Drs. R. (Rinse) Zijlstra

foto Drs. R. (Rinse) Zijlstra
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis

Landbouw-voorman en antirevolutionair bestuurder en politicus. Eind jaren zestig woordvoerder landbouw, economische zaken en ontwikkelingssamenwerking van de ARP-Tweede Kamerfractie en daarna op diverse gebieden bestuurlijk actief, onder meer als burgemeester van Smallingerland. Kwam in 1983 in de Senaat voor het CDA en was daar buitenland-woordvoerder en later vier jaar ondervoorzitter van de Kamer. Bekleedde diverse functies in het bedrijfsleven, de landbouw en de sport. Was onder meer voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond. Groot relativeringsvermogen. Broer van Jelle Zijlstra.

CDA, ARP
in de periode 1967-1995: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Rinse (Rinse)

geboorteplaats en -datum
Oosterbierum (gem. Barradeel), 19 april 1927

overlijdensplaats en -datum
Beetsterzwaag (gem. Opsterland), 26 september 2017

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/8)

 • secretaris CBTB (Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond), van 1958 tot juni 1959
 • algemeen secretaris CBTB (Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond), van 30 juni 1959 tot september 1963
 • voorzitter CBTB (Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond), van september 1963 tot 1 september 1975
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 10 mei 1971
 • voorzitter Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ, van 1 januari 1971 tot september 1986
 • burgemeester van Smallingerland, van 1 september 1975 tot 1 september 1981
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 april 1983 tot 13 juni 1995

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/26)

 • lid Raad van Commissarissen Combi Foto Nederland B.V., omstreeks september 1989
 • lid Nederlandse delegatie naar de CVSE-Assemblée te Budapest, augustus 1992

afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • lid Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 11 juni 1991 tot 13 juni 1995
 • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van 10 november 1994 tot 30 juni 1995

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Koninlijke Nederlandse Zuivelbond FNZ, vanaf 10 september 1986

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was als Tweede Kamerlid woordvoerder landbouw en ontwikkelingssamenwerking. Hield zich ook bezig met economische zaken (met name regionaal economisch beleid en handelsbeleid).
 • Interpelleerde op 11 februari 1970 minister Lardinois over de noodsituatie in de fruitteelt
 • In de Eerste Kamer woordvoerder voor met name Europese Zaken en buitenlands beleid. Voerde in 1992 namens zijn fractie het woord bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Verdrag van Maastricht.

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Trok zich na in november 1970 te zijn voorgedragen als nieuwe voorzitter van de FNZ (de organisatie van werkgevers in de zuivel) terug als Tweede Kamerkandidaat
 • In februari 1971 trad hij in zijn kwaliteit van voorzitter van de FNZ tijdens stakingsacties op als vertegenwoordiger van de werkgevers. Dit werd hem door de progressieve fracties in de gemeenteraad van Smallingerland waarvan hij burgemeester was, niet in dank afgenomen.
 • Was in 1974 kandidaat voor de functie van Commissaris van de Koningin in Zeeland, maar werd gepasseerd

verkiezingen
 • Was in 1981 Eerste Kamerkandidaat in Groep III: Noord-Holland en Friesland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • Peter de Waard, "Gedreven landbouwvoorman met realiteitszin", De Volkskrant, 27 oktober 2017

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.