Mr. W.C. Wendelaar

foto Mr. W.C. Wendelaar
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Stijlvolle liberale politicus en bestuurder. Behoudend man, die als bestuurder van vele markten thuis was. Vlotte spreker. Voor de oorlog burgemeester van Alkmaar en voorzitter van de Liberale Staatspartij. Fel bestrijder van het nationaal-socialisme, die in 1936 tijdens een partijvergadering het antisemitische blad "Der Stürmer" verbrandde. Kwam in 1938 met een voorstel voor een parlementaire enquête naar de affaire-Oss. Bleef nog tot november 1956 parlementariër.

VVD, Vrijheidsbond, PvdV
in de periode 1933-1956: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem Carel

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 1 januari 1882

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 1 oktober 1967

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", tot 14 maart 1946 (vanaf februari 1938 zonder de toevoeging "de Vrijheidsbond")
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), van 14 maart 1946 tot 24 januari 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 24 januari 1948

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • ambtenaar (rang: adjunct-commies; maart 1913: commies; 1919: referendaris), ministerie Oorlog, van 1912 tot 1 december 1919 (werkzaam op het Kabinet van de minister en de juridische afdeling)
 • burgemeester van Alkmaar, van 1 december 1919 tot 16 januari 1934
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 7 juli 1931 tot 16 januari 1934
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 oktober 1933 tot 4 juni 1946
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 25 augustus 1948 tot 6 november 1956

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid Defensiecommissie, omstreeks 1954
 • voorzitter Raad van Commissarissen "Algemeene Friesche Levensverzekering-Maatschappij", vanaf 1954

afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • voorzitter commissie van rapporteurs voor de begrotingen van Oorlog en van Marine 1954 (Eerste Kamer der Staten-Generaal), januari 1954
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 18 september 1956 tot 6 november 1956

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Diende in mei 1938 een voorstel in tot het instellen van een parlementaire enquête naar de zaak-Oss (aanpak van de criminaliteit in Oss). Dit voorstel werd op 22 juni 1938 met 50 tegen 37 stemmen verworpen. Er kwam wel - op voorstel van Albarda en Oud - een nota over deze affaire.
 • Interpelleerde in 1946 minister Van der Leeuw over de verdeling van papier over politieke partijen en over de radiozendtijd i.v.m. de Tweede Kamerverkiezingen

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Stikker keerde zich in 1946 tegen een hernieuwde kandidatuur van Wendelaar voor de Tweede Kamer, maar moest zich daarbij neerleggen. Hij kwam wel op een lagere plaats op de lijst.
 • Stelde zich bij de uitbreiding van het ledental in 1956 als enige niet herkiesbaar, omdat hij zich niet langer in staat achtte het lidmaatschap goed uit te oefenen

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote was concertzangeres

anekdotes en citaten
 • Zei in 1956 over het bekronen van werk van de experimentele dichter Lucebert door de gemeente Amsterdam: "Helaas, helaas, helaas, waar is Vondels geest gevaren".

verkiezingen
 • Was in 1946 nummer twee op de PvdV-kandidatenlijst in de Kamerkringen Amsterdam en Haarlem. Loting bepaalde dat F. den Hartog, kandidaat in de Kamerkring Dordrecht, de zetel kreeg toegewezen.
 • Stond in 1948 bij de Tweede Kamerverkiezingen als nummer elf (onverkiesbaar) op de VVD-kandidatenlijst
 • Was in 1948 kandidaat in en werd in 1952, 1952 en 1956 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.