W. (Wiebe) Wierda

foto W. (Wiebe) Wierda
bron: Fotobureau Stokvis

Invloedrijk denker over defensieaangelegenheden in de PvdA. Had als eigengereide Friese landmachtofficier tijdens de politionele acties in Indonesië een onregelmatige loopbaan. Beschouwde als Tweede Kamerlid de marine als een koninkrijk in het Koninkrijk en was daarom een fervent voorstander van een horizontale organisatiestructuur op het departement van Defensie. In dat geval zou de minister meer greep krijgen op de marine. Pleitte in de Tweede Kamer consequent voor verlaging van het marinebudget ten gunste van land- en luchtmacht. Als politicus een zakelijk plezierig man zonder bombarie.

PvdA
in de periode 1956-1971: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Wiebe (Wiebe)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Harich (gem. Gaasterland, Frl.), 15 september 1908

overlijdensplaats en -datum
Culemborg, 15 augustus 2003

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij) (in de jaren dertig)
 • PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

 • officier regiment infanterie Johan Willem Friso, Koninklijke Landmacht, van 1 december 1950 tot 1 november 1963 (op non-actief sinds 6 november 1956)
 • chef Kabinet van de Nederlandse Militaire Missie in Indonesië, van januari 1952 tot september 1953
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 10 mei 1971

gevangenschap/internering
 • gevangenschap te Scheveningen ("Oranjehotel"), 1941
 • geïnterneerd gijzelaarskamp Sint-Michielsgestel, van 1942 tot 1943
 • geïnterneerd als krijgsgevangene in Duitsland en Polen, van 1943 tot 1945

officiersrangen (2/3)
 • kolonel der Koninklijke Landmacht, van 1954 tot 1 november 1963
 • kolonel der Koninklijke Landmacht b.d., vanaf 1 november 1963

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/10)

 • voorzitter NRWM (Nationale Raad Welzijn Militairen), vanaf 1975
 • lid dagelijks bestuur Samenwerkingsorgaan Zuidwest Friesland

afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp bezoldiging militair gerechterlijke ambtenaren (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 april 1967 tot maart 1968
 • lid presidium Noord-Atlantische Assemblée, omstreeks 1970 tot 1971

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was defensie-woordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie
 • Interpelleerde in 1963 minister De Jong over de reorganisatie van het ministerie van Defensie

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Weigerde in 1965 een benoeming tot staatssecretaris van Defensie, omdat minister De Jong wenste vast te houden aan de verticale organisatiestructuur van defensie met afzonderlijke staatssecretarissen voor de drie krijgsmachtonderdelen
 • Behoorde in 1972 met onder meer Kooijmans en Brinkhorst tot de leden van de Commissie-Van Rijckevorsel die een minderheidsadvies uitbrachten. Die minderheid pleitte onder meer voor overdacht van zoveel mogelijk luchtmachttaken aan andere NAVO-partners, rigoreuze inkrimping van de landmacht, aanleg van een oefenterrein bij Ter Apel en handhaving van het defensiebudget

uit de privésfeer
 • Groeide tot zijn vertrek in 1923 naar Groningen op in Scharsterbrug, gemeente Gaasterland
 • Keerde in 1949 gewond terug uit Nederlands-Indië

niet-aanvaarde politieke functies
 • staatssecretaris van Defensie, 1965 (wees een aanbod van viceminister-president Vondeling af, omdat hij niet in een 'verticale organisatie' wilde werken)
 • minister van Defensie, 1973 (werd hiervoor benaderd door informateur Burger)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.