Dr. P.H. (Peter) Kooijmans

foto Dr. P.H. (Peter) Kooijmans
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra

Eminent rechtsgeleerde, internationaal befaamd volkenrechtspecialist. Christendemocratisch politicus van AR-huize met progressieve inborst. Hoewel altijd partijpolitiek actief, leken zijn staatssecretariaat en ministerschap van Buitenlandse Zaken in achtereenvolgens het kabinet-Den Uyl en (anderhalf jaar) het kabinet-Lubbers III toch hem overkomen onderbrekingen van zijn wetenschappelijke carrière als hoogleraar en jurist. Die loopbaan beëindigde hij in 2006 als rechter in het Internationaal Gerechtshof. Man met grote aandacht voor mensenrechten, alom geroemd om zijn evenwichtige oordelen en zijn vermogen om goed naar argumenten van anderen te luisteren.

CDA, ARP
in de periode 1973-1994: staatssecretaris, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Pieter Hendrik (Peter)

geboorteplaats en -datum
Heemstede, 6 juli 1933

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 13 februari 2013

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • wetenschappelijk medewerker volkenrecht, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1960 tot 1962
 • speciale leerstoel in volkenrecht en recht van de Europese Gemeenschappen, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1962 tot 26 maart 1965
 • hoogleraar volkenrecht, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 26 maart 1965 tot 11 mei 1973
 • hoogleraar recht der Europese Gemeenschappen, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 26 maart 1965 tot januari 1972
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met aangelegenheden betreffende de VN en de VN-organisaties en ontwapeningsvraagstukken), van 11 mei 1973 tot 19 december 1977
 • hoogleraar volkenrecht, Rijksuniversiteit Leiden, van januari 1978 tot 1 januari 1993
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 2 januari 1993 tot 22 augustus 1994
 • hoogleraar volkenrecht, Rijksuniversiteit Leiden, van oktober 1994 tot 1 maart 1997
 • rechter Internationaal Gerechtshof te 's-Gravenhage, van 1 maart 1997 tot 1 maart 2006

ambtstitel
 • minister van staat, van 13 juli 2007 tot 13 februari 2013

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden betreffende de Verenigde Naties, de gespecialiseerde organen der VN en andere gouvernementele en niet-gouvernementele wereldorganisaties, voor zover niet betrekking hebbende op de ontwikkelingssamenwerking; 2. de vraagstukken betreffende ontwapening, wapenvermindering, wapenbeheersing en wapenhandel, die zich in het kader van het algemeen veiligheidsbeleid zouden voordoen.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/35)

 • voorzitter curatorium Afrika Studie Centrum, van 1997 tot 1999
 • lid Group of International Advisors International Committee of the Red Cross, van 2000 tot 2003

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter Volkenrechtelijk Dispuut "Professor mr B M Telders"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/12)
 • Was in oktober 1993 samen met minister Ter Beek verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen aan de VN van een Nederlands bataljon van de luchtmobielebrigade (1100 militairen) ter beveiliging van moslimbevolking in de enclave Srebrenica in Bosnië (22.181)
 • Zette zich in voor de Palestijns-Israëlische dialoog; bezocht het PLO-hoofdkwartier in Tunis en nodigde Arafat uit voor een bezoek aan Nederland (23.432)
 • Pleitte in april 1994 tijdens een bezoek aan Indonesië voor verbetering van de mensenrechtensituatie in dat land en in Oost-Timor. Sprak met de mensenrechtenactivist Poncke Princen.

als bewindspersoon (wetgeving) (3/4)
 • Bracht in 1993 samen met staatssecretaris Dankert een wet tot stand ter goedkeuring van associatie-overeenkomsten tussen de E.G. en Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowakije
 • Bracht in 1994 samen met minister Pronk de wet Goedkeuring van het op 18 juni 1992 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere samenwerking tussen Nederland en Suriname tot stand. Deze overeenkomst werd gesloten na het herstel van de democratie in Suriname in 1991 en biedt een kader voor de samenwerking tussen Suriname en het gehele Koninkrijk der Nederlanden op het gebied van economie, democratie, buitenlandse betrekkingen, defensie, cultuur, milieu en personenverkeer. (22.992)
 • Bracht in 1994 de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen (Stb. 542) tot stand. Hiermee wordt uitwerking gegeven aan de in 1983 herziene Grondwet, waarbij als uitgangspunt is gehandhaafd: enerzijds een zo groot mogelijke zeggenschap van het parlement en anderzijds de mogelijkheid voor de regering om bij het sluiten van verdragen zo effectief mogelijk te kunnen opereren. (21.214)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Zat in het Comité Vietnam 1966 dat in mei 1967 de Vietnam-demonstratie in Amsterdam organiseerde
 • Behoorde in 1972 met onder meer Brinkhorst en Wierda tot de leden van de Commissie-Van Rijckevorsel die een minderheidsadvies uitbrachten. Die minderheid pleitte onder meer voor overdacht van zoveel mogelijk luchtmachttaken aan andere NAVO-partners, rigoreuze inkrimping van de landmacht, aanleg van een oefenterrein bij Ter Apel en handhaving van het defensiebudget
 • Was in 1976 aanvankelijk nummer zeven op de ontwerp-kandidatenlijst van de ARP voor de Tweede Kamer, maar trok zich vanwege persoonlijke redenen terug

uit de privésfeer
 • Zijn vader was gemeenteraadslid in Heemstede
 • Zijn echtgenote was lerares klassieke talen

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/9)
 • M. Brus, "Peter Kooijmans: Professor of Public International Law", in: Leiden Journal of International Law, Vol. 10 (1997), 132
 • M. Brus, "Judge Peter Kooijmans Retires from the International Court of Justice", in: Leiden Journal of International Law, Vol. 19 (2006), 699
 • B. de Gaay Fortman, "Volkenrechtsgeleerde en staatstman. Peter Kooijmans (1933-2013)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2013, 171
 • Rob Meines, "Kooijmans wil geen tussenpaus zijn op Buitenlandse Zaken", NRC Handelsblad, 15 januari 1993
 • Rob Meines, "De bevlogen diplomatie van minister Kooijmans. Op je dooie eentje kun je als Nederland niet zo vreselijk veel", NRC Handelsblad, 24 april 1993
 • Hans Goslinga, "Evenwicht tussen passie en rede. Peter Kooijmans (1933-1913)", Trouw, 14 februari 2013

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.