Mr. J. Limburg

foto Mr. J. Limburg
bron: Het Leven/Spaarnestad/HGvN

Knap jurist en gerenommeerde advocaat uit een joods middenstandsgezin, die als veelzijdig vrijzinnig-democratisch Tweede Kamerlid onder meer een initiatiefwet tot stand bracht over de toegang voor hbs'ers tot de universiteit. Werd in 1905 Kamerlid en wist zijn zetel daarna - soms met moeite - te behouden, onder andere via het rode district Schoterland. Was tevens ruim achttien jaar gedeputeerde van Zuid-Holland. Trad in 1916 terug als fractiesecretaris nadat Marchant, die veel militanter was dan hij, tot fractievoorzitter was gekozen. Slaagde er in 1926 net niet in een 'zakenkabinet' te formeren waarin hijzelf minister van Justitie zou worden. Deze formatiepoging leidde tot een breuk met zijn partij. Werd daarna staatsraad.

VDB
in de periode 1905-1940: lid Tweede Kamer, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Joseph

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 29 december 1866

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 15 mei 1940

3.

Partij/stroming

partij(en)
VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), tot februari 1926

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1905 tot 17 september 1918 (1905-1909 voor het kiesdistrict 's-Gravenhage I, 1909-1913 voor het kiesdistrict Schoterland, 1913-1918 voor het kiesdistrict Groningen)
 • lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, van 3 juli 1907 tot 15 maart 1926
 • lid Raad van State, van 1 mei 1926 tot 15 mei 1940 (benoemd bij K.B. van 10 april 1926)

(in)formateurschap(pen)
 • kabinetsformateur, van 23 januari 1926 tot 26 april 1926 (poging mislukt)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/26)

 • lid commissie belast met het afnemen van het examen voor benoembaarheid tot gezantschapssecretaris der tweede klasse, van 20 november 1937 tot 15 mei 1940
 • lid Technische Commissie intellectuele toenadering tussen Nederland en België, omstreeks 1938

afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • lid afdeling Sociale zaken (Raad van State)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid onder meer bezig met justitie, arbeidszaken en onderwijs
 • Bracht in 1917 met Albarda (SDAP), Bongaerts (R.K.) en De Savornin Lohman (CHU) een initiatiefwet tot wijziging van de Hoger-Onderwijswet tot stand, waardoor afgestudeerden aan de HBS toegang kregen tot de universitaire studies wis- en natuurkunde en geneeskunde

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Was in 1923 een serieuze kandidaat voor het burgemeesterschap van Rotterdam, maar bedankte daarvoor
 • In 1926 (26 februari) mislukte zijn poging om een kabinet te vormen op het allerlaatste moment. De namen van de ministers waren al bekend, maar de CHU weigerde in te stemmen met de oplossing voor het geschil over het gezantschap bij de Paus. Hij was zelf de beoogde minister van Justitie.
 • Trad uit de VDB, omdat Marchant zich afkeurend had uitgelaten over zijn poging een extraparlementair kabinet te vormen

uit de privésfeer
 • Er waren vermoedens dat hij op 15 mei 1940 zelfmoord pleegde. Uit het medisch attest over zijn overlijden blijkt echter dat dit niet zo was. Een in Den Haag wonende neef van hem pleegde wel zelfmoord.

verkiezingen (3/7)
 • Versloeg in 1913 bij een naverkiezing in het district Groningen E. Rugge (sdap). Werd gekozen, nadat D. Bos geopteerd had voor Winschoten.
 • Versloeg in 1917 S. van Houten (comité anti-grondwetsherziening) en G. Sterringa (sdp)
 • Was in 1918 tweede op de VDB-kandidatenlijst in de westelijke provincies, maar werd niet gekozen omdat E.A. van Beresteyn meer (voorkeur)stemmen kreeg

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.