L.L.H. (Lou) de Visser

foto L.L.H. (Lou) de Visservergrootglas

Communistenleider in het interbellum. Was van eenvoudige komaf en had voor hij de politiek in ging diverse baantjes. Was medeoprichter van het tijdschrift 'De Tribune' en trad in 1909 uit de SDAP. Schuwde als Tweede Kamerlid het gebruik van krasse taal niet en kwam daardoor vaak in aanvaring met de voorzitter. Lag desondanks beter bij zijn medeleden dan Wijnkoop, omdat hij in de persoonlijke omgang gemoedelijk was. Was tevens lid van de Haagse gemeenteraad en van de Staten van Zuid-Holland.

CPH, CPN
in de periode 1925-1941: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornamen (roepnaam)

Louis Leonardus Hendrikus (Lou)

personalia

geboorteplaats en -datum
Delfshaven, 21 mei 1878

overlijdensplaats en -datum
Lubecker Bocht, 3 mei 1945

levensbeschouwing
Hervormd (opgevoed)

partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), van 1899 tot 14 maart 1909
 • SDP (Sociaal-Democratische Partij), vanaf 14 maart 1909 (medeoprichter)
 • CPH (Communistische Partij Holland), van 1918 tot 1935
 • CPN (Communistische Partij van Nederland), vanaf 1935

hoofdfuncties/beroepen

 • loopjongen bierbottelarij te Delfshaven
 • arbeider kwekerij te Delft
 • arbeider patronenfabriek te Delft
 • palfenier te 's-Gravenhage
 • koffermaker te 's-Gravenhage
 • behanger te 's-Gravenhage
 • winkelbediende te 's-Gravenhage
 • reepschieter op de haringvangst te 's-Gravenhage
 • glazenwasser te 's-Gravenhage
 • broodbezorger coöperatieve vereniging "De Volharding" te 's-Gravenhage
 • secretaris Haagsche Bestuurdersbond te 's-Gravenhage, van 1904 tot 1910 (medeoprichter)
 • medewerker Bureau voor Arbeidsrecht te "s-Gravenhage, van 1904 tot 1910 (kantoor aan huis)
 • medewerker coöperatieve vereniging "De Volharding" te 's-Gravenhage, vanaf 1910
 • preventieve hechtenis te 's-Gravenhage, van april 1918 tot 1918
 • bezoldigd propagandist CPH te 's-Gravenhage, vanaf 1918
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 1 juli 1919 tot 29 juli 1940
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 2 september 1919 tot 29 juli 1940 (verbod Reichskommissar)
 • fractievoorzitter CPH Tweede Kamer der Staten-Generaal, van juli 1925 tot 15 september 1941
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1925 tot 15 september 1941

gevangenschap/internering
 • geïnterneerd te Schoorl (N.H.), vanaf juni 1941
 • geïnterneerd te Amersfoort
 • geïnterneerd te Neuengamme (Dld.) bij Hamburg, van 18 december 1941 tot mei 1945

partijpolitieke functies

 • voorzitter SDAP afdeling 's-Gravenhage I, vanaf 1901
 • tweede voorzitter SDP, vanaf 1909
 • propagandist SDP te 's-Gravenhage, vanaf 1910
 • voorzitter SDP, vanaf 1911
 • lid partijbestuur CPH, tot 1925
 • voorzitter CPH, van 1925 tot 1935

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker CPH Tweede Kamerverkiezingen 1925
 • lijsttrekker CPH-C.C. Tweede Kamerverkiezingen 1929
 • lijsttrekker CPH Tweede Kamerverkiezingen 1933
 • lijsttrekker CPN Tweede Kamerverkiezingen 1937

nevenfuncties

 • ondervoorzitter Haagsche Vakcomité te 's-Gravenhage, vanaf 1902
 • voorzitter Haagsche glazenwassersvereniging "Excelsior" te 's-Gravenhage, tot 1904 (oprichter)
 • lid Nederlandsche Bakkersgezellenbond, vanaf 1904
 • medewerker marxistisch weekblad "De Tribune", vanaf 1907 (medeoprichter)
 • lid executieve Komintern, vanaf 1935
 • voorzitter landelijke glazenwassersbond
 • lid bestuur Nederlandsche Bakkersgezellenbond
 • voorzitter Nederlandsche Bakkersgezellenbond, afdeling 's-Gravenhage

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • lagere school te Delfshaven (genoot weinig lager onderwijs)

overige opleidingen
 • zelfstudie ontwikkelingsclub "Nieuw Leven" te "s-Gravenhage

