H. Ruyter

foto H. Ruyter
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Katholieke landbouwvoorman uit Arnhem, die senator en Tweede Kamerlid was. Begon zijn werkzame leven op het landbouwbedrijf van zijn ouders in de Zaanstreek. Was later onder meer algemeen secretaris van de Katholieke boeren- en tuindersbond in het aartsbisdom Utrecht. Kreeg vooral bekendheid door een handgemeen dat hij in de Tweede Kamer met de NSB'er Rost van Tonningen had. Overleed kort na zijn herverkiezing in 1946.

RKSP, KVP
in de periode 1932-1946: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Henricus

wijziging in naam en/of titulatuur
Achternaam oorspronkelijk "Ruijter"

geboorteplaats en -datum
Jisp, 14 mei 1893

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 12 juni 1946 (in de Sint-Ursulakliniek)

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/8)

 • medewerker R.K. LTB (Land- en Tuinbouwbond), bisdom Haarlem, van 1916 tot 1918
 • secretaris R.K. LTB (Land- en Tuinbouwbond), bisdom Haarlem, van 1918 tot 1921
 • hoofdambtenaar ABTB (Aartsdiocesane Boeren- en Tuinders Bond) te Arnhem, van 1921 tot 1928
 • algemeen secretaris ABTB (Aartsdiocesane Boeren- en Tuinders Bond) te Arnhem, van 1928 tot 1946 (tevens belast met propaganda)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1932 tot 8 juni 1937
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1937 tot 4 juni 1946

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/3)

 • hoofdredacteur Boeren- en Tuindersblad (als secretaris van de Diocesane LTB)
 • secretaris Landbouw-Crisis-Organisatie voor Noord-Holland, omstreeks 1938

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter begrotingscommissie voor Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 12 december 1945 tot 3 juni 1946

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was landbouw-woordvoerder van de RKSP-Eerste Kamerfractie
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met landbouw en economische zaken

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1915 betrokken bij de oprichting van de Katholieke Land- en Tuinbond in het bisdom Haarlem
 • Op 1 maart 1939 was hij in de vergaderzaal van de Tweede Kamer betrokken in een handgemeen met NSB-voorman Rost van Tonningen. Deze wilde in een interpellatie de affaire-Oss aan de orde stellen, maar kreeg daarvoor geen steun. Vanwege ordeverstoring werd Rost gelast zich uit de zaal te verwijderen. Ruyter noemde na het sluiten van de vergadering Rost een landverrader, waarvoor hij werd aangeklaagd. De Haags rechtbank legde hem hiervoor in oktober 1939 een geldboete van 25 gulden op.

verkiezingen
 • Werd in 1932 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

niet-aanvaarde politieke functies
 • In 1946 herkozen als Tweede Kamerlid, maar zijn benoeming niet aangenomen en korte tijd na verkiezing overleden

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.