Drs. J.F. (Jaap) Scherpenhuizen

foto Drs. J.F. (Jaap) Scherpenhuizen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis

Groningse liberaal, die woordvoerder ruimtelijke ordening en verkeer was van de VVD-fractie. Aanvankelijk leraar en daarna in Duitsland en Groningen werkzaam bij diensten op het gebied van stadsvernieuwing. Maakte zich in zijn eerste periode als Kamerlid, samen met zijn eveneens uit het noorden afkomstige fractiegenoot Evenhuis, sterk voor de economische ontwikkeling van het Noorden. Zij kregen spoedig de koosnaam: 'het duo Evenscherp'. In het kabinet-Lubbers I als staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk voor de PTT. Had een groot aandeel in de overgang van de directie van dat bedrijf naar Groningen. Keerde in 1986 terug in de Kamer en maakte deel uit van de enquêtecommissie bouwsubsidies.

VVD
in de periode 1973-1989: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jaap Frederik (Jaap)

geboorteplaats en -datum
Groningen, 18 april 1934

overlijdensplaats en -datum
Aduarderzijl (gem. Winsum), 2 september 2012

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1964

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • leraar aardrijkskunde, "Stedelijk Gymnasium" te Assen, vanaf 1965
 • medewerker "Deutscher Verband für Wohnungswesen in Städtebau" te Keulen
 • chef afdeling onderzoek en documentatie, Dienst stadsontwikkeling en volkshuisvesting, gemeente Groningen, van 1969 tot januari 1973
 • lid Provinciale Staten van Groningen, van 3 juni 1970 tot juli 1976
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 januari 1973 tot 7 november 1982
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met aangelegenheden inzake de PTT, het KNMI, verkeersveiligheid en goederenvervoer), van 8 november 1982 tot 14 juli 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 14 september 1989

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/9)

 • lid algemeen bestuur, Stichting Galerie Allersmaborg te Ezinge, omstreeks april 1989
 • voorzitter Stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat

afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het Integraal Structuurplan Noorden des Lands (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 16 december 1986 tot 14 september 1989
 • lid parlementaire enquêtecommissie bouwsubsidies (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 26 november 1986 tot 14 september 1989

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van aanbeveling jeugdverkeersclub Nederland, omstreeks oktober 1986 (nog in 1989)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid onder meer bezig met ruimtelijke ordening, regionaal-economisch beleid en verkeer en waterstaat

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/6)
 • Bracht in 1984 een reactie uit op het rapport van de Commissie-Swarttouw over Taak en Functie van PTT met betrekking tot informatie- en telecommunicatietechnologie. Het PTT-monopolie voor randapparatuur (zoals telefoons) zal geleidelijk worden opgeheven, waardoor concurrentie mogelijk wordt. De PTT mag deelnemingen aangaan met andere bedrijven voor de introductie en exploitatie van nieuwe diensten en apparatuur en de financiële mogelijkheden daarvoor worden verruimd. (17.370)
 • Besloot in 1984 op basis van het rapport van de stuurgroep-Zoutendijk steun te geven aan invoering van Viditel, een interactieve openbare videotex-dienst van de PTT (18.368)
 • Bracht in 1984 een brief uit over het regeringsstandpunt ten aanzien van het rapport Alcohol en Verkeer van de Permanente Contactgroep voor de Verkeersveiligheid. De aanbevelingen: matiging van het alcoholgebruik in het algemeen, ontmoediging van alcoholgebruik bij deelname aan het verkeer, verbetering van het rendement van opsporingsactiviteiten en verbetering van het rendement van activiteiten op het gebied van strafvordering en straftoemeting zullen worden uitgewerkt door stuur- en werkgroepen. (18.497)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1985 een wijziging van de Wet sloopregeling binnenvaart tot stand, waardoor die wet een permanent karakter kreeg. Het wetsvoorstel was in 1982 ingediend door staatssecretaris Van der Doef. (17.323)
 • Bracht in 1986 een wijziging (Stb. 389) van de Wegenverkeerswet tot stand inzake de verlenging van de geldigheidsduur van rijbewijzen en de decentralisatie van afgifte daarvan. De continue geldigheid van het rijbewijs eindigt bij het 70e levensjaar; verlenging van rijbewijzen wordt een gemeentelijke in plaats van provinciale aangelegenheid. (16.972)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Dreigde in 1986 aanvankelijk op een onverkiesbare plaats te worden gezet, maar kwam uiteindelijk met steun van oud-fractieleider Wiegel en partijvoorzitter Kamminga op plaats 23.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.