Ir. D.S. (Dany) Tuijnman

foto Ir. D.S. (Dany) Tuijnman
bron: Fotobureau Stokvis/NOS

VVD-Tweede Kamerlid en minister. Opgewekte ontspannen landbouwkundige van Zeeuwse huize. Maakte carrière in de liberale boerenbonden en was vele jaren een bescheiden agrarisch woordvoerder voor de VVD in de Tweede Kamer. Was rustpunt in de Kamerfractie en onder Wiegel vicevoorzitter. Eindigde zijn politieke loopbaan als minister van Verkeer en Waterstaat in het eerste kabinet-Van Agt, waarin hij te maken kreeg met de aanleg van de Almere-spoorlijn en van de Willemsspoortunnel in Rotterdam. Voerde de nationale strippenkaart in.

VVD
in de periode 1963-1981: lid Tweede Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Daniël Sebastiaan (Dany)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Middelburg, 16 april 1915

overlijdensplaats en -datum
Driebergen (gem. Driebergen-Rijsenburg), 25 april 1992

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker Bedrijfschap voor Zuivel, van 1942 tot 1945
 • algemeen secretaris HML (Hollandsche Maatschappij van Landbouw), van 1946 tot 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 juni 1963 tot 19 december 1977
 • minister van Verkeer en Waterstaat, van 19 december 1977 tot 11 september 1981
 • minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, van 1 september 1981 tot 11 september 1981 (na het aftreden van Beelaerts van Blokland)

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/24)

 • voorzitter Begeleidingscommissie Toekomst-Ontwikkelings-Onderzoek Bandenbranche, omstreeks januari 1985
 • lid bestuur Stichting Centrum voor Secretariaten te Noordwijk, omstreeks januari 1986 tot 1992

afgeleide functies, presidia etc. (2/11)
 • voorzitter subcommissie planologie (Landbouwschap)
 • lid commissie grondgebruik (Landbouwschap)

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid van verdienste Hollandsche Maatschappij van Landbouw

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was landbouw-woordvoerder van de VVD-Tweede Kamerfractie. Hield zich verder onder meer bezig met milieuhygiëne, visserij en Koninkrijksaangelegenheden.
 • Interpelleerde op 4 september 1974 als vicefractievoorzitter (bij afwezigheid van Wiegel) minister-president Den Uyl over uitspraken van minister Vredeling in het weekblad Vrij Nederland

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/10)
 • Tijdens zijn ministerschap werd een besluit genomen over aanleg van een snelweg (A27) deels door landgoed Amelisweerd, over het tracé van de Almere-spoorlijn, over de bouw van de Willemsspoortunnel in Rotterdam
 • Bracht in 1981 samen met de ministers Van Aardenne en Beelaerts van Blokland het Structuurschema zeehavens uit. Hierin wordt zowel de mogelijkheid van havenaanleg tussen Hoek van Holland en Maassluis als aanleg van de Maasvlakte open gehouden. De plannen voor zeehavenontwikkeling in de Hoekse Waard vervallen. (16.789)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/6)
 • Bracht in 1981 samen met minister Ginjaar de Grondwaterwet (Stb. 392) tot stand waarin regels staan over het onttrekken van grondwater en het kunstmatig infiltreren van water in de bodem. Het grondwaterbeheer wordt opgedragen aan de provinciale besturen. De provincies stellen (tienjaarlijks) een beheersplan op voor hun provincie. Provincies kunnen een heffing instellen voor het onttrekken van grondwater. Het onttrekken of infiltreren van water is alleen toegestaan met een door Gedeputeerde Staten verleende vergunning. Het wetsvoorstel was in 1975 ingediend door de ministers Westerterp en Vorrink. (13.705)
 • Bracht enkele wetten tot stand tot wijziging van de Grondwet (in eerste lezing) met betrekking tot bepalingen over de waterstaat

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn moeder overleed in 1919 op 29-jarige leeftijd
 • Zijn dochter Liesbeth was burgemeester van Norg, Papendrecht en Overbetuwe

anekdotes en citaten
 • Van zijn jeugdige hoge stem maakte hij wel eens gebruik om thuis een ongewenst telefoongesprek af te kappen door te zeggen: o, u moet mijn vader hebben, maar die is er helaas niet. Ik zal zeggen dat u gebeld heeft.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.