H. (Ko) Wierenga

foto H. (Ko) Wierengavergrootglas

PvdA-Tweede Kamerlid en bestuurder. Zoon van een Drentse hoofdonderwijzer. Voor hij lid werd van de Tweede Kamer tien jaar werkzaam als kandidaat-notaris. Genoot veel gezag als deskundige op het gebied van het huurrecht en de grondpolitiek en als woordvoerder economische zaken. Tevens voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken. Daarna bijna zeventien jaar een zeer dynamische burgemeester van Enschede. Doortastende no-nonsense bestuurder.

PvdA
in de periode 1967-1977: lid Tweede Kamer

voornaam (roepnaam)

Heiko (Ko)

personalia

geboorteplaats en -datum
Borger (Dr.), 6 maart 1933

overlijdensplaats en -datum
Enschede, 21 september 2013

levensbeschouwing
Hervormd: vrijzinnig

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

 • kandidaat-notaris te Utrecht, van 1955 tot 1960
 • kandidaat-notaris te Doorn, van 1960 tot februari 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 1 september 1977
 • burgemeester van Enschede, van 1 september 1977 tot 1 april 1994
 • interim-manager CBA (Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening), van september 1995 tot 1 januari 1997
 • voorzitter en kroonlid CBA (Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening), van 1 januari 1997 tot 1 augustus 1998

partijpolitieke functies

 • bestuursfuncties PvdA op locaal en regionaal niveau
 • lid partijbestuur PvdA, van 6 maart 1965 tot maart 1969
 • lid fractiebestuur PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 november 1967 tot september 1977
 • voorzitter EVS (Evert Vermeer Stichting), vanaf 1969

nevenfuncties

 • lid Raad van Commissarissen N.V. IJsselcentrale te Zwolle
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, vanaf september 1971
 • lid Noord-Atlantische Assemblée, omstreeks 1973 tot september 1977
 • voorzitter commissie voor economische zaken, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
 • voorzitter Samenwerkingsverband Enschede, omstreeks 1989
 • lid Bestuurlijke Overlegcommissie Overheidsinformatievoorziening, omstreeks oktober 1989 tot 15 februari 1991
 • voorzitter commissie van onderzoek naar de opheffing van het IRT (Interregionaal rechercheteam Noord-Holland/Utrecht), van 31 januari 1994 tot 24 maart 1994

afgeleide functies, presidia etc.
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 september 1971 tot 19 juni 1973
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Nota's over spreiding van rijksdiensten, Noorden des Lands en herstructurering Zuid-Limburg (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 maart 1973 tot 1 september 1977
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de Anti-kraakwetten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 april 1973 tot 26 juni 1975
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp Wijziging van enige bepalingen inzake de huur en verhuur van bedrijfsruimte (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 10 april 1973 tot mei 1975
 • voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 juni 1973 tot 1 september 1977
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Anti-kraakwetten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 26 juni 1975 tot mei 1976
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de Economische Structuurnota (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 24 juni 1976 tot december 1976
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp Herinrichting Gronings-Drentse veenkoloniën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2 november 1976 tot 1 september 1977

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • lagere school te Apeldoorn

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-b te Apeldoorn

hoger beroepsonderwijs
 • notariaat, Rijksuniversiteit Utrecht, van 1950 tot 1955

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met economische zaken, regionaal economisch beleid (Spreiding Rijksdiensten), volkshuisvesting en civiel-rechtelijke zaken (familierecht, grondpolitiek, huurbescherming)
 • Een door hem ingediend (en aangenomen) amendement schrapte in 1968 de bepaling uit het Burgerlijk Wetboek waardoor de man als hoofd van een echtverbintenis werd aangemerkt
 • Bracht in 1969 samen met Hans van den Doel een - drastisch door de Tweede Kamer geamendeerde - initiatiefwet tot stand tot wijziging van de Huurwet. De maximale termijn van bescherming van huurders tegen ontruiming wordt hierdoor drie in plaats van twee jaar. (10.170)
 • Nam in 1971 samen met Piet Stoffelen de verdediging van een in 1969 door Van den Bergh, Daams en Westerhout ingediend initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Onteigeningswet over. Het voorstel zou uiteindelijk in 1982 worden ingetrokken. (10.036)
 • Interpelleerde op 29 september 1971 de ministers Langman en Boersma over de verontrustende situatie in het Noorden des Lands ten aanzien van de werkgelegenheid
 • Interpelleerde op 9 mei 1972 minister Langman over de situatie bij de strokartonindustrie
 • Interpelleerde op 16 oktober 1975 minister Lubbers over de verkoop van het fabriekspand van Serios b.v. te Nieuweschans

opvallend stemgedrag
 • Stemde in 1968 als enige van zijn fractie tegen het wetsvoorstel tot verhoging van de schadeloosstelling aan Tweede Kamerleden
 • In 1969 stemden hij en Nel Barendregt als enigen van hun fractie tegen het wetsvoorstel Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
 • Behoorde in 1972 tot de acht leden van zijn fractie die tegen de motie-Voogd stemden over het niet vrijlaten van de 'Drie van Breda'

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Groeide op in Apeldoorn
 • Zijn vader was (hoofd)onderwijzer aan een lagere school

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Doorn, omstreeks 1966 tot 1969
 • Roden, Prof. v.d. Leeuwplantsoen 29, vanaf 1969 (nog in 1974)
 • Zuidhorn, Rietschans 1, omstreeks 1976
 • Enschede, Dienerbrakenweg 34, omstreeks 1990

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 april 1987

overige onderscheidingen en prijzen
ereburger van Enschede

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd, 26 juli 1960 (huwelijk ontbonden)

echtgeno(o)t(e)/partner
R. Olde, Roelofje

2e echtgeno(o)t(e)/partner
M.E.L. Strous

3e echtgeno(o)t(e)/partner
E.M. Rasker, (Bertie)

vader
Th. Wierenga, Thies

geboorteplaats en/of -datum
Garmerwolde (gem. Ten Boer), 13 november 1896

moeder
S. Meiborg, Stefina

geboorteplaats en/of -datum
Wildervank, 5 april 1895

beroep grootvader (vaderskant)
landbouwer

beroep grootvader (moederskant)
schilder

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.