Mr. R.M. (Ineke) Haas-Berger

foto Mr. R.M. (Ineke) Haas-Berger

Vooraanstaande volksgezondheid- en justitiewoordvoerster van de PvdA-Tweede Kamerfractie, met name op het gebied van het familie- en jeugdrecht en van medisch-ethische vraagstukken. Diende initiatiefwetsvoorstellen in over hulpverlening aan weggelopen jongeren en over jeugdhulpverlening. Voerde onder andere het woord in diverse abortus- en euthanasiedebatten. Voorzitter van enkele Kamercommissies (onder meer gehandicaptenbeleid, abortusvoorstellen, hulp aan drugsverslaafden en volksgezondheid). Was voor zij in de Kamer kwam directrice van het vormingswerk voor meisjes in Terneuzen.

PvdA
in de periode 1971-1991: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Regina Maria (Ineke)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Abcoude (gemeente Abcoude-Baambrugge, Utr.), 22 februari 1935

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1960

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 1 juni 1991
 • voorzitter NCCZ (Nationale Commissie Chronisch Zieken) van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid, van 1 juni 1991 tot 1 juli 1999
 • lid directie CvZ (College voor Zorgverzekeringen), van 1 oktober 1999 tot 1 juli 2003

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/7)
 • voorzitter WOCZ (Werkverband Organisaties Chronisch Zieken)
 • voorzitter Raad van Toezicht "Stichting Psychiatrisch Spectrum Gelderland-Oost"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/11)
 • voorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 september 1979 tot 1 juni 1991
 • voorzitter subcommissie uit de vaste commissie voor Volksgezondheid voor onderzoek naar nieuwe religieuze bewegingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1981 tot juni 1984

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/10)
 • Diende in 1987 met haar fractiegenote Jeltje van Nieuwenhoven een initiatiefwetsvoorstel in houdende regels ter bestrijding van seksediscriminatie. Dit voorstel werd in 1994 ingetrokken. (20.065)
 • Voerde in 1989 namens de tegenstanders van vrijlating in haar fractie het woord in het debat over de voorgenomen vrijlating van de 'twee van Breda', de twee laatste tot levenslang veroordeelde Duitse oorlogsmisdadigers

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1977 tijdens de formatie-Den Uyl kandidaat voor het staatssecretariaat van Justitie

uit de privésfeer
 • Weigerde in 1983 een koninklijke onderscheiding
 • Naamgeefster van de Ineke Haas-Bergerprijs (voorheen Zorgstad)
 • Haar vader was voorzitter van het College van Rijksbemiddelaars

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.