W.G. (Wiel) Bremen

foto W.G. (Wiel) Bremen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis

Zuid-Limburgs Tweede Kamerlid voor KVP en CDA, dat zich vooral inzette voor zijn eigen streek. Was als beambte werkzaam in de mijnbouw en later wethouder van Kerkrade. In de Tweede Kamer vooral actief als woordvoerder volkshuisvesting en politie. Voorzitter van de bijzondere commissie voor de Perspectievennota Zuid-Limburg en voorstander van de spreiding van rijksdiensten. Behoorde in KVP en CDA tot de rechtervleugel en was in 1973 in zijn fractie één van de vier leden die tegen de vorming van het kabinet-Den Uyl stemden.

KVP, CDA
in de periode 1971-1981: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Willem Godfried (Wiel)

geboorteplaats en -datum
Kerkrade, 17 juli 1925

overlijdensplaats en -datum
Maastricht, 24 februari 2014

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • beambte, laatstelijk chef Bovengronds Bedrijfsbureau, "Domaniale Mijn-Maatschappij" N.V. te Kerkrade, vanaf 1 juli 1944
 • lid gemeenteraad van Kerkrade, van 4 september 1962 tot februari 1972
 • wethouder (van publieke werken en stadsontwikkeling) van Kerkrade, van 10 november 1964 tot 7 maart 1972
 • lid Provinciale Staten van Limburg, van 3 juni 1970 tot 15 november 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 10 juni 1981
 • waarnemend burgemeester van Geulle, van 1 augustus 1980 tot 1 januari 1982 (in afwachting van herindeling)

4.

Nevenfuncties (2/16)

 • voorzitter wormzuiveringsschap
 • voorzitter Raad van Commissarissen N.V. Luchthaven Zuid-Limburg, vanaf 1983

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Wet op de stadsvernieuwing (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 juni 1976 tot 4 april 1978
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Perspectievennota Zuid-Limburg (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 7 juni 1978 tot 10 juni 1981

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
beschermheer Kinderkoor Epen te Limburg

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met volkshuisvesting, spreiding van rijksdiensten, financiën lagere overheden, regionaal-economisch beleid en politie-aangelegenheden
 • Voerde in 1972 namens zijn fractie het woord bij het debat over de vrijlating van de 'Drie van Breda'. Gesuggereerd werd dat de reden daarvoor was dat justitiewoordvoerder Van Schaik en diens gezin waren bedreigd. Bremen was vrijgezel.
 • Interpelleerde in 1974 de ministers Lubbers en Boersma over de definitieve sluiting van de laatste steenkolenmijnen in Zuid-Limburg

opvallend stemgedrag (0/16)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in februari 1972 kandidaat voor Gedeputeerde Staten van Limburg, maar de KVP-Limburg vond hem door zijn regionale inbreng onmisbaar als Tweede Kamerlid. Hij werd na drie stemmingen verslagen door L. Stals.
 • Stemde in 1973 in zijn fractie tegen de totstandkoming van het kabinet-Den Uyl

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.