J. (Jan) ter Laan

foto J. (Jan) ter Laan
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Persoonlijkheden

Deskundig en toegewijd SDAP-Tweede Kamerlid, dat zich vooral bezighield met financiën en ambtenarenzaken. Maakte zich sterk voor een goede rechtspositieregeling voor ambtenaren. Was zijn loopbaan begonnen als belastingambtenaar en speelde een leidende rol in de socialistische ambtenarenbond. Zijn wethouderschap van Rotterdam (1929-1931) was geen succes. Broer van K. ter Laan.

SDAP
in de periode 1913-1941: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jan (Jan)

geboorteplaats en -datum
Slochteren, 12 december 1872

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 9 augustus 1956

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/13)

 • werkzaam bij de scheepvaartdienst te Rotterdam, van 1906 tot 1913
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 2 september 1913 tot 5 september 1939 (in 1913 gekozen in district V)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1913 tot 19 november 1929 (1913-1918 voor het kiesdistrict Rotterdam V)
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 4 juli 1916 tot 4 juli 1939 (1916-1919 voor het kiesdistrict Rotterdam V)
 • wethouder (van volkshuisvesting en personeelszaken) van Rotterdam, van 14 november 1929 tot 1 september 1931
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 oktober 1931 tot 15 september 1941

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid Staatscommissie inzake de rechtstoestand van de ambtenaar (Staatscommissie-Dresselhuys), van 21 mei 1917 tot april 1919
 • vicevoorzitter CNAB (Centrale Nederlandsche Ambtenarenbond), van 1919 tot 1929

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk VIIb (Financiën) 1936 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk VIIb (Financiën) (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (voor 1938 en 1939)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met financiële zaken (belastingen) en ambtenarenzaken
 • Interpelleerde in 1924 minister Heemskerk over de stand van zaken in de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg ten aanzien van de salarisregeling en arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren
 • Interpelleerde in 1925 minister Colijn over de door de regering gevolgde salarispolitiek en het verstrekken van een nooduitkering aan het Rijkspersoneel

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Zijn wethouderschap was geen succes en hij 'ruilde' daarom na twee jaar het wethouderschap voor het Tweede Kamerlidmaatschap met Brautigam

anekdotes en citaten
 • Werd samen met zijn broer Kornelis, die eveneens Tweede Kamerlid was, wel aangeduid als de 'firma Ter Laan'

verkiezingen
 • Versloeg in 1913 in het district Rotterdam V na herstemming A. de Jong (arp). In de eerste ronde was het zittende lid D. Fock (ul) de derde kandidaat.
 • Versloeg in 1917 L.L.H. de Visser (sdp)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"de burgemeester van de rechter Maasoever"

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • W.H. Vliegen, "Die onze kracht ontwaken deed", deel II, 554
 • H. Peer, "Laan, Jan ter", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel IV, 119
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • Onze Afgevaardigden, 1913

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.