Raden Mas Setyadjit Soegondo

foto Raden Mas Setyadjit Soegondo

Indonesische nationalist die lid was van de Tweede Kamer (Nood-parlement). Voor de oorlog voorman van de Perhimpoenan Indonesia, de Indonesische studentenvereniging. Tijdens de oorlog in Nederland actief in het verzet. Vanaf 1946 socialistisch politicus in Indonesië en viceminister in het kabinet-Sjahrir. Behoorde tot de gematigde nationalisten en stond op goede voet met Schermerhorn, die hij al tijdens de oorlog had leren kennen. Kwam in 1948 om bij de bloedige onderdrukking door het Indonesische regeringsleger van een opstand in Madioen op Midden-Java.

partijloos
in de periode 1945-1946: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Dengon (Ned.-Indië), 7 juni 1907

overlijdensplaats en -datum
Madioen (Ned.-Indië), oktober 1948 (melding in Nederlandse pers op 14 oktober)

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • partijloos (Indonesisch nationalist)
 • PBI (Partai Boeroeh Indonesia) (Partij van de Indonesische werkers)
 • PKI (Parti Komminist Indonesia)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 november 1945 tot 4 juni 1946
 • viceminister-president, van 3 juli 1947 tot 29 januari 1948 (kabinet-Sjarifoeddin)
 • geïnterneerd, 1948

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • vicevoorzitter Sobsi (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) (Indonesische vakbond)
 • lid bestuur FDR (Front Demokrasi Rakyat) (Democratisch Volksfront)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Heeft nooit het woord gevoerd in de Tweede Kamer

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Nam in november 1940 als student in Delft deel aan de staking aan de Technische Hogeschool na het ontslag van joodse hoogleraren
 • Maakte in 1946 deel uit van de Indonesische delegatie op de Hoge Veluwe Conferentie
 • Werd in oktober 1948 door het Indonesische regeringsleger gedood, na eerder vanwege de communistische opstand in Madioen gevangen te zijn gezet. Ook oud-premier Sjarifoeddin werd vermoord.

predicaten/adellijke titels
 • Raden Mas
 

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.