Ir. P.J. (Pierre) Lardinois

foto Ir. P.J. (Pierre) Lardinois
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Limburgse molenaarszoon die na zijn studie in Wageningen snel carrière maakte in de agrarische wereld. Als voorzitter van de Noordbrabantse boerenbond nam hij in de KVP-fractie een machtige positie in. Minister van Landbouw en Visserij in de kabinetten-De Jong en -Biesheuvel. Verdedigde zowel in Brussel als in Den Haag onbewimpeld de belangen van 'zijn' boeren. Had volgens Klompé te veel een rechts gezicht. Was in de ministerraad steeds tegen verlangens van de vakbeweging en voor hard optreden tegen ongeregeldheden. Als minister en Europees commissaris (1973-1977) medevormgever van het Europese landbouwbeleid, dat in zijn tijd met grote overschotten te maken had. Doelgericht man, die autoritair optreden met bonhomie combineerde. Sloot zijn loopbaan af als hoofddirecteur van de Rabobank.

KVP
in de periode 1963-1977: lid Tweede Kamer, minister, lid Europees Parlement (vóór 1979), lid Europese Commissie

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Pierre Joseph (Pierre)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Noorbeek (Lb.), 13 augustus 1924

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 16 juli 1987

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 1954 (bedankte na het Mandement van 1954)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/14)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1963 tot 5 april 1967
 • minister van Landbouw en Visserij, van 5 april 1967 tot 1 januari 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 6 juli 1971
 • minister belast met coördinatie van aangelegenheden Suriname en de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan Suriname en de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand, van 28 januari 1972 tot 1 januari 1973
 • lid Europese Commissie, belast met landbouw en visserij, van 6 januari 1973 tot 1 januari 1977 (commissie-Ortoli)
 • voorzitter hoofddirectie Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank (Rabobank Nederland) te Utrecht, van 1 januari 1977 tot 1 september 1986

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/12)

 • voorzitter Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel, van 26 mei 1986 tot 16 juli 1987
 • voorzitter bedrijfsfonds voor de Europese Beweging in Nederland te 's-Gravenhage

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was landbouw-woordvoerder van de KVP-Tweede Kamerfractie

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/8)
 • Diende in 1972 een wetsvoorstel in tot herziening van de Ruilverkavelingswet, met name ten aanzien van de stemprocedure bij ruilverkavelingen. Deze wijziging werd door minister Van der Stee in het Staatsblad gebracht. (12.015)
 • Stelde in 1972 de Koninkrijkswerkgroep in die voorstellen moest doen over een nieuwe structuur van het Koninkrijk

als bewindspersoon (wetgeving) (2/3)
 • Bracht in 1971 de Landbouwkwaliteitswet (Stb. 371) tot stand, die produkt- en bedrijfschappen een grote rol toekent bij het bewaken van de kwaliteit van landbouwproducten. (9.943)
 • Bracht in 1971 de wet tot Goedkeuring van het op 9 maart 1964 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake visserij tot stand. Hiermee werd de basis gelegd voor het gemeenschappelijk visserijebeleid. Voor bepaalde visserijzones geldt nog een overgangstermijn van vijf jaar. (9.703)

op het gebied van de EU (2/8)
 • Bereikte in 1974 een akkoord met de VS over verbetering van de wereldvoedselsituatie. Er werd afgesproken reservevoorraden aan te leggen en de steun aan landbouwprojecten in de Derde Wereld vooral te richten op verhoging van de productie door technische bijstand. Stelde in 1975 100.000 ton melkpoeder voor de helft van de prijs ter beschikking van het wereldvoedselprogramma.
 • Verklaarde zich in 1975 bereid 140 tot 180 miljoen gulden ter beschikking te stellen om een overschot aan wijn te kunnen opkopen ter destillatie. Hiermee kon een einde worden gemaakt aan een Frans-Italiaans wijngeschil, waarbij Frankrijk de grens had gesloten voor Italiaanse wijnen.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/4)
 • Was gehuwd met een Belgische
 • Zat in een kabinet met zijn vroegere leermeester Polak
 • Was bevriend met Gérard Mertens, Eerste Kamerlid, landbouwvoorman en bestuurder van de Boerenleenbank

anekdotes en citaten
 • Aan het besluit over de EEG-landbouwpolitiek in maart 1972 was een vergadering voorafgegaan van in totaal bijna 100 uur
 • Had het vermogen om door een toespraak onder applaus een protestbijeenkomst te verlaten, waar hij eerder met boegeroep was ontvangen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.