Mr. R.M. (Ineke) Haas-Berger

foto Mr. R.M. (Ineke) Haas-Berger
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Foto Nico Naeff

Vooraanstaande volksgezondheid- en justitiewoordvoerster van de PvdA-Tweede Kamerfractie, met name op het gebied van het familie- en jeugdrecht en van medisch-ethische vraagstukken. Diende initiatiefwetsvoorstellen in over hulpverlening aan weggelopen jongeren en over jeugdhulpverlening. Voerde onder andere het woord in diverse abortus- en euthanasiedebatten. Voorzitter van enkele Kamercommissies (onder meer gehandicaptenbeleid, abortusvoorstellen, hulp aan drugsverslaafden en volksgezondheid). Was voor zij in de Kamer kwam directrice van het vormingswerk voor meisjes in Terneuzen.

PvdA
in de periode 1971-1991: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Regina Maria (Ineke)

geboorteplaats en -datum
Abcoude (gemeente Abcoude-Baambrugge), 22 februari 1935

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1960

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • ambteloos (huisvrouw), tot 11 mei 1971
 • lid gemeenteraad van Leek, van 1 september 1970 tot 11 mei 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 1 juni 1991
 • voorzitter NCCZ (Nationale Commissie Chronisch Zieken) van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid, van 1 juni 1991 tot 1 juli 1999
 • lid directie CvZ (College voor Zorgverzekeringen), van 1 oktober 1999 tot 1 juli 2003

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/6)
 • voorzitter WOCZ (Werkverband Organisaties Chronisch Zieken)
 • voorzitter Raad van Toezicht "Stichting Psychiatrisch Spectrum Gelderland-Oost"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/13)
 • voorzitter subcommissie uit de vaste commissie voor Volksgezondheid voor onderzoek naar nieuwe religieuze bewegingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van februari 1981 tot juni 1984
 • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van 16 november 1989 tot 18 september 1991

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/10)
 • Interpelleerde op 12 mei 1987 samen met haar fractiegenote Elske ter Veld de staatssecretarissen De Graaf en Korte-van Hemel over problemen van vreemdelingen samenhangende met o.a. het begrip niet-vrijwillige arbeid
 • Diende in 1987 met haar fractiegenote Jeltje van Nieuwenhoven een initiatiefwetsvoorstel in houdende regels ter bestrijding van seksediscriminatie. Dit voorstel werd in 1994 ingetrokken. (20.065)
 • Voerde in 1989 namens de tegenstanders van vrijlating in haar fractie het woord in het debat over de voorgenomen vrijlating van de 'twee van Breda', de twee laatste tot levenslang veroordeelde Duitse oorlogsmisdadigers

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1977 tijdens de formatie-Den Uyl kandidaat voor het staatssecretariaat van Justitie
 • Trad in 1987 en 1988 enkele keren op als fungerend Kamervoorzitter
 • Naamgeefster van de Ineke Haas-Bergerprijs (voorheen Zorgstadprijs)

uit de privésfeer
 • Weigerde in 1983 een koninklijke onderscheiding
 • Haar vader was voorzitter van het College van Rijksbemiddelaars

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • partijblad "Voorwaarts", 1 juni 1986
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • "Je vraagt toch ook niet aan mannen in de Kamer: heb je kinderen en hoe heb je dat opgelost? Nou, dan heb je dat aan mij ook niet te vragen!, in: A. Groen e.a. (red.), Vrouwen en het Binnenhof (1985)", 59
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.