Ph.W. van der Sleyden

foto Ph.W. van der Sleyden
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie

Waterstaatkundig ingenieur en bekwaam liberaal politicus. Maakte als Tweede Kamerlid deel uit van de enquêtecommissie inzake de arbeidsomstandigheden. Werd in 1894 minister in het kabinet-Röell en bracht enkele belangrijke wetten tot stand. De belangrijkste daarvan was de Veiligheidswet, die arbeiders moest beschermen tegen bedrijfsongevallen. Hij wist ook verbeteringen van kanalen, zoals dat van Gent naar Terneuzen, te bewerkstelligen en bevorderde de tramaanleg. Goed spreker; stenogrammen van zijn redevoeringen behoefden nauwelijks te worden gecorrigeerd.

liberaal, Liberale Unie, oud- of vrije liberalen
in de periode 1886-1897: lid Tweede Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Philippe Willem

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Deventer, 8 januari 1842

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 11 december 1923

3.

Partij/stroming

stroming(en)
(oud-)liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (8/17)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 maart 1881 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 1 november 1886 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 november 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • hoofdingenieur Rijkswaterstaat te Maastricht, van 1 juli 1889 tot 9 mei 1894
 • minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 9 mei 1894 tot 27 juli 1897
 • ambteloos, vanaf juli 1897

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • voorzitter KNAG (Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap) (na zijn ministerschap)
 • voorzitter Vereniging voor Delftse ingenieurs, omstreeks 1901

afgeleide functies, presidia etc.
lid parlementaire enquêtecommissie naar de toestand in fabrieken en werkplaatsen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van oktober 1886 tot 1887

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak als Tweede Kamerlid onder meer over waterstaatszaken, koloniale zaken, de marine en militaire aangelegenheden. Hield zich vooral bezig met technische aspecten.

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Diende het eerder door Lely ingediende voorstel inzake de afsluiting of inpoldering van de Zuiderzee opnieuw in, maar het kwam niet tot afhandeling van dit voorstel

als bewindspersoon (wetgeving) (2/5)
 • Bracht in 1895 de Verveningenwet tot stand, die het uitvoeren van verveningen aan een vergunning van Gedeputeerde Staten bond, die daarover kon besloten na advies van een water-, veen- of polderschap
 • Bracht in 1896 de Stoomwet tot stand, die regels bevatte over het voorkomen van gevaren (zowel voor goederen als voor arbeiders) door het gebruik van stoomketels

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn eerste echtgenote was zijn nicht
 • In mei 1869 overleed een 10 maanden oud zoontje; een dochtertje van 3 jaar overleed in januari 1880
 • Hij hertrouwde in 1909 met een dochter van het in 1902 overleden Tweede Kamerlid (en waterstaatkundige) J.F.W. Conrad

verkiezingen (3/6)
 • Versloeg in 1886 en 1887 A. baron Schimmelpenninck van der Oye (a.r.) en R. Melvil baron van Lynden (a.r.)
 • Was in 1888 geen kandidaat
 • Werd in 1901 in het district Deventer met ruim verschil verslagen door H.P. Marchant (vdb)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.