T. (Teun) Tolman

foto T. (Teun) Tolman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Nick Morelis

Zelfverzekerde veehouder uit de Friese Stellingwerven die zich via de christelijk-historische jongerenorganisatie, de plaatselijke en provinciale politiek en de christelijke boerenbond opwerkte tot een actief Tweede Kamerlid op de rechtervleugel van de CHU en het CDA. Stortte zich ten slotte ondanks een geringe talenkennis onvervaard in de internationale politiek als lid van het Europees Parlement. In de Tweede Kamer woordvoerder landbouw en waterstaat. Aanhanger van het Zuid-Afrikaanse apartheidsbewind.

CHU, CDA
in de periode 1963-1989: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Teunus (Teun)

geboorteplaats en -datum
Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf), 22 september 1924

overlijdensplaats en -datum
Oldeholtpade (gem. Weststellingwerf.), 30 oktober 2007

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/7)

 • lid gemeenteraad van Weststellingwerf, van 2 september 1958 tot 25 september 1967 (voor de protestants-christelijke fractie)
 • wethouder (belast met onder meer ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en nutsbedrijven) van Weststellingwerf, van 2 september 1958 tot 25 september 1967
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 9 november 1959 tot 5 juni 1974
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 juni 1963 tot 17 juli 1979
 • lid Europees Parlement, van 19 januari 1978 tot 17 juli 1979 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • lid Europees Parlement, van 17 juli 1979 tot 24 juli 1989

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/17)

 • voorzitter Vereniging Vrienden van de Markerwaard
 • adviseur bedrijven in de landbouw, omstreeks 1989

afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • voorzitter vaste commissie voor Landbouw en Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 24 januari 1978 tot 17 juli 1979
 • voorzitter commissie landbouw (Europees Parlement), van 1984 tot 1987

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid CBTB Friesland

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder landbouw en waterstaat van de CHU en het CDA in de Tweede Kamer. Hield zich verder onder meer bezig met binnenlandse zaken en PTT-aangelegenheden en in de periode 1973-1977 met volkshuisvesting en binnenscheepvaart.

opvallend stemgedrag (0/9)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Nam in 1967 op aandrang van het hoofdbestuur van de CBTB ontslag als wethouder
 • Trok zich in januari 1978 terug als kandidaat voor het (tweede) vicefractievoorzitterschap, omdat hij de voorkeur gaf aan het lidmaatschap van het Europees Parlement

uit de privésfeer
 • Hij was een schoonzoon van Germ Gerbrandij, een tweelingbroer van CHU-gedeputeerde (en kortstondig Tweede Kamerlid) H.M. Gerbrandij

anekdotes en citaten
 • CDA-leider Ruud Lubbers zei ooit op het CDA-congres dat Tolman op zijn visitekaartje had staan: wet- en veehouder. Tolman zelf ontkende dit later ten stelligste.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • Trouw, 2 juni 1989

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.