Ir. S.A. (Siep) Posthumus

foto Ir. S.A. (Siep) Posthumusvergrootglas

Friese notariszoon die na zijn studie scheikunde in Delft vele jaren een invloedrijke positie innam in de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer. Was onder meer fractiesecretaris. In zijn studententijd actief in de vrijzinnig-democratische jongerenorganisatie. Deskundig op het gebied vervoers- en energievraagstukken. Aimabel sigarenroker. Liep in de jaren vijftig een wethouderschap in Rotterdam mis vanwege een verkeersovertreding. Staatssecretaris van vervoerszaken in het kabinet-Cals .

PvdA
in de periode 1946-1971: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, lid Europees Parlement (vóór 1979)

Voornamen (roepnaam)

Sijbrandus Auke (Siep)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Franeker, 29 april 1910

overlijdensplaats en -datum
Nootdorp (Z.H.), 25 februari 1987

levensbeschouwing
Remonstrants

Partij/stroming

partij(en)
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

Hoofdfuncties/beroepen

 • assistent anorganische scheikunde, Technische Hogeschool te Delft, van 1935 tot 1943
 • bedrijfsingenieur, Koninklijke Delftse Aardewerkfabriek "De Porceleyne fles" te Delft, van 1944 tot 1946
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 juni 1946 tot 4 mei 1965
 • lid gemeenteraad van Delft, van 7 september 1946 tot 1 september 1953
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 14 oktober 1954 tot 22 december 1955
 • lid Europees Parlement, van 19 maart 1958 tot 24 mei 1965 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met goederenvervoer, internationale vervoersaangelegenheden en internationale energiezaken), van 4 mei 1965 tot 22 november 1966 (benoemd bij K.B. van 29 april 1965)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 10 mei 1971
 • lid Europees Parlement, van 11 maart 1968 tot 15 september 1971 (aangewezen door de Staten-Generaal)

Partijpolitieke functies

 • tweede fractiesecretaris PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 juli 1946 tot 12 augustus 1948
 • fractievoorzitter PvdA gemeenteraad van Delft, van september 1946 tot september 1953
 • fractiesecretaris PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 augustus 1948 tot 2 juli 1959
 • fractievoorzitter PvdA gemeenteraad van Rotterdam, van februari 1955 tot december 1955
 • voorzitter PvdA federatie Rotterdam, van 23 december 1959 tot 4 december 1963

Nevenfuncties

 • lid Mijnraad, van 1948 tot 1965
 • lid Commissie vergunningen personenvervoer, van 1 juli 1947 tot mei 1965
 • lid College van Curatoren Technische Hogeschool te Eindhoven, van 1957 tot 1965
 • lid Raad van Commissarissen parkhotel Rotterdam, van 1964 tot 1965
 • lid Raad van Waterstaat, vanaf 1966
 • lid Commissie vergunningen personenvervoer, van 1967 tot mei 1980
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van mei 1967 tot 1971
 • voorzitter Commissie Zeehavenoverleg, van 18 december 1968 tot mei 1980

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter begrotingscommissie voor Verkeer en Waterstaat (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 24 september 1947 tot juli 1948
 • lid parlementaire enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 17 juli 1952 tot 21 december 1956
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 16 november 1956 tot september 1963
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Kernenergie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 september 1958 tot 24 mei 1965
 • voorzitter vaste commissie voor Kernenergie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 maart 1967 tot 10 mei 1971
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Goedkeuring van een overeenkomst met de Bondsrepubliek Duitsland over het gebruik van de Nederlandse territoriale wateren en havens door het nucleaire schip 'Otto Hahn' (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 december 1969 tot oktober 1970

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • vijfjarig h.b.s., Rijks Hogere Burgerschool te Harlingen, van 1922 tot 1928

academische studie
 • scheikunde, Technische Hogeschool te Delft, van 1928 tot 1934

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met vervoersaangelegenheden (incl. spoorwegen) en energiezaken. Sprak daarnaast onder meer over PTT-aangelegenheden, luchtvaart en Zuiderzee-aangelegenheden.
 • Interpelleerde op 13 juni 1957 de ministers Algera en Hofstra over de bouw van twee tunnels in Amsterdam

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1946 tot de minderheid van zijn fractie die tegen een wetsvoorstel over tijdelijke benoeming van een regeringscommissaris in de gemeente Opsterland stemde. De gemeenteraad van Opsterland weigerde terugkeer van een 'gestaakte' burgemeester. Beel wilde hem eervol ontslaan, na eerst de staking te hebben opgeheven.
 • Behoorde in 1963 tot de 19 leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel goedkeuring van het 'Generalbereinigungs-verdrag' met Duitsland stemden

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Was als staatssecretaris vooral belast met onderhandelingen in de E.E.G. over de vervoerspolitiek, zoals over rij- en rustttijden, verkeersveiligheid en liberalisering. Bekleedde in de tweede helft van 1966 het voorzitter van de E.E.G.-raad van ministers van Verkeer.
 • Kondigde in 1966 een nieuw, door prof. A.D. Belinfante ontworpen, reglement verkeersregels en verkeerstekens af, dat zorgde voor (meer) uniformiteit in de landen in Europa (Zweden zegde toe over te stappen naar rechts rijden) en voor modernere verkeersborden.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde in 1947/1948 tot de zgn. Nova Zembla-groep die zich verzette tegen militair optreden jegens de Republiek Indonesië
 • Verzorgde in de jaren vijftig voor de VARA-radio een parlementair overzicht
 • Werd in de jaren vijftig veroordeeld wegens onenigheid met een politieagent als gevolg van alcoholgebruik. Moest het wethouderschap van Rotterdam daardoor laten schieten.
 • Fungeerde in het laatste half jaar van het kabinet-Cals wegens ziekte van minister Suurhoff in feite als minister van Verkeer en Waterstaat

uit de privésfeer
 • Was een klasgenoot van ir. H.B.J. Witte, later minister van Volkshuisvesting
 • Zijn vader was notaris te Franeker

anekdotes en citaten
 • Nam als Kamerlid iedere dag een paar flessen drinkwater van Den Haag mee naar huis, omdat het Haagse leidingwater aanzienlijk beter smaakte dan het Rotterdamse

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Delft, Westplantsoen 35, omstreeks 1946 tot 1953
 • Rotterdam, Rochussenstraat 129a, omstreeks 1954 en nog in 1968
 • Nootdorp, omstreeks 1969 tot februari 1987

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 april 1964
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 5 december 1966

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid VDJO (Vrijzinnig-Democratische Jongeren Organisatie), omstreeks 1940

hobby's
lezen van geschiedenisboeken

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Wie is dat? 1956
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Utrecht, 17 februari 1943

echtgeno(o)t(e)/partner
Mr. A.Ph.H. van Woelderen, Albertina Phoebe Hitzera

kinderen
1 dochter

vader
S. Posthumus, Sybren

geboorteplaats en/of -datum
Giekerk (gem. Tietjerksteradeel), 11 februari 1867

moeder
K. Apken, Klaartje

geboorteplaats en/of -datum
Purmerend, 30 april 1877

beroep grootvader (vaderskant)
notaris

beroep grootvader (moederskant)
banketbakker

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.