Drs. A. (Arie) van der Hek

foto Drs. A. (Arie) van der Hekvergrootglas

Vooraanstaand en spreekvaardig PvdA-Tweede Kamerlid dat zich vooral bezighield met economische zaken (industrie, handelspolitiek). Behoorde tot Nieuw-Links en was één van de schrijvers van 'Tien over rood'. Na werkzaam te zijn geweest bij het Vorrink-instituut en als ambtenaar op het terrein van ontwikkelingssamenwerking werd hij in 1973 Tweede Kamerlid. Was onder meer voorzitter van de commissie voor Economische Zaken en enige jaren vicefractievoorzitter. In de Kamer een geducht tegenspeler van VVD-minister Van Aardenne en onvermoeibaar strijder voor het behoud van werkgelegenheid bij de Nederlandse industrie, met name bij de scheepsbouw. Na zijn Kamerlidmaatschap bestuurder in het hoger onderwijs.

PvdA
in de periode 1973-1987: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979)

Voornaam (roepnaam)

Arie (Arie)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Schoonhoven, 12 september 1938

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1956

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente, van 1 februari 1998 tot 2005
 • voorzitter HBO-raad (belangen- en werkgeversvereniging van hogescholen in Nederland), van 1 mei 1994 tot 1 februari 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 1973 tot 1 september 1987

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Nevenfuncties

huidige
 • research fellow WBS (Wiarda Beckmanstichting)

vorige (2/11)
 • lid Raad van Commissarissen "Groningen Airport Eelde" B.V., van juli 2004 tot november 2013 (namens Drenthe)
 • lid Commissie van Wijzen ICES/KIS (subsidies investeringen kennisinfrastructuur), vanaf 1 juni 2003

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 december 1982 tot 1 september 1987
 • lid subcommissie uit de vaste commissie voor Rijksuitgaven inzake steunverlening aan individuele bedrijven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 27 september 1978 tot maart 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als parlementariër (2/6)
 • Interpelleerde op 20 november 1980 minister Van Aardenne over het terbeschikkingstellen van financiële middelen voor rekening en/of risico van de staat aan Estel/Hoogovens b.v.
 • Interpelleerde op 8 november 1979 minister Van Aardenne over de statutenwijziging van de Nehem

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde tot de kerngroep van Nieuw Links
 • Behoorde in oktober 1977 tot de acht partijbestuursleden die vóór het aanvaarden van de verhouding 8-7-1 in het beoogde tweede kabinet-Den Uyl stemden
 • Nam als vicefractievoorzitter in 1982 deel aan het Des Indesberaad over samenwerking tussen PvdA, VVD en D66

uit de privésfeer
Zijn vader was tuinder en groente- en fruithandelaar te Schoonhoven

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.