Ir. A. (Ada) Kuiper-Struyk

foto Ir. A. (Ada) Kuiper-Struyk

Architecte die begin jaren'60 de liberale woordvoerster volkshuisvesting was. Hield zich ook bezig met verkeer en wetenschappelijk onderwijs. Naast haar Kamerlidmaatschap lid van de Rotterdamse gemeenteraad. Was goed ingevoerd in de wereld van de bouwnijverheid. Meer specialiste dan politica; streefde steeds naar overeenstemming met andere fracties.

VVD
in de periode 1959-1965: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Ada (Ada)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • A. Struyk, van 20 september 1908 tot 28 september 1937
 • Ir. A. Kuiper-Struyck, vanaf 28 september 1937
 • Achternaam oorspronkelijk "Struijk"

geboorteplaats en -datum
Delft, 20 september 1908

overlijdensplaats en -datum
Epe, 12 november 1985

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • architecte (assisteerde voornamelijk haar echtgenoot en trad op als adviseur)
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 1 september 1953 tot 6 september 1966
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 mei 1959 tot 15 september 1965

4.

Nevenfuncties (2/10)

 • voorzitter Nederlandse Gezinsraad
 • lid bestuur Nijverheidsschool te Rotterdam

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer met name bezig met volkshuisvesting, verkeer en waterstaat en wetenschappelijk onderwijs
 • Voerde in 1960 het woord bij de behandeling van de ontwerp-Monumentenwet

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Gaf als reden voor haar vertrek uit de politiek een dreigend hartinfarct op, mede door de combinatie gezin, Kamer- en gemeenteraadslidmaatschap met vergaderingen en spreekbeurten

uit de privésfeer
Haar echtgenoot was architect

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.