Mr. P. Rink

foto Mr. P. Rink
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Onberispelijk geklede en gecoiffeerde Tielse advocaat, die tot de vooraanstaande liberalen in de eerste helft van de twintigste eeuw behoorde. Voorstander van kiesrechtuitbreiding. Kwam in 1891 in de Kamer, na in zijn woonplaats ook wethouder te zijn geweest. Was in het kabinet-De Meester minister van Binnenlandse Zaken. Keerde na zijn ministerschap in 1909 terug als afgevaardigde voor Hoogezand. Als liberaal fractieleider kwam hij na de spanningen in november 1918 met een motie waarin om maatschappelijke hervormingen werd gevraagd. Bleef tot zijn tachtigste Eerste Kamerlid. Uiterst hoffelijk politicus.

Vrijheidsbond, Liberale Unie, vooruitstrevende kamerclub, vrijzinnig-democratische kamerclub
in de periode 1891-1932: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Pieter

geboorteplaats en -datum
Tiel, 13 augustus 1851

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 6 augustus 1941

2.

Partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal: vooruitstrevend
 • Takkiaan, 1894

partij(en)
 • Liberale Unie, tot 16 april 1921
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", vanaf 16 april 1921

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • Kiesrecht-Kamerclub, van september 1893 tot maart 1894
 • Vooruitstrevend-Liberale Kamerclub, van mei 1894 tot september 1897
 • Vrijzinnig-Democratische Kamerclub, van 22 september 1897 tot maart 1901
 • Vooruitstrevend-Liberale Kamerclub, van 2 december 1902 tot juni 1905

3.

Hoofdfuncties/beroepen (12/14)

 • lid gemeenteraad van Tiel, van 4 september 1883 tot 17 augustus 1905
 • wethouder van Tiel, van 11 september 1886 tot 16 februari 1892
 • kantonrechter-plaatsvervanger, kanton Tiel, van 1 juni 1888 tot september 1891
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1891 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 17 augustus 1905 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • minister van Binnenlandse Zaken, van 17 augustus 1905 tot 12 februari 1908 (formeel ontslag per 11 februari 1908)
 • advocaat te 's-Gravenhage, van 1908 tot 1937
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1909 tot 24 juni 1922 (1909-1918 voor het kiesdistrict Hoogezand)
 • fractievoorzitter Liberale Unie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1918 tot 16 april 1921
 • fractievoorzitter Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 april 1921 tot 24 juni 1922
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1923 tot 20 september 1932
 • fractievoorzitter Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1923 tot 20 september 1932

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/9)

 • lid Centraal Stembureau, van 1922 tot 1938
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Nationale Levensverzekeringsbank te Rotterdam, omstreeks 1930 en nog in 1935

afgeleide functies, presidia etc. (2/21)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 16 september 1930 tot 17 maart 1931
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 30 juni 1931 tot 21 september 1932

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over zaken betreffende justitie, arbeid en financiën en over binnenlandse zaken

opvallend stemgedrag (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Stelde in 1905 een Staatscommissie inzake Grondwetsherziening (Staatscommissie-De Beaufort) in
 • Belangrijkste benoemingen tijdens zijn ministerschap: A.R. Zimmerman (lib., burgemeester van Rotterdam) en H.J. Dijckmeester (lib., Commissaris der Koningin in Zeeland)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • De door hem voorgezeten bezuinigingscommissie werd ingesteld na aanneming in 1919 van een door hem ingediende motie over het doorvoeren van besparingen bij de overheid
 • Werd in oktober 1920 en september 1921 als tweede op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet. In oktober 1920 versloeg hij in de vierde stemmingsronde jhr. W.Th.C. van Doorn met 34 tegen 16 stemmen.
 • Leidde op 8 januari 1929 en 5 maart 1931 als waarnemend voorzitter de Eerste Kamervergadering

uit de privésfeer
 • Zijn oudste broer van hoogleraar in Groningen
 • Een broer van hem was gehuwd met een zus van P. ten Bosch, staatsraad
 • Zijn vader was wethouder van Tiel (vanaf 1874)

verkiezingen (3/11)
 • Werd in 1913 in het district Hoogezand na herstemming verslagen door H. Spiekman (sdap). Die opteerde echter voor Rotterdam II, waarna nieuwe verkiezingen werden gehouden in Hoogezand. Rink versloeg toen na herstemming Dr. Th. van der Waerden (sdap).
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen
 • Werd in 1923 en 1926 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

niet-aanvaarde politieke functies
 • Nam in 1905 zijn benoeming tot Tweede Kamerlid niet aan in verband met zijn benoeming tot minister

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • D. Hans, "Mr. P. Rink", in: "Parlementsfilm" (z.j.)
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • G. Taal, "Rink, Pieter (1851-1941)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 457
 • A. Bornebroek, "Pieter Rink (1851-1941), van regent tot volksvertegenwoordiger. Een halve eeuw progressief liberaal in de Haagse politiek" (2014)
 • Ned. Patriciaat, 1917

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.