Dr. J.L.A. (Leo) Jansen

foto Dr. J.L.A. (Leo) Jansen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis

Uit de KVP afkomstig PPR-Tweede Kamerlid die onder meer financieel woordvoerder was, maar die met name deskundig was op het gebied van energie en milieubeheer. Als woordvoerder op die terreinen kruiste hij onder meer de degens met de ministers Lubbers en Van Aardenne over kernenergie. Begon zijn loopbaan bij Enka en kwam als 38-jarige in de Tweede Kamer. Daarna maakte hij deel uit van de Stuurgroep Maatschappelijke Discussie Kernenergie en was hij milieu-inspecteur, ambtenaar en hoogleraar in Delft. Sobere, bescheiden man.

PPR
in de periode 1972-1981: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Julianus Leonardus Arnoldus (Leo)

geboorteplaats en -datum
Hillegersberg (thans gem. Rotterdam), 23 juni 1934

overlijdensplaats en -datum
Woerden, 16 augustus 2012

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 1972
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), vanaf 1972

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 december 1972 tot 10 juni 1981
 • lid Stuurgroep BMD (Brede Maatschappelijke Discussie Kernenergie), van 29 juni 1981 tot januari 1984
 • inspecteur van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de milieuhygiëne in Zuid-Holland, van 1 februari 1985 tot 1 januari 1988
 • directeur directie Afvalstoffen, directoraat-generaal Milieuhygiëne, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordenining en Milieubeheer, van 1 januari 1988 tot 1 januari 1991
 • programma-directeur milieu en technologie, directoraat-generaal Milieuhygiëne, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordenining en Milieubeheer, van 1 januari 1991 tot 1999
 • deeltijd-hoogleraar milieutechnologie, Technische Universiteit te Delft, van 1990 tot 1999

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/14)

 • voorzitter Jury Milieuprijs voor de Industrie: Ei van Columbus
 • voorzitter Adviescommissie Programma Nieuw Energie onderzoek (Senter Novem), van 2003 tot 2006

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Wet Investeringsrekening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 5 april 1978 tot juni 1978
 • voorzitter bijzondere commissie inzake Coördinatie van de opsporing van milieudelicten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 april 1978 tot 10 juni 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/5)
 • Was in 1973 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Machtigingswet inkomensvorming en bescherming werkgelegenheid
 • Deed in 1978 samen met Arie van der Hek (PvdA) het voorstel een parlementaire onderzoek in te stellen naar de effecten van het gedrag van multinationale ondernemingen. De Tweede Kamer verwierp dit voorstel in 1980. Er kwam wel een beperky parlementair onderzoek, maar zonder enquêtebevoegdheden.
 • Interpelleerde op 26 april 1978 minister Van der Klaauw over het ontbreken van een vetorecht ten aanzien van de levering van verrijkt uranium aan Brazilië door Urenco

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Een broer van hem was gemeenteraadslid

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.