W. (Wim) Thomassen

foto W. (Wim) Thomassen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Pragmatische PvdA-bestuurder die vooral bekend werd als burgemeester van Rotterdam. Afkomstig uit een 'rood' onderwijzersgezin en zelf eveneens onderwijzer. Werd gevormd in de socialistiche geheelonthouders- en jeugdbeweging. Na de bevrijding secretaris van de Nederlandse Volksbeweging. Fel anticommunist. Na een kortstondig Tweede Kamerlidmaatschap werd hij burgemeester van Zaandam en daarna van Enschede. Speelde als burgemeester van Rotterdam een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de stad tot wereldhaven nummer één. Was tevens Eerste Kamerlid. In zijn optreden had hij altijd iets van de schoolmeester. Met zijn vrouw An bleef hij na zijn pensionering een actief lid van zijn partij.

PvdA
in de periode 1946-1971: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, burgemeester van Rotterdam

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Willem (Wim)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 3 oktober 1909

overlijdensplaats en -datum
Bergen (N.H.), 16 juni 2001

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

3.

Hoofdfuncties/beroepen (9/18)

 • reserve-majoor van algemene dienst bij het Militair Gezag, van 1 april 1945 tot 14 augustus 1945
 • militair commandant, Militair Gezag district Zaanstreek en Waterland, van 8 mei 1945 tot augustus 1945
 • secretaris NVB (Nederlandse Volksbeweging), van 20 augustus 1945 tot juli 1946
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 31 juli 1946 tot 27 juli 1948
 • burgemeester van Zaandam, van 16 mei 1948 tot 1 mei 1958
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 6 juli 1954 tot 1 mei 1958
 • burgemeester van Enschede, van 1 mei 1958 tot 16 april 1965
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 november 1961 tot 10 mei 1971
 • burgemeester van Rotterdam, van 16 april 1965 tot 1 november 1974 (benoemd bij K.B. van 12 februari 1965)

gevangenschap/internering
gevangenschap te Amsterdam, van 1943 tot januari 1944

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/18)

 • voorzitter Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding te Amsterdam, van juni 1980 tot 1982
 • voorzitter ILEP (Internationale federatie van organisaties voor leprabestrijding) te Londen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in als Tweede Kamerlid met name bezig met onderwijsaangelegenheden
 • Hield zich in de Eerste Kamer onder meer bezig met defensie-aangelegenheden en met ruimtelijke ordening en verkeer en waterstaat

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Tijdens zijn burgemeesterschap kwam onder meer de aanleg van de metro tot stand, werd theater 'De Doelen' geopend en werd de Economische Hogeschool omgevormd tot universiteit
 • Beheerde zelf de havenportefeuille en droeg in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van Rotterdam tot wereldhaven nummer één. Nadat hij in de jaren zeventig plannen had verdedigd om de Hoekse Waard en Voorne te bestemmen voor haven- en industrievestiging en daarvoor geen steun had gekregen in het college, werd hem de havenportefeuille ontnomen.
 • Genoot als burgemeester populariteit bij de Rotterdamse bevolking

uit de privésfeer (3/5)
 • Zijn vader was lid van Provinciale Staten van Noord-Holland. In 1917 verloor hij de strijd om een Tweede Kamerzetel voor de SDAP en het district Den Helder.
 • Zijn echtgenote was onderwijzeres aan de Neutrale Volksschool te Heerlen en later gemeenteraadslid in Velsen en Zaandam en voorzitster van de Vrouwenbond in de PvdA
 • In Zaandam is in Zuiderhout een haven naar hem genoemd

anekdotes en citaten
 • Als onderwijzer van de Neutrale Volksschool in Hoensbroek onderwees hij de tafels van vermenigvuldiging op muziek en met zang. Verder vond hij dat zijn leerlingen het volkslied moesten kennen en leerde hij ze daarom het Wilhelmus.

verkiezingen
 • Was in 1960 Eerste Kamerkandidaat in en werd in 1963 en 1966 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Tweede Kamer, juli 1948 (bedankt)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
Had in familie- en vriendenkring de koosnaam "Dux"

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • H. van Hulst, "Dat was dan dat" (herinneringen aan Thomassen, 1974)
 • H. Wiedijk, "In vuur en vlam!; Wim Thomassen, geïnspireerd organisator van de Partij van de Arbeid" (laatste hoofdstuk door Thomassen zelf geschreven (1992))
 • J. Rogier, "Een zondagskind in de politiek", pp. 125-140
 • D. Hillenius, "Burgemeester met grote dadendrang. In memoriam: Wim Thomassen", in: VNG-Magazine, 25 (juni 2001)
 • H. de Lange, "Het partij-apparaat vond hij te steriel. In memoriam: Wim Thomassen 1909-2001", Trouw, 19 juni 2001
 • Wie is dat? 1956

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.