Mr. J.A. (Joep) Mommersteeg

foto Mr. J.A. (Joep) Mommersteegvergrootglas

Erudiete KVP'er die in het begin van de bezettingstijd als jonge Brabantse katholiek aangesloten was bij het Nationaal Front, maar daar al gauw afstand van nam en een moedige rol speelde in het verzet. Was vijfentwintig jaar werkzaam bij Keesings Historisch Archief en vele jaren in de Tweede Kamer een buitenlandwoordvoerder die Luns kritisch volgde. Moest als staatssecretaris van Defensie in het kabinet-Den Uyl wegens ziekte al na tien maanden aftreden. Was daarna voorzitter van een staatscommissie over het vrijwilligersleger en vervolgens weer Tweede Kamerlid. Nam in de CDA-fractie in gevoelige kwesties als Zuid-Afrika en kernbewapening vaak een middenpositie in. Eindigde zijn loopbaan als lid van het Europese Parlement.

KVP , CDA
in de periode 1963-1984: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, lid Europees Parlement

Voornamen (roepnaam)

Joseph Antonius (Joep)

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 6 maart 1917

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 21 september 1991

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

Partij/stroming

partij(en)
 • Nationaal Front, omstreeks 1940 tot 1941
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

Hoofdfuncties/beroepen

 • redacteur "Keesings Historisch Archief" te Amsterdam, van 1946 tot 1951
 • hoofdredacteur "Keesings Historisch Archief", van 1951 tot 1967
 • adjunct-directeur N.V. Internationale Uitgeversmaatschappij "Systemen Keesing", tot 1969
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 juni 1963 tot 11 mei 1973
 • lid Europees Parlement, van 22 september 1971 tot 11 mei 1973 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • staatssecretaris van Defensie (belast met personeelszaken), van 11 mei 1973 tot 1 maart 1974
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 mei 1976 tot 8 juni 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 december 1977 tot 1 april 1982
 • lid Europees Parlement, van 15 februari 1982 tot 24 juli 1984

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de zaken van personeelsvoorziening, personeelsbeheer, personeelsbeleid en personeelszorg t.a.v. het vrijwillig diendend en dienstplichtig militair personeel en burgerpersoneel; 2. zaken op het terrein van de geestelijke en geneeskundige verzorging, de opleiding en de vorming bij de krijgsmacht en 3. aangelegenheden betreffende de gewetensbezwaarden, alsmede de militaire pensioenen en wachtgelden.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder buitenlandse zaken van de KVP- en CDA-Tweede Kamerfracties. Hield zich ook bezig met defensie en ontwikkelingssamenwerking.

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1964 tot de 18 leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel Instelling openbaar lichaam Rijnmond stemden
 • Behoorde in 1964 tot de 19 leden van zijn fractie die vóór het (onaanvaardbaar verklaarde) amendement-Scheps stemden, waardoor de Bijlmermeer bij de gemeente Amsterdam zou worden gevoegd
 • Stemde in 1966 als enige van zijn fractie tegen een voorstel-Roolvink om de ontwerp-Omroep in januari 1967 op de Tweede Kameragenda te plaatsen
 • Behoorde in 1972 tot de zes leden van zijn fractie die vóór de motie-Voogd stemden over het niet vrijlaten van de 'Drie van Breda'
 • Behoorde in 1976 tot de vier leden van zijn fractie die vóór het wetsvoorstel Wijziging van de Huurwet, de Wet jaarlijkse huurverhogingen en de Wet huurprijsontwikkeling stemden
 • Behoorde in 1976 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een motie-Koningh stemde over het autovrij maken van het Binnenhof
 • Behoorde in 1980 tot de vier leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Brinkhorst stemden waarin de regering werd gevraagd het verlenen van een exportvergunning voor levering van duikboten aan Taiwan te heroverwegen

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Schafte per 1 augustus 1973 de (meld)groetplicht voor dienstplichtigen af

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Groeide op in Brabant
 • Kettingroker
 • Distantieerde zich van het Nationaal Front toen Arnold Meijer opriep tot de vorming van een Nederlands Legioen om aan de zijde van de Duitsers tegen de Russen te strijden.
 • Hielp joodse onderduikers en was in Utrecht in 1942 actief bij de opvang van joodse kinderen.
 • Was Commandant der Binnenlandse Strijdkrachten
 • Zijn vader was ambtenaar van de PTT (postbode), zijn moeder was tot haar huwelijk dienstbode

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • "Mommersteeg: 'Geen schuldgoevoel'", Trouw, 7 februari 1990
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.