Ir. S.A. (Siep) Posthumus

foto Ir. S.A. (Siep) Posthumus
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Nationaal Archief/RVD

Friese notariszoon die na zijn studie scheikunde in Delft vele jaren een invloedrijke positie innam in de fractie van de PvdA in de Tweede Kamer. Was onder meer fractiesecretaris. In zijn studententijd actief in de vrijzinnig-democratische jongerenorganisatie. Deskundig op het gebied vervoers- en energievraagstukken. Aimabel sigarenroker. Liep in de jaren vijftig een wethouderschap in Rotterdam mis vanwege een verkeersovertreding. Staatssecretaris van vervoerszaken in het kabinet-Cals.

PvdA
in de periode 1946-1971: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, lid Europees Parlement (vóór 1979)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Sijbrandus Auke (Siep)

geboorteplaats en -datum
Franeker, 29 april 1910

overlijdensplaats en -datum
Nootdorp, 25 februari 1987

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/9)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 juni 1946 tot 4 mei 1965
 • lid gemeenteraad van Delft, van 7 september 1946 tot 1 september 1953
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 14 oktober 1954 tot 22 december 1955
 • lid Europees Parlement, van 19 maart 1958 tot 24 mei 1965 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (belast met goederenvervoer, internationale vervoersaangelegenheden en internationale energiezaken), van 4 mei 1965 tot 22 november 1966 (benoemd bij K.B. van 29 april 1965)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 10 mei 1971
 • lid Europees Parlement, van 11 maart 1968 tot 15 september 1971 (aangewezen door de Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/7)

 • lid Commissie vergunningen personenvervoer, van 1967 tot mei 1980
 • voorzitter Commissie Zeehavenoverleg, van 18 december 1968 tot mei 1980

afgeleide functies, presidia etc. (2/7)
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van mei 1967 tot 1971
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Goedkeuring van een overeenkomst met de Bondsrepubliek Duitsland over het gebruik van de Nederlandse territoriale wateren en havens door het nucleaire schip 'Otto Hahn' (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 december 1969 tot oktober 1970

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met vervoersaangelegenheden (incl. spoorwegen) en energiezaken. Sprak daarnaast onder meer over PTT-aangelegenheden, luchtvaart en Zuiderzee-aangelegenheden.
 • Interpelleerde op 13 juni 1957 de ministers Algera en Hofstra over de bouw van twee tunnels in Amsterdam

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Was als staatssecretaris vooral belast met onderhandelingen in de E.E.G. over de vervoerspolitiek, zoals over rij- en rustttijden, verkeersveiligheid en liberalisering. Bekleedde in de tweede helft van 1966 het voorzitter van de E.E.G.-raad van ministers van Verkeer.
 • Kondigde in 1966 een nieuw, door prof. A.D. Belinfante ontworpen, reglement verkeersregels en verkeerstekens af, dat zorgde voor (meer) uniformiteit in de landen in Europa (Zweden zegde toe over te stappen naar rechts rijden) en voor modernere verkeersborden.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Verzorgde in de jaren vijftig voor de VARA-radio een parlementair overzicht
 • Werd in de jaren vijftig veroordeeld wegens onenigheid met een politieagent als gevolg van alcoholgebruik. Moest het wethouderschap van Rotterdam daardoor laten schieten.
 • Fungeerde in het laatste half jaar van het kabinet-Cals wegens ziekte van minister Suurhoff in feite als minister van Verkeer en Waterstaat

uit de privésfeer
 • Was een klasgenoot van ir. H.B.J. Witte, later minister van Volkshuisvesting

anekdotes en citaten
 • Nam als Kamerlid iedere dag een paar flessen drinkwater van Den Haag mee naar huis, omdat het Haagse leidingwater aanzienlijk beter smaakte dan het Rotterdamse

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Wie is dat? 1956
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.