Mr. H. (Harm) van Riel

foto Mr. H. (Harm) van Riel
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Markant Eerste Kamerlid met onafscheidelijke sigaar en bolhoed, die sprak met Drentse tongval hoewel hij nauwelijks in die provincie had gewoond. Kleinzoon van de liberale staatsman Harm Smeenge; zijn moeder was een voorvechtster van vrouwenkiesrecht. Zeer belezen en scherp debater, die provocatieve uitspraken niet schuwde. Ondervoorzitter van de VVD en politieke peetvader van Hans Wiegel, met voorkeur voor de beter betaalde werknemers. Veel besproken figuur in de VVD, die na een minder geslaagde loopbaan bij een bank gedeputeerde was van Zuid-Holland. Een onberekenbare, vaak irritante, maar steeds boeiende man, die in eigen kring soms weerstanden opriep, maar ook werd beschouwd als 'grand old man' van de VVD.

VVD
in de periode 1956-1976: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Harm (Harm)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hoofddorp (gem. Haarlemmermeer), 18 februari 1907

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 13 december 1980

begraafplaats en -datum
Assen, Noorderbegraafplaats, 18 december 1980

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • PvdV (Partij van de Vrijheid), van 14 maart 1946 tot 24 januari 1948
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 24 januari 1948

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 20 juni 1946 tot 3 juni 1970
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met financiën) van Zuid-Holland, van 6 juli 1954 tot 3 juni 1970
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 5 juni 1963
 • fractievoorzitter VVD Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 2 december 1958 tot 3 juni 1976
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 2 juli 1963 tot 3 juni 1976

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/10)

 • voorzitter bestuur Kinderbijslagvereveningsfonds, omstreeks 1959
 • lid Noord-Atlantische Assemblée, omstreeks 1971

afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • voorzitter commissie van rapporteurs voor de begroting van Defensie 1968 (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 13 oktober 1967 tot 12 december 1967
 • voorzitter vaste commissie voor Defensie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 12 december 1967 tot 3 juni 1976

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was naast fractievoorzitter woordvoerder buitenlandse Zaken en defensie van de VVD in de Eerste Kamer. Hield zich aanvankelijk ook bezig met hoger onderwijs, economische zaken, sociale zaken en justitie.

opvallend stemgedrag (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/7)
 • Voerde felle oppositie tegen het kabinet-Den Uyl; was sterk antisocialistisch
 • Kleurrijke persoonlijkheid die door zijn provocatieve uitspraken voor zichzelf vaak een negatieve opschudding veroorzaakte. Scherp debater.
 • Nam ontslag als Eerste Kamerlid, omdat hij zich niet kon verenigen met het abortusstandpunt van zijn partij

uit de privésfeer (3/5)
 • Had van jongs af aan een tamelijke afkeer van fysieke inspanning
 • Zeer erudiet; bezat enkele duizenden boeken. De door hem geschreven boeken zijn echter van matige kwaliteit.
 • Hoewel hij onkerkelijk was, legde hij als Kamerlid steeds de eed af

anekdotes en citaten
 • Eén van zijn uitspraken was: "Het mooiste dat ik ken is de Nederlandse vlag op een oorlogsschip".
 • Toen hij achter de VVD-bestuurstafel zat, merkte hij eens tegen zijn buurman op over een spreker: "die man is een idioot". Toen de buurman hem erop wees dat zijn microfoon aanstond en iedereen de opmerking had gehoord, zei hij: "dat was ook de bedoeling".
 • Vaak las hij (dikke) boeken in één keer, tot diep in de nacht, uit. Hij kende de inhoud dan van haver tot gort en wist jaren later nog passages (inclusief pagina) te noemen.

verkiezingen
 • Werd in 1956 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland
 • Werd in 1963, 1966 en 1971 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.