Drs. A. (Arie) van der Hek

foto Drs. A. (Arie) van der Hekvergrootglas

Vooraanstaand en spreekvaardig PvdA-Tweede Kamerlid dat zich vooral bezighield met economische zaken (industrie, handelspolitiek). Behoorde tot Nieuw-Links en was één van de schrijvers van 'Tien over rood'. Na werkzaam te zijn geweest bij het Vorrink-instituut en als ambtenaar op het terrein van ontwikkelingssamenwerking werd hij in 1973 Tweede Kamerlid. Was onder meer voorzitter van de commissie voor Economische Zaken en enige jaren vicefractievoorzitter. In de Kamer een geducht tegenspeler van VVD-minister Van Aardenne en onvermoeibaar strijder voor het behoud van werkgelegenheid bij de Nederlandse industrie, met name bij de scheepsbouw. Na zijn Kamerlidmaatschap bestuurder in het hoger onderwijs.

PvdA
in de periode 1973-1987: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979)

Voornaam (roepnaam)

Arie (Arie)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Schoonhoven, 12 september 1938

levensbeschouwing
Hervormd: confessioneel

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1956

Hoofdfuncties/beroepen

 • wetenschappelijk medewerker Koos Vorrinkinstituut, van 1968 tot 1970 (dit in 1955 ingestelde PvdA-instituut hield zich bezig met bestudering van internationale problemen)
 • ambtenaar directie financieel-economische ontwikkelingssamenwerking (rang: referendaris tweede klas), ministerie van Buitenlandse Zaken, van 1970 tot 1972
 • plaatsvervangend hoofd, Hoofdafdeling Wereldhandelsconferentie-aangelegenheden, directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, ministerie van Economische Zaken, van 1970 tot 1972
 • ambtenaar directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, ministerie van Economische Zaken, van 1972 tot mei 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 1973 tot 1 september 1987
 • lid Europees Parlement, van 3 juli 1973 tot 17 oktober 1977 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • directeur NOM (Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij) te Groningen, van 1 september 1987 tot 1 mei 1994
 • voorzitter HBO-raad (belangen- en werkgeversvereniging van hogescholen in Nederland), van 1 mei 1994 tot 1 februari 1998
 • voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente, van 1 februari 1998 tot 2005

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder PvdA-fractie voor economische zaken (industrie), internationationale monetaire politiek en handelspolitiek. Was tot 1977 tevens woordvoerder ontwikkelingssamenwerking.
 • Was in 1973 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Machtigingswet inkomensvorming en bescherming werkgelegenheid
 • Sprak onder meer bij debatten over steunverlening aan grote bedrijven zoals RSV, NDSM, ADM, Nederhorst en OGEM. Voerde in 1980 en 1981 namens zijn fractie het woord bij de debatten over de duikbootleverantie aan Taiwan.
 • Deed in 1978 samen met Leo Jansen (PPR) het voorstel een parlementaire onderzoek in te stellen naar de effecten van het gedrag van multinationale ondernemingen. De Tweede Kamer verwierp dit voorstel in 1980. Er kwam wel een parlementair onderzoek, zonder dat enquêtebevoegdheden.
 • Interpelleerde op 8 november 1979 minister Van Aardenne over de statutenwijziging van de Nehem
 • Interpelleerde op 20 november 1980 minister Van Aardenne over het terbeschikkingstellen van financiële middelen voor rekening en/of risico van de staat aan Estel/Hoogovens b.v.

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1986 tot de tien leden van zijn fractie die tegen een (verworpen) motie-Van den Bergh stemden over het afwijzen van leverantie van onderzeeboten aan Saoedi-Arabië

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was tuinder en groente- en fruithandelaar te Schoonhoven

woonplaats
Eelde

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "Volkenrechtelijke Aspecten Vietnamoorlog", in: Ars Aequi
 • publicaties in "Tijdschrift van Bedrijfskunde" over handelspolitieke vraagstukken

literatuur/documentatie
 • partijblad "Voorwaarts", 1 juni 1986
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.