L.W. (Luutzen) de Vries

foto L.W. (Luutzen) de Vries
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Friese antirevolutionair die eind negentiende eeuw Tweede Kamerlid en begin twintigste eeuw Eerste Kamerlid was. Landbouwer en in de gemeente Barradeel eerst wethouder en daarna burgemeester. In 1888 als antirevolutionair in het district Schoterland door Domela Nieuwenhuis verslagen, maar enige tijd later in het district Bergum alsnog gekozen. Was later actief in de Bond van Friese christelijk-historischen en werd in 1922 Eerste Kamerlid voor de CHU. Lokale grootheid, die vooral als streekafgevaardigde optrad.

CHU, antirevolutionair
in de periode 1888-1928: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Luitzen Walles (Luutzen)

geboorteplaats en -datum
Kortezwaag (grietenij Opsterland), 7 september 1849

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 2 mei 1928

begraafplaats en -datum
Minnertsga, 7 mei 1928

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot november 1896
 • VAR (Vrij-Antirevolutionaire Partij), van november 1896 tot 1898
 • FCH (Bond van Kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen Grondslag in de Provincie Friesland), van 24 maart 1898 tot 9 juli 1908
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), vanaf 9 juli 1908

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • landbouwer te Kortezwaag
 • lid gemeenteraad van Barradeel, van september 1885 tot september 1901
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 oktober 1888 tot 15 september 1891 (voor het kiesdistrict Bergum)
 • wethouder van Barradeel, van 1 september 1891 tot februari 1898
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 6 juli 1892 tot 4 juli 1916 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • burgemeester van Barradeel, van 2 februari 1898 tot 16 januari 1922
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 2 mei 1928 (1922-1923 voor Friesland)

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/10)

 • voorzitter plaatselijke commissie (Ongevallenwet), omstreeks 1907
 • lid hoofdbestuur Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 18 juli 1926 tot 21 september 1926
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 20 september 1927 tot 20 december 1927

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over militaire zaken en lager onderwijs
 • Sprak in de Eerste Kamer vooral over onderwijs, binnenlandse zaken en arbeid

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in oktober 1884 bij een tussentijdse verkiezing voor Provinciale Staten na herstemming verslagen door H. Fennema (lib.)
 • Trad op 28 en 29 juni 1927 op als waarnemend Kamervoorzitter

verkiezingen (3/6)
 • Werd in 1911 bij een verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Friesland in de derde stemmingsronde met 26 tegen 22 stemmen verslagen door C.Th. van Deventer (vdb)
 • Versloeg in 1922 bij de verkiezing van Eerste Kamerleden in Provinciale Staten van Friesland in de derde stemmingsronde H.H. van Kol (sdap) met 23 tegen 19 stemmen
 • Werd in 1923 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.