Dr. H.B. (Stuuf) Wiardi Beckman

foto Dr. H.B. (Stuuf) Wiardi Beckmanvergrootglas

Veelbelovend sociaaldemocratisch politicus en partij-ideoloog, die kort voor de bevrijding in Dachau stierf. Hielp Troelstra bij het schrijven van diens memoires en was hoofdredacteur van 'Het Volk'. Als partijbestuurder en Eerste Kamerlid was hij een pleitbezorger van een gematigder koers van de SDAP, met name ten aanzien van de defensie en het koningshuis. Verliet in mei 1940 de Senaat om als officier dienst te kunnen doen. Naar hem is het wetenschappelijk instituut van de PvdA vernoemd.

SDAP
in de periode 1937-1940: lid Eerste Kamer

Voornamen (roepnaam)

Herman Bernard (Stuuf)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 4 februari 1904

overlijdensplaats en -datum
Dachau (Dld.), 15 maart 1945

begraafplaats en -datum
Ereveld Loenen te Loenen (Gld.), 8 september 1960 (herbegrafenis)

levensbeschouwing
Remonstrants

Partij/stroming

partij(en)
SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij) (lid sinds zijn studententijd)

Hoofdfuncties/beroepen

 • secretaris van mr. P.J. Troelstra, van mei 1928 tot mei 1930
 • assistent-hoofdredacteur dagblad "Het Volk", van 1 januari 1932 tot 1 april 1937
 • hoofdredacteur dagbladen van de Arbeiderspers, van 1 april 1937 tot mei 1940
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1937 tot 10 mei 1940
 • medewerker uitgeverij "H.D. Tjeenk Willink", vanaf juni 1940
 • docent School voor Maatschappelijk Werk te Amsterdam, vanaf 1 januari 1941

gevangenschap/internering
 • geïnterneerd gevangenis te Scheveningen, van 18 januari 1942 tot 6 november 1942 (na een mislukte poging om naar Engeland over te steken)
 • geïnterneerd concentratiekamp te Amersfoort, van 16 november 1942 tot januari 1943
 • geïnterneerd concentratiekamp te Vught, van januari 1943 tot september 1943
 • geïnterneerd concentratiekamp te Amersfoort, van september 1943 tot oktober 1943
 • geïnterneerd concentratiekamp te Natzweiler (Elzas), van oktober 1943 tot juli 1944 (op 27 april 1943 door een Duits gerecht veroordeeld tot "Nacht-und-Nebel-Gefangene")
 • geïnterneerd concentratiekamp te Dachau, van juli 1944 tot 15 maart 1945

Activiteiten

als parlementariër
 • Was defensie-woordvoerder van de SDAP in de Eerste Kamer. Sprak ook enkele malen over onderwijs, justitie en verkeer.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Promoveerde bij prof. J. Huizinga
 • Stelde op 15 mei 1940 met M. Rooy de verklaring van generaal Winkelman op aan het Nederlandse volk over de capitulatie
 • Trachtte in de nacht van 25 op 26 november 1941 en enkele keren in december 1941 met Pieter Tazelaar naar Engeland te ontkomen
 • Werd in de nacht van 17 op 18 januari 1942 bij een nieuwe poging samen met Goedhart op het Scheveningse strand door een Duitse patrouille ontdekt
 • Overleed in gevangenschap aan vlektyphus
 • Zijn vader was zenuwarts en oprichter/geneesheer-directeur van sanatorium "Berkenoord"; zijn moeder was onderwijzeres en verpleegster

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "Het syndicalisme in Frankrijk" (dissertatie, 1931)
 • "Troelstra de ziener. Keuze uit het journalistieke werk verzameld en toegelicht" (1937)

literatuur/documentatie
 • J.S. Wijne, "Stuuf Wiardi Beckman: patricier en sociaal-democraat" (1987)
 • A.A. de Jonge, "Wiardi Beckman, Herman Bernard (1904-1945)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 654
 • J.S. Wijne, "Wiardi Beckman, Herman Bernard", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel I, 149
 • "H.B. Wiardi Beckman: En die twee jongens zijn wij. Brieven aan M. van der Goes van Naters" (brievenuitgave, 2007)
 • F. Becker, M. Hurenkamp en P. Scheffer (red.), "Onszelf blijven. H.B. Wiardi Beckman, baanbreker van de moderne sociaaldemocratie" (2010)

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.