Dr. W.L.P.M. (Wim) de Kort

foto Dr. W.L.P.M. (Wim) de Kortvergrootglas

'Tussenpaus' als KVP-leider na het vertrek van Romme en voor de komst van Schmelzer. Promoveerde in Leuven in de sociale wetenschappen, waar hij ook wijsbegeerte studeerde. Was als Kamerlid vooral deskundig op het gebied van de sociale zekerheid. Combineerde sinds 1960 zijn Kamerwerk met het burgemeesterschap van Nieuw-Ginneken bij Breda. Volgde in 1961 Romme op als fractievoorzitter en werd in 1963 kabinetsformateur. Trad toen weinig gelukkig op. Enkele maanden na zijn mislukte en sterk bekritiseerde formatiepoging werd hij als fractievoorzitter vervangen door Schmelzer. Bleef nadien nog drie jaar in de Kamer en nog langere tijd burgemeester. Intelligente, joviale Brabander.

RKSP , KVP
in de periode 1945-1966: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Voornamen (roepnaam)

Willebrordus Leonardus Petrus Martinus (Wim)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Tilburg, 4 juni 1909

overlijdensplaats en -datum
Villeneuve de Berg (Frankrijk), 2 mei 1993

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

opmerkingen over de naam en/of titel
Bekend onder de naam 'frater Enricus' (tot 1928, na opleiding op Kweekschool voor frater-onderwijzers)

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

Hoofdfuncties/beroepen

 • volontair "Banque de la Campine" te Turnhout, van 1928 tot 1930
 • boekhouder N.V. Metaaldraadlampenfabriek "Volt" te Tilburg, van 1930 tot 1933
 • sociaal en juridisch adviseur, Nederlandse Rooms-Katholieke Politiebond "Sint Michael", van januari 1938 tot 1 mei 1941
 • directeur Gewestelijk Arbeidsbureau te Tilburg, van 1 mei 1941 tot 1945 (sinds 1944 ondergedoken in de pastorie van Nuland)
 • inspecteur Rijksarbeidsbureau, afdeling Zuid (Noord-Brabant, Zeeland, en Limburg), van oktober 1945 tot 1946 (op non-actief)
 • tijdelijk belast met de reorganisatie van het Gewestelijk Arbeidsbureau voor Noord-Holland, van 1945 tot 1946
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 november 1945 tot 15 juli 1952
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 4 juli 1950 tot 1 september 1956
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 december 1952 tot 13 oktober 1966
 • burgemeester van Nieuw-Ginneken, van 1 november 1960 tot 1 juli 1974
 • fractievoorzitter KVP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1961 tot 7 december 1963

(in)formateurschap(pen)
 • kabinetsformateur, van 6 juni 1963 tot 26 juni 1963 (poging mislukt)

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met sociale zaken (vooral sociale zekerheid) en Surinaamse- en Antilliaanse aangelegenheden
 • In 1956 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Wet algemene ouderdomsverzekering

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1957 tot de minderheid van zijn fractie die vanwege staatsrechtelijke bezwaren tegen de ontwerp-Deltawet stemde

als (in)formateur
 • Kreeg op 6 juni 1963 de opdracht tot vorming van een kabinet dat zich verzekerd kon achten van een ruime steun in het parlement. Stelde een ontwerp-basisprogramma op (bouwstenen) voor een kabinet van de vijf grootste partijen. De CHU wees vorming van zo'n kabinet af, terwijl de VVD alleen verder wilde onderhandelen als werd gekozen tussen deelname van de PvdA of de VVD. Op 24 juni deelde hij aan Vondeling mee, dat er een voorkeur was voor samenwerking met de VVD zonder dat dit werd gemotiveerd. Onvrede bij zowel VVD en CHU als bij de KVP over de procedure deden hem besluiten om 27 juni om ontheffing van de opdracht te vragen.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was smid en machinebankwerker bij de Staatsspoorwegen. Hij overleed toen Wim zes jaar was.

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "De Arbeidsbemiddeling in Nederland" (dissertatie, 1940)
 • "De medewerking der Coöperatieve Organen aan onze Souvereine Wetgeving" (1948)

literatuur/documentatie
 • A. van Kessel, "Kort, Willebrordus Leonardus Petrus Martinus de (1909-1993)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel V, 275
 • Wie is dat? 1956

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.