activiteiten

als parlementariër
 • Interpelleerde in 1926 minister De Graaf over vervolgingen tegen communisten in Nederlands-Indië
 • Interpelleerde in 1926 minister Van Dijk over incidenten bij de militaire troepen in Assen en Ede
 • Interpelleerde in 1927 minister Lambooij over het zenden van de kruiser Sumatra naar Shanghai
 • Interpelleerde in 1927 minister Koningsberger over vervolging, veroordeling en internering communisten in Nederlands-Indië en over een politionele inval bij Indische Studenten te Leiden en Den Haag
 • Interpelleerde in 1930 minister Ruijs de Beerenbrouck over het werkloosheidvraagstuk en bestrijding daarvan
 • Diende in 1930 een initiatiefvoorstel in om de pachtcommissies op communistisch leest samen te stellen; dit voorstel werd door de Tweede Kamer verworpen
 • Interpelleerde in 1931 minister Ruijs de Beerenbrouck over de noodtoestand van werklozen
 • Interpelleerde in 1931 minister Ruijs de Beerenbrouck over wanverhoudingen in de werkverschaffing
 • Interpelleerde in 1931 minister Donner over maatregelen tegen Chinezen in ons land
 • Interpelleerde in 1932 minister Beelaerts van Blokland over maatregelen tegen personen werkzaam in de Sovjet Unie
 • Interpelleerde in 1932 minister Ruijs de Beerenbrouck over het beperken van het recht op openbare demonstraties
 • Interpelleerde in 1933 minister Ruijs de Beerenbrouck over de onmogelijkheid tot kandidaatstelling (van een C.P.-kandidaat) wegens verblijf in Boven-Digoel
 • Diende in mei 1933 een initiatiefvoorstel in waardoor een gekozene die zich buiten het Rijk in Europa (dit was het geval met twee Indonesische communisten) bevond langer de tijd moest krijgen zijn geloofsbrieven in te zenden. Het voorstel werd in oktober 1933 verworpen.
 • Interpelleerde in 1936 minister Slingenberg over steunverlaging aan werklozen
 • Interpelleerde in 1936 minister Slingenberg over de vissersstaking te IJmuiden
 • Interpelleerde in 1938 minister Goseling over toelating, uitzetting en behandeling vreemdelingen

wetenswaardigheden

algemeen
 • Bij Justitie werd in november 1926 een verzoek tot vervolging jegens hem ingediend, nadat hij in Assen na militaire relletjes zou hebben opgeroepen bij een bevel tot schieten niet op 'makkers', maar op 'sterren' te richten. Er kwam echter geen proces.
 • Werd 24 oktober 1930 voor één dag uitgesloten van de vergadering van de Tweede Kamer vanwege het op ontoelaatbare wijze betrekken van de Paus in de discussie over het Vlootwetontwerp (versterking van de vloot in Nederlands-Indië). Werd, omdat hij aanvankelijk weigerde te vertrekken, met zachte drang door de politie uit de zaal verwijderd. Buiten meldde hij aan omstanders dat hij 'eruit was gezet'.
 • Verstoorde in 1932 met David Wijnkoop de orde na het voorlezen van de troonrede door het roepen van antimonarchistische leuzen
 • Werd 29 november 1932 voor één dag de toegang tot het Kamergebouw ontzegd, vanwege verstoring van de orde tijdens een debat over disciplinaire bestraffing van marinepersoneel dat had gedemonstreerd in Den Haag. Hij keerde zich tegen een ordevoorstel om een motie-Albarda over herziening van de straf, uit te stellen.
 • Werd op 12 juli 1933 door het gerechtshof te Arnhem in hoger beroep vrijgesproken wegens belediging van rijkspresident Von Hindenburg (bevestiging van het vonnis van de rechtbank te Tiel)
 • Verstoorde in 1934 met zijn twee fractiegenoten de orde in de Ridderzaal door het roepen van tegen het kabinet gerichte leuzen. Werd hardhandig verwijderd, waarbij hij een bloedneus opliep.

uit de privésfeer
 • Zijn vader was behanger en stoffeerder. Hij was vier maanden voor de geboorte van Louis overleden.
 • Zijn moeder hertrouwde met een douanebeambte
 • Kwam om het leven toen hij met andere gevangenen op het stoomschip Cap Arcona werd overgebracht uit Neuengamme, na het oprukken van de geallieerden; het schip werd bij vergissing door Engelse vliegers in de Bocht van Lübeck gebombardeerd

woonplaats(en)/adres(sen)
 • 's-Gravenhage, Joan Maetsuyckerstraat 36, omstreeks 1920 en nog in 1931
 • 's-Gravenhage, IJsclubweg 8, omstreeks 1934
 • 's-Gravenhage, Laan van Poot 226, omstreeks 1938

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid Revolutionair Socialistische Vereeniging, vanaf 1915

publicaties/bronnen

publicaties
"Herinneringen uit mijn leven", G.J.M. van Deventer (ed.) (Amsterdam, 1939)

literatuur/documentatie
 • A.A. de Jonge, "Visser, Louis Leonardus Hendrikus de (1878-1945)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 618
 • A.F. Mellink, "Visser, Louis Leonardus Hendrikus de", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel II, 168

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te 's-Gravenhage, 8 maart 1899

echtgeno(o)t(e)/partner
W.A.J. Peereboom, Wilhelmina Antonia Jacoba

kinderen
1 zoon en 4 dochters

vader
H.A.J. de Visser, Hendrikus Abraham Johannes

geboorteplaats en/of -datum
's-Gravenhage, 16 maart 1838

moeder
J.W. Kraan, Jacoba Wilhelmina

geboorteplaats en/of -datum
Delft, 25 februari 1837

broers en zusters
1 broer en 1 zus

beroep grootvader (vaderskant)
timmerman

familierelaties

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.