Dr. H.B. (Stuuf) Wiardi Beckman

foto Dr. H.B. (Stuuf) Wiardi Beckmanvergrootglas

Veelbelovend sociaaldemocratisch politicus en partij-ideoloog, die kort voor de bevrijding in Dachau stierf. Hielp Troelstra bij het schrijven van diens memoires en was hoofdredacteur van 'Het Volk'. Als partijbestuurder en Eerste Kamerlid was hij een pleitbezorger van een gematigder koers van de SDAP, met name ten aanzien van de defensie en het koningshuis. Verliet in mei 1940 de Senaat om als officier dienst te kunnen doen. Naar hem is het wetenschappelijk instituut van de PvdA vernoemd.

SDAP
in de periode 1937-1940: lid Eerste Kamer

voornamen (roepnaam)

Herman Bernard (Stuuf)

personalia

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 4 februari 1904

overlijdensplaats en -datum
Dachau (Dld.), 15 maart 1945

begraafplaats en -datum
Ereveld Loenen te Loenen (Gld.), 8 september 1960 (herbegrafenis)

levensbeschouwing
Remonstrants

partij/stroming

partij(en)
SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij) (lid sinds zijn studententijd)

hoofdfuncties/beroepen

 • secretaris van mr. P.J. Troelstra, van mei 1928 tot mei 1930
 • assistent-hoofdredacteur dagblad "Het Volk", van 1 januari 1932 tot 1 april 1937
 • hoofdredacteur dagbladen van de Arbeiderspers, van 1 april 1937 tot mei 1940
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1937 tot 10 mei 1940
 • medewerker uitgeverij "H.D. Tjeenk Willink", vanaf juni 1940
 • docent School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam, vanaf 1 januari 1941

gevangenschap/internering
 • geïnterneerd gevangenis te Scheveningen, van 18 januari 1942 tot 6 november 1942 (na een mislukte poging om naar Engeland over te steken)
 • geïnterneerd concentratiekamp te Amersfoort, van 16 november 1942 tot januari 1943
 • geïnterneerd concentratiekamp te Vught, van januari 1943 tot september 1943
 • geïnterneerd concentratiekamp te Amersfoort, van september 1943 tot oktober 1943
 • geïnterneerd concentratiekamp te Natzweiler (Elzas), van oktober 1943 tot juli 1944 (op 27 april 1943 door een Duits gerecht veroordeeld tot "Nacht-und-Nebel-Gefangene")
 • geïnterneerd concentratiekamp te Dachau, van juli 1944 tot 15 maart 1945

partijpolitieke functies

 • vicevoorzitter Socialistische Vereniging ter bestudering van Maatschappelijke Vraagstukken
 • secretaris commissie formulering nieuw ontwerp-beginselprogram SDAP, van november 1935 tot 1937
 • lid Centrale-Plancommissie SDAP, vanaf augustus 1935
 • medewerker "Het Jonge Volk", maandblad van de AJC, vanaf januari 1936
 • secretaris Instituut voor Arbeiders-Ontwikkeling
 • lid partijbestuur SDAP, van 1 april 1937 tot augustus 1939 (nam ontslag i.v.m. mobilisatie)

nevenfuncties

 • lid redactie illegale blad "Het Parool", van oktober 1940 tot januari 1942
 • lid Comité-Scholten, van 1940 tot januari 1942 (jongeren uit verschillende politieke partijen, die onder leiding van Paul Scholten over de naoorlogse politiek spraken)
 • lid Grootburgercomité, 1942

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Stedelijk Gymnasium te Nijmegen, tot 21 juni 1922

academische studie
 • geschiedenis, Rijksuniversiteit Leiden, van 22 september 1922 tot 30 september 1926

promotie
 • letteren en wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Leiden, 11 december 1931

postacademisch onderwijs
 • studie in Frankrijk, van 1927 tot 1928 (t.b.v. dissertatie)
 • studie in Frankrijk, van 1930 tot 1931 (t.b.v. dissertatie)

activiteiten

als parlementariër
 • Was defensie-woordvoerder van de SDAP in de Eerste Kamer. Sprak ook enkele malen over onderwijs, justitie en verkeer.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Assisteerde Troelstra bij het schrijven van diens Gedenkschriften; voltooide na Troelstra's dood het (vierde) deel "Storm"
 • Moest zijn kamerlidmaatschap opzeggen in verband met terugkeer in werkelijke militaire dienst

uit de privésfeer
 • Promoveerde bij prof. J. Huizinga
 • Stelde op 15 mei 1940 met M. Rooy de verklaring van generaal Winkelman op aan het Nederlandse volk over de capitulatie
 • Trachtte in de nacht van 25 op 26 november 1941 en enkele keren in december 1941 met Pieter Tazelaar naar Engeland te ontkomen
 • Werd in de nacht van 17 op 18 januari 1942 bij een nieuwe poging samen met Goedhart op het Scheveningse strand door een Duitse patrouille ontdekt
 • Overleed in gevangenschap aan vlektyphus
 • Zijn vader was zenuwarts en oprichter/geneesheer-directeur van sanatorium "Berkenoord"; zijn moeder was onderwijzeres en verpleegster

verkiezingen
 • Werd in 1937 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Parijs, Boulevard Araga 145, van 1927 tot maart 1928
 • Amsterdam, Beethovenstraat 106 III, omstreeks 1939

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid VCSB (Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond)
 • lid jaarclub Leidse Studentencorps
 • lid SDSC (Sociaal-Democratische Studenten Club)
 • lid arbeidersgemeenschap der Woodbrokers te Bentveld, tot maart 1931

militaire dienst
 • dienstplichtig militair, School voor Veldofficieren te Kampen, van 1926 tot 1927

rang(en) reserve-officier
 • reserve-eerste luitenant voor speciale diensten verbonden aan de persafdeling van de militaire inlichtingendienst (GS III) van het Algemeen Hoofdkwartier, van augustus 1939 tot 25 juni 1940 (gemobiliseerd)

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Het syndicalisme in Frankrijk" (dissertatie, 1931)
 • "Troelstra de ziener. Keuze uit het journalistieke werk verzameld en toegelicht" (1937)

literatuur/documentatie
 • J.S. Wijne, "Stuuf Wiardi Beckman: patricier en sociaal-democraat" (1987)
 • A.A. de Jonge, "Wiardi Beckman, Herman Bernard (1904-1945)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 654
 • J.S. Wijne, "Wiardi Beckman, Herman Bernard", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel I, 149
 • "H.B. Wiardi Beckman: En die twee jongens zijn wij. Brieven aan M. van der Goes van Naters" (brievenuitgave, 2007)
 • F. Becker, M. Hurenkamp en P. Scheffer (red.), "Onszelf blijven. H.B. Wiardi Beckman, baanbreker van de moderne sociaaldemocratie" (2010)

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Nijmegen, 3 december 1927

echtgeno(o)t(e)/partner
M.P.M. Wackie Eijsten, Maria Petronella Margaretha

kinderen
3 dochters

vader
Dr. J. Wiardi Beckman, Jacob

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 7 februari 1869

moeder
E.S. Kuenen, Everdina Susanna

geboorteplaats en/of -datum
Leiden, 27 april 1870

beroep grootvader (vaderskant)
hoogleraar theologie te Leiden

familierelaties

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.