Drs. D.A.Th. (David) van Ooijen o.p.

foto Drs. D.A.Th. (David) van Ooijen o.p.
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Beminnelijke dominicaner pater in de PvdA-fracties in Tweede en Eerste Kamer. Geboren in het Westland en later werkend in Gelderland. Leunde sterk op de sympathie van de kiezers in zijn 'district', het Gelderse Rivierengebied. Een man van de basis. Deskundig op het gebied van het onderwijs en zeer betrokken op het minderhedenbeleid. Bracht (mede) enkele initiatiefwetten tot stand. Voorzitter van de Kamercommissies voor Onderwijs in beide Kamers. Zette zich sterk in voor de belangen van woonwagenbewoners en promoveerde later op een proefschrift over dat onderwerp. Woonde in een leefgemeenschap en verliet onverwachts de politiek toen hij tot provinciaal van de Dominicanen werd gekozen.

PvdA
in de periode 1971-1993: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
David Adriaan Theodorus (David)

wijziging in naam en/of titulatuur
 • Drs. D.A.Th. van Ooijen o.p., tot 21 oktober 1993
 • Dr. D.A.Th. van Ooijen o.p., vanaf 21 oktober 1993 (na promotie)

geboorteplaats en -datum
Kwintsheul (gem. Wateringen), 25 december 1939

overlijdensplaats en -datum
Huissen, 8 november 2006

begraafplaats en -datum
grafkelder dominicaans klooster te Huissen, 13 november 2006

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1966

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/12)

 • R.K.-priester (zonder vaste taak), vanaf 6 juli 1968
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 3 juni 1970 tot 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 3 juni 1986
 • lid College van Bestuur Open Universiteit te Heerlen, van 1 juni 1986 tot 1 juni 1991
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juni 1987 tot 9 september 1993
 • overste provincie Nederland, Nederlandse Antillen, Aruba en Puerto Rico, Orde der Dominicanen, van september 1993 tot 2005

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid Economische Raad van de orde der dominicanen
 • lid organisatie van religieuzen (KNR)

afgeleide functies, presidia etc. (2/10)
 • lid en vicevoorzitter Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie, vanaf 25 maart 1985
 • voorzitter vaste commissie voor Onderwijs en Wetenschappen (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 23 juni 1987 tot 9 september 1993

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/6)
 • Diende in 1981 samen met Ge Schaapman een initiatiefwetsvoorstel in inzake overblijfmaatregelen voor het kleuteronderwijs. Dit voorstel werd in 1983 wet.
 • Diende in 1983 een initiatiefwetsvoorstel in met betrekking tot de aan schoolbezoek verbonden vervoerskosten. Dit voorstel werd later ingetrokken.
 • Was onderwijswoordvoerder van de PvdA-Eerste Kamerfractie. Hield zich ook bezig met binnenlandse zaken (herziening Wet openbaarheid van bestuur).

opvallend stemgedrag (0/8)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Atoompacifist. Stemde daarom steeds tegen alle artikelen van de begrotingen van Defensie die verband hielden met kernbewapening.
 • De Tweede Kamer verwierp in 1981 een door hem en Martin Konings ingediende motie van afkeuring tegen het beleid van minister Pais. Behalve de PvdA stemden D'66, PPR, CPN en PSP vóór de motie.

uit de privésfeer
 • Zegende als priester het huwelijk in van VVD-fractieleider Nijpels met Ingrid Pieters

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"De rode pater"

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • H. Spiering, "De laatste priester uit het parlement. Profiel van David van Ooijen", NRC Handelsblad, 28 juni 1993
 • P. Brusse, "Rooie pater", De Volkskrant, 18 november 2006 (rubriek 'Uit het leven')
 • E.H.Th.M. Nijpels, "David van Ooijen (1939-2006). Pater Dominicaan en links politicus", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2007, 163
 • Ad Lansink, "David van Ooijen (1939-2006), Biografisch Woordenboek van Gelderland, deel 9

archivalia
Gelders Archief, archief-Van Ooijen (nr. 0799)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.