M.J. (Martin) Konings

foto M.J. (Martin) Konings
bron: Fotobureau Stokvis

In Limburg woonachtige onderwijswoordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Was zelf als leraar elektrotechniek in het beroepsonderwijs werkzaam geweest. Met wisselend succes betrokken bij initiatiefwetgeving op onderwijsgebied. Een succes was zijn voorstel om het mavo-onderwijs integraal vierjarig te maken. Hield zich ook bezig met visserij-aangelegenheden en milieuwetgeving. Geen Kamerlid dat erg op de voorgrond trad, maar wel deskundig op onderwijsgebied.

PvdA
in de periode 1973-1986: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Martinus Johannes (Martin)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 15 maart 1929

overlijdensplaats en -datum
Maastricht, 28 juli 2020

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • leraar elektrotechniek, Middelbare Technische School te Maastricht, van 1961 tot 1973
 • docent Lerarenopleiding voor het Nijverheidsonderwijs
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 februari 1973 tot 3 juni 1986

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/7)

 • lid Commissie van Beroep beroepsonderwijs, ABOP, omstreeks december 1982 en nog in november 1984
 • lid commissie van beroep bijzonder onderwijs, ABOP

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/6)
 • Diende in 1983 met zijn fractiegenoot Joop Worrell een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de School- en Cursusgeldwet. Dit voorstel werd door de Tweede Kamer verworpen. (17.783)
 • Diende in 1986 samen met zijn fractiegenoot Frits Niessen een initiatiefwetsvoorstel in waardoor het bevoegd gezag werd verplicht het ex-hoofd van een kleuterschool of lagere school te benoemen tot directeur van de basisschool. Het voorstel werd later ingetrokken. (19.530)

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Atoompacifist. Stemde daarom steeds tegen alle artikelen van de begrotingen van Defensie die verband hielden met kernbewapening.
 • De Tweede Kamer verwierp in 1981 een door hem en David van Ooijen ingediende motie van afkeuring tegen het beleid van minister Pais. Behalve de PvdA stemden D'66, PPR, CPN en PSP vóór de motie.

uit de privésfeer
Een broer van hem was gemeenteraadslid en lid van Provinciale Staten

verkiezingen
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1977 tweede op de PvdA-kandidatenlijst in de kieskring Maastricht
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1981 en 1982 derde op de PvdA-kandidatenlijst in de kieskring Maastricht

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.