H.H. (Henri) van Kol

foto H.H. (Henri) van Kol
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Internationaal georiënteerde koloniale woordvoerder uit de beginjaren van de SDAP. Medeoprichter van de SDAP. Was aanvankelijk ingenieur in Nederlands-Indië. Toen Troelstra in 1901 niet was herkozen, leidde hij de SDAP-fractie. In 1913 behoorde hij tot de voorstanders van regeringsdeelname van de SDAP en achtte hij zichzelf ministeriabel. Bombastisch, emotioneel en hartstochtelijk spreker. Vermogend man wiens heimelijke zakelijke activiteiten in de kolonie Nederlands-Indië op gespannen voet stonden met de idealen van de SDAP. In Nederland de royale sponsor van de socialistische beweging.

SDAP
in de periode 1897-1924: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Henri Hubert (Henri)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Eindhoven, 23 mei 1852

overlijdensplaats en -datum
Aywaille (België), 22 augustus 1925

begraafplaats en -datum
Driehuis-Westerveld, 26 augustus 1925 (gecremeerd)

3.

Partij/stroming

partij(en)
SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), vanaf 1894

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/7)

 • ingenieur staatsdienst te Noord- en Midden-Java (Ned.-Indië), van 1886 tot 1895 (gepensioneerd)
 • propagandist SDAP, van 1894 tot 1897
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 24 september 1897 tot 21 september 1909 (voor het kiesdistrict Enschede)
 • fractievoorzitter SDAP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 september 1901 tot 7 december 1902
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1913 tot 24 juli 1922 (voor Friesland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1923 tot 26 oktober 1924

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • redacteur "De Nieuwe Tijd"
 • lid bestuur Anti-Opiumbond, omstreeks 1914

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter Commissie van Rapporteurs voor de begrotingen van Suriname en Curaçao 1908 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Diende in 1908 een initiatiefvoorstel in dat beoogde iedere concessie tot mijnontginning bij wet te laten regelen. Het voorstel verviel in 1909.
 • Interpelleerde als Eerste Kamerlid op 5 december 1918 minister Van Karnebeek over de pogroms in Gallicië

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Richtte in 1894 samen met elf anderen de SDAP op

uit de privésfeer (3/10)
 • Woonde sinds 1919 samen met de Japanse weduwe Otawa Tomi
 • Was in 1920 oprichter van de spiritistische vereniging "De Wichelroede"
 • Overleden na van de treeplank van een auto te zijn gevallen, waarbij hij zijn rib kneusde. Een splinter van die rib veroorzaakte later een inwendige bloeding, die hem fataal werd.

verkiezingen (3/8)
 • Werd in 1919 bij de periodieke verkiezing voor een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Friesland met 26 van de 49 stemmen herkozen
 • Werd in 1922 bij de Eerste Kamerverkiezingen in Provinciale Staten van Friesland verslagen door J.J. Croles (arp). Hij kreeg 19 stemmen, tegen 21 voor Croles. Er waren 9 blanco stemmen en 1 ongeldige. Werd ook tegen W. Fransen Jzn. (r.k.), L.W. de Vries (chu) en S. Sijtsma (arp) verslagen met overeenkomstige stemverhoudingen.
 • Werd in 1923 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • Rienzi (pseudoniem in "De Nieuwe Tijd")
 • Astore (pseudoniem in studentenblad)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.