Dr.Mag. J.G. Stokman o.f.m.

foto Dr.Mag. J.G. Stokman o.f.m.
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Pater Stokman. In Leuven gepromoveerde magister in de theologie. Als Tweede Kamerlid lange tijd de tweede man en vertrouweling van Romme in de KVP-fractie. Was adviseur van de katholieke vakbeweging en in de oorlog lid van het College van Vertrouwensmannen. Speelde in 1945 een belangrijke rol bij de oprichting van de KVP en daarna bij het bepalen van de koers van die partij. Was tegen de veroordeling van de PvdA in het Bisschoppelijk Mandement van 1954, maar voorstander van de vermaningen om tot katholieke eenheid te komen. Onderwijswoordvoerder van de KVP-fractie. Stapte later over naar de Eerste Kamer en behoorde eind jaren zestig tot de christen-radicalen in zijn partij. Op Prinsjesdag in zijn magistersmantel en met baret met paarse pluim een opvallende verschijning.

KVP
in de periode 1946-1969: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jacobus Gerardus

geboorteplaats en -datum
Sloten (thans gem. Amsterdam), 20 maart 1903

overlijdensplaats en -datum
Vleuten (gem. Vleuten-De Meern), 10 mei 1970

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

verwante partij
PPR (Politieke Partij Radikalen) (openlijke sympathie betuiging aan het einde van de jaren zestig)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/11)

 • hoogleraar ethiek en kerkelijk recht, Philosophicum (studiehuis) der Paters Franciscanen te Venray, van september 1933 tot 10 juli 1937
 • adviseur arbeidszaken van de aartsbisschop van Utrecht, vanaf 1941
 • secretaris bisschoppelijke adviescommissie voor de opbouw van het R.K. organisatiewezen na de oorlog, vanaf 1944
 • lid College van Vertrouwensmannen, van november 1944 tot 26 mei 1945 (door de regering aangewezen college dat na de bevrijding het gezag moest waarnemen)
 • directeur Ontwikkelingscentrale van de RKWV (Rooms-Katholiek Werkliedenverbond) te Utrecht, van mei 1945 tot 1 januari 1946
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 maart 1946 tot 27 juli 1948
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 augustus 1948 tot 5 juni 1963
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 5 juni 1963 tot 16 september 1969

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • regeringsgedelegeerde raad van beheer IAO, van 1954 tot 1963
 • regeringsgedelegeerde naar Internationale Arbeidsconferentie te Genève, van 1958 tot 1966

afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Nota uitbreiding wetenschappelijk onderwijs en het wetsontwerp wijziging Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van april 1961 tot 5 juni 1963
 • lid vaste commissie voor Nederlands Nieuw-Guinea (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1959 tot september 1962

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was onderwijswoordvoerder van de KVP-fractie. Hield zich verder bezig met wetenschappen, jeugdbeleid, sociale zaken (gelijke beloning mannen en vrouwen) en 'ethische' onderwerpen, zoals crematie, echtscheiding en geestelijke verzorging van dienstplichtigen.
 • Door hem ingediende (en aangenomen) amendementen op het wetsvoorstel hygiënische omstandigheden zweminrichtingen die er op gericht waren ook bepalingen op te nemen over de zedelijkheid (bijv. beperking gemengd zwemmen), leidden tot intrekking van het wetsvoorstel. In 1950 zou zich dit herhalen.

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd tot lid van het College van Vertrouwensmannen benoemd als vervanger van Van Sonsbeeck, die in Zuid-Nederland verbleef en niet naar het bezette gebied kon komen
 • Speelde in 1945 een belangrijke rol bij terugkomst van een katholieke partij en was schakel tussen het episcopaat en de partij. Was wel voorstander van een progressievere koers van de katholieke partij.
 • Trad tijdens de (in)formatie-Romme in februari/maart 1951 op als onderhandelaar van de KVP-fractie en voerde namens die fractie het woord tijdens het debat over de regeringsverklaring

uit de privésfeer
 • Zijn vader was gemeenteraadslid in Sloten (N.H.)

anekdotes en citaten
 • Bij de stemming over het Statuut voor het Koninkrijk verscheen hij met een dikke wollen vest onder zijn priesterkledij. Hij lag thuis met griep, maar moest meestemmen omdat gevreesd werd dat geen tweederde meerderheid zou worden gehaald.

verkiezingen
 • Werd in 1963 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • J.Bosmans, "Stokman, Jacobus Gerardus (1903-1970)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 539
 • G. Harmsen, "Stokman, Jacobus Gerardus", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland", deel VIII, 263

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

archivalia
archief-Stokman: Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.