mr. J.W. Beyen, Jan Willem

geboorteplaats en/of -datum
Utrecht, 2 mei 1897

moeder
P.J.G. Hijmans van Anrooij, Petronella Jeanne Geertruida (Nelly)

geboorteplaats en/of -datum
Semarang (Ned.-Indië), 31 mei 1894

familierelaties

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.