L. (Leen) Seegers

foto L. (Leen) Seegers
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Communistisch voorman, die veertig jaar gemeenteraadslid was van Amsterdam. Na diverse baantjes te hebben gehad bestuurder van de CPN. Zat in de oorlog in een concentratiekamp. In november 1945 de eerste communistische wethouder van Amsterdam. Werd in 1948 echter vanwege de anticommunistische stemming na de omwenteling in Tsjecho-Slowakije afgezet. Verdedigde die coup, net als het neerslaan van de Hongaarse opstand in 1956. Was vier jaar een actief Eerste Kamerlid. Stond in de Amsterdamse raad bekend om zijn parate kennis.

CPN
in de periode 1956-1960: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Leendert (Leen)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 19 mei 1891

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 18 mei 1970

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • CPH (Communistische Partij Holland), tot 1935
 • CPN (Communistische Partij van Nederland), vanaf 1935

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/17)

 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 2 september 1946 tot 20 september 1967
 • zelfstandig commercieel adviseur in bouwkundige vraagstukken, van 1953 tot 1965
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 20 september 1960
 • fractievoorzitter CPN Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 december 1957 tot 20 september 1960

gevangenschap/internering
 • gevangenschap te Amsterdam, vanaf april 1941
 • gevangenschap Polizeiliches Durchgangslager te Amersfoort
 • gevangenschap concentratiekamp Buchenwald, tot mei 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/6)

 • lid bestuur van diverse polderbesturen
 • ambtenaar van de burgerlijke stand te Amsterdam, van januari 1946 tot september 1948

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Eerste Kamerlid onder meer bezig met onderwijs, volkshuisvesting, sociale zaken, gemeentefinanciën, binnenlands bestuur, verkeer en waterstaat en volksgezondheid

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Koos in 1925 in het interne conflict in de CPH, waarbij onder anderen Wijnkoop en Van Ravesteyn zich afsplitsten en een tweede communistische partij vormden, de zijde van Lou de Visser
 • Op 31 maart 1948 werd in de Amsterdamse gemeenteraad een motie aangenomen, waarin de communistische wethouders werd verzocht hun zetels ter beschikking te stellen. Seegers en Polak weigerden dit, waarna hun portefeuilles door andere wethouders werden overgenomen en een zevende wethouder werd benoemd. De regering kwam met een wijziging van de Gemeentewet om ontslag van wethouders mogelijk te maken.
 • Toen in juli 1949 burgemeester d'Ailly in de Amsterdamse gemeenteraad weigerde te voldoen aan een verzoek van de CPN-fractie om een debat te houden over het optreden van de politie bij een demonstratie, protesteerde hij daar met luide stem tegen. Omdat hij ondanks hameren van de burgemeester bleef schreeuwen, werd de vergadering geschorst. Na de schorsing herhaalde het tumult zich. Ongeveer tien rechercheurs kwamen hierop de vergaderzaal in om hem te verwijderen, maar pas na een vechtpartij met de CPN-fractieleden, waarbij een agent zelfs zijn revolver trok, liet hij zich wegleiden.

uit de privésfeer
 • Bij zijn afscheid als raadslid kreeg hij van een cominté van Amsterdamse burgers een reis naar de VS aangeboden. Een dochter van hem woonde in Californië. De VS verleende hem een visum.

verkiezingen
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1925 tweede op de kandidatenlijst van de CPH (die toen ook wel CPH-Amstel werd genoemd ter onderscheiding van de CPH-Centraal Comité van Wijnkoop)
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1929 derde op de kandidatenlijst van de CPH
 • Werd in 1956 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Ome Leen" (bijnaam in de Amsterdamse gemeentepolitiek)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.