Dr. A. (Arie) Querido

foto Dr. A. (Arie) Querido
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Sociaal bewogen Amsterdamse arts en PvdA-senator, die tot de toonaangevende sociaal-geneeskundigen van ons land behoorde. Was werkzaam in psychiatrisch ziekenhuis Endegeest en vroeg als één van de eersten aandacht voor de nazorg van patiënten. Als hoofd van de afdeling Geesteszieken van de Amsterdamse GGD stimuleerde hij de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Nadien directeur van de Amsterdamse Openbare Gezondheidsdienst en hoogleraar sociale geneeskunde in Amsterdam. Kleine, kwieke man, die in de gezondheidszorg baanbrekend werk verrichtte.

PvdA
in de periode 1958-1971: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Arie (Arie)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 18 januari 1901

overlijdensplaats en -datum
La Begude-de-Mazenc (Frankrijk), 5 juli 1983 (overleed op zijn zomerverblijf)

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • directeur Gemeentelijk Centraal Bureau voor de Openbare gezondheidsdienst te Amsterdam, van 7 mei 1949 tot 1 oktober 1960
 • buitengewoon hoogleraar sociale geneeskunde, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, van 14 november 1951 tot 1 oktober 1960
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 1 juli 1958 tot 10 mei 1971
 • hoogleraar sociale geneeskunde, (Gemeentelijke) Universiteit van Amsterdam, van 1 oktober 1960 tot 16 januari 1970

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid Reclameraad, omstreeks 1967
 • adviseur WHO (World Health Organization)

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter commissie van rapporteurs voor Volksgezondheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van november 1966 tot december 1967
 • voorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van december 1967 tot 10 mei 1971

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder volksgezondheid van de PvdA-Eerste Kamerfractie. Hield zich ook bezig met justitie.

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote was zenuwarts

verkiezingen
 • Was in kandidaat in Groep III: Noord-Holland en Friesland
 • Werd in 1963 en 1966 gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